Hopp til innhold

Dette sa de i 2009 - dette sier de nå

Her ser du hva partiene sa de skulle gjøre før 2009-valget. Les hva de lover å gjøre fram til 2017 for den samiske pasienten.

Sykehusavdelinger
Foto: Piera Balto / NRK

Vi har tatt med partiene som stiller i de fleste valgkretsene.

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet

Ap sier blant annet dette i valgprogrammet for perioden 2013-2017:

«Samiske eldre og funksjonshemmede personer, skal få sin omsorg basert på et innhold som er gjenkjennende, både språklig og kulturelt.»

«Arbeiderpartiet vil i sin politikk legge vekt at eldre personer med aldersdemens eller personer med Alzheimer-syndrom får muligheter for et godt behandlingstilbud der sansestimulering vil være et viktig verktøy. Opplæring av personer med samisk bakgrunn vil være avgjørende for å få dette til.»

Dette sa Ap blant annet i valgprogrammet for perioden 2009-2013:

«Arbeiderpartiet vil arbeide for at hele den samiske befolkning skal få likeverdige helse- og sosialtjenester som den øvrige befolkningen, ikke minst blant barn, unge og eldre utenfor språkforvaltningsområdet.»

«Arbeiderpartiet vil jobbe for at det på kommunalt nivå finnes personell innenfor helse- og sosialsektoren som har samisk språk og kulturkunnskap. Det må utdannes tilstrekkelig antall helse- og sosialarbeidere som behersker samisk språk og som har god kunnskap om samisk kultur og samfunnsforhold. Helse- og sosialpersonell som ikke behersker samisk må tilbys opplæring i muntlig samisk språk og kulturforståelse.»

Árja

Árja-logo

Árja sier blant annet dette i valgprogrammet for perioden 2013-2017:

«»At samiske eldres rett til å snakke samisk i kontakt med helsevesenet og adre offentlige organer styrkes og tolketilbudet utvides.»

«Samiske eldre skal ha en lovfestet rett til omsorg særlig tilpasset deres kulturbakgrunn.»

«At samisktalende pasienter skal møtes av samisktalende personell på sykehus, og under behandling skal pasienten få all informasjon på samisk og å ha rett til å kommunisere med helsepersonellet på sitt eget språk.»

Dette sa Árja blant annet i valgprogrammet for perioden 2009-2013:

«Samisktalende pasienter skal møtes av samisktalende personell på sykehus, og under behandling skal pasienten få all informasjon på samisk og å ha rett til å kommunisere med helsepersonellet på sitt eget språk.»

«Arbeide for at samiske pasienter sikres en forsvarlig helsetjeneste på sitt eget språk, og at samisk kulturforståelse styrkes i alle ledd av helsevesenet.»

Høyre

Høyre logo

Høyre sier blant annet dette i valgprogrammet for perioden 2013-2017:

«Den samiske befolkningen i Norge skal, som andre innbyggere, ha tilgang på gode helsetjenester uansett hvor de bor. Derfor er det viktig å styrke helse- og omsorgstjenestene i kommunene slik at de kan møte den samiske befolkningen på en god måte. Det gjelder særlig i samisk språk, kultur og samfunnsliv.»

«Den samiske befolkningen skal kunne benytte samisk i kontakt med helse- og omsorgstjenestene. Samisktalende eldre og demente som ikke behersker norsk må sikres helsetjenester på samisk. I dag bor det samer over hele landet som har samisk som sitt morsmål, og vi vet statistikken viser økende antall eldre demente i de kommende årene. Mange vil da miste det norske språket først, og de vil da kun kommunisere på samisk. Høyre vil jobbe for at kommuner i hele landet settes i stand til å møte denne utfordringen. Sametinget har en viktig rolle i å bidra til at kommunene lykkes med dette arbeidet.»

Norske Samers Riksforbund

NSR-symbol

NSR sier blant annet dette i valgprogrammet for perioden 2013-2017:

«Helse- og sosialtilbudet må struktureres og organiseres på samiske premisser. Disse skal være tilpasset hver enkelt samiske brukers behov gjennom hele livsløpet.»

«Samer har rett til å bli forstått både språklig og kulturelt når de oppsøker institusjoner innen helse- og sosialvesenet. Samer kan ha en livsforståelse som er annerledes enn det majoritetssamfunnet har. Rekruttering og utdanning av samiske helse- og sosialarbeidere er avgjørende for helsetilbudet til de samiske brukerne. Samer skal ha relevant og oppdatert informasjon på samisk om sykdommer, behandlingsopplegg og hjelpetjenester.»

Dette sa NSR blant annet i valgprogrammet for perioden 2009-2013:

«NSR ønsker å sikre likeverdige helse- og sosialtilbud som tilpasses den samiske brukers behov gjennom hele livsløpet.»

«NSR mener at rekruttering av samiske helsearbeidere og fagfolk er viktig for styrking av helsetilbudet rettet mot samiske brukere.»

«NSR vil arbeide for å utrede etablering av et samisk helseforetak. Et helseforetak kan omfatte institusjoner som allerede i dag er opprettet spesielt for å ivareta samiske behov, slik som for eksempel SANKS, spesialistlegesenteret i Karasjok og Senter for samisk helseforskning. Et samisk helseforetak vil bidra til forutsigbarhet for de helsetjenestene det samiske folk har krav på, samt fremme bevisstheten om og bruken av samisk språk, kultur og identitet i helsetjenesten.»

«Alle samiske brukere sikres tilgang på helse- og sosialtjenester på samisk som er tilpasset brukernes behov og kulturelle bakgrunn.»

«»Samiske eldre skal ha rett til omsorg på egne premisser, hvor samisk språk, smiske verdier og tradisjonell samisk mat er viktige deler av omsorgstilbudet.»

Senterpartiet

Senterpartiets nye logo
Foto: SENTERPARTIET / Scanpix

Dette sa Sp blant annet i valgprogrammet for perioden 2009-2013:

«Senterpartiet vil arbeide for at den samiske befolkningen får et fullverdig helse- og sosialtilbud på samisk. Det er viktig at pleietrengende i de samiske områdene får et helsetilbud preget av omsorg og respekt. Det er viktig at helse- og omsorgsinstitusjonene for eldre i det daglige arbeid preges av brukernes og beboernes samiske kultur og tradisjoner.»

Korte nyheter

 • 3 biler involvert i trafikkuhell

  I Tønsvik i Tromsø er 3 biler involvert i trafikkuhell, det er kun materielle skader informere politiet på Twitter

  Tønsvika, Troms
  Foto: NRK Grafikk / Jørgen N. R. Westerberg
 • Brann i bolighus

  Det brenner i et hus på Hamneidet i Nordreisa kommune. Det melder Troms politidistrikt lørdag morgen. Nødetatene er på stedet. Beboerne på adressen er gjort rede for og det er ikke meldt om personskade. Skriver NRK Finnmark og Troms

  Brann i gartneri
  Foto: Vestfold interkommunale brannvesen
 • Støre håpar både Finland og Sverige snart blir Nato-medlemmer

  Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var fredag i Brussel der han møtte Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg.

  Støre sa på pressekonferansen at han håpar både Sverige og Finland er medlemer i forsvarsalliansen innan Nato-toppmøtet i juli.

  – Alle allierte burde føle seg forplikta til å ratifisere dei to landa sine søknader, sa Støre.

  Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg
  Foto: Simen Ekern / NRK