Hopp til innhold

Mikal (87): – Det er sår i hjertet mitt, jeg vil at det skal leges

Mikal Urheim (87) og de samiske grenselosene har i over 75 år følt at de er blitt beskyldt for landssvik. Mandag kom unnskyldningen fra forsvarsministeren og regjeringen.

Mikal Urheim under avduking av minnebauta

BA INNSTENDIG: Før Mikal Urheim kom inn i gymsalen ba han innstendig om at landssviket mot de samiske grenselosene skulle erklæres død og maktesløs.

Foto: Mathias Mikkelsen / NRK

Med en bristende stemme sto Urheim foran en fullsatt gymsal innerst i den veiløse bygda Musken i Nordland. Sårene har vært dype, og aldri blitt leget.

87-åringen legger hånden over hjertet.

– Forsvarsminister, det er sår her inne. Jeg vil at de skal leges. Dette er den siste anledningen til å gjøre det. Jeg er 87 år. Du må gjøre det av hensyn til oss, sier Urheim, og ser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i øynene.

Bakke-Jensen sitter på første rad sammen med statssekretær Anne Karin Olli (H) og fylkesmann i Nordland Tom-Cato Karlsen. Gymsalen ved den nedlagte skolen i bygda er fylt til randen av flere sametingsrepresentanter, og ikke minst etterkommere av grenselosene og deres hjelpere.

Grenselos Per Knudsen

GRENSELOS: Den kjente grenselosen Peder Knutsen (t.v.) sammen med en gjeng som flykter til Sverige. Knudsen skal ha lost mellom 300- og 400 flyktninger i sikkerhet. Bildet tilhører Hamarøy krigsminnemuseum og er tatt i 26. august 1944 mellom Hellmobotn og svenskegrensa.

Foto: Hamarøy krigsmuseum

Hjalp flere tusen – ble stemplet som landssvikere

87-åringen fra Hellmobotn var én av en håndfull tidsvitner som var tilstede ved den nedlagte skolen mandag. De har alle fått føle andre verdenskrigs grusomheter på både kropp og sinn.

Den lokale befolkningen risikerte sitt eget liv for å få andre i trygghet til Sverige.

De var samiske grenseloser som hjalp både nordmenn og personer fra andre land over grensen. Til sammen skal grenselosene ha hjulpet mellom 2.500- til 3.000 personer over til nøytrale Sverige.

Musken idrettshall under avduking av bauta

FULLT: Gymsalen i Musken var fullsatt. Fremst til venstre sitter Mikal Urheim på samme rad som statssekretær Anne Karin Olli (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Foto: Mathias Mikkelsen / NRK

Likevel ble de etter krigen stemplet som landssvikere.

De ble beskyldt for å føre folk til grensen, midt på fjellet, flere mil fra nærmeste sivilisasjon på svensk side. Grenselosene ble også beskyldt for å stjele eiendeler fra flyktningene, og i tillegg være tyskervennlige.

Urheim har kjempet i flere tiår for en beklagelse fra de norske myndigheter. Mandag fikk han endelig oppleve det.

Legger bort landssvikbeskyldningene

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen avduket mandag minnesteinen som en takk for innsatsen til grenselosene og deres hjelpere.

– Først nå gis de lulesamiske grenselosene, deres familier og hjelpere den offisielle anerkjennelsen de skulle fått for mange år siden, sa Bakke-Jensen før han fortsatte:

Den beklagelsen jeg overleverer til dere nå legger bort beskyldningene. Den beklager også beskyldningene som ble rettet mot de samiske grenselosene og lokalsamfunnet i Tysfjord, sa Bakke-Jensen.

Etter talen og avdukingen tok forsvarsministeren 87 år gamle Urheim i hånda. Landssvikerstempelet er endelig erklært maktesløs, og hører fortiden til.

Mikal Urheim og Frank Bakke-Jensen

ØYE TIL ØYE: Mikal Urheim (t.h.) takket Frank Bakke-Jensen for erklæringen.

Foto: Mathias Mikkelsen / NRK

Sårene leges, men minnene lever videre

– Nå begynner sårene å leges. De blir å lukkes, men minnenes verden lever videre, sier Urheim.

I 2005 fikk de samiske grenselosene beklagelsen fra Hans Majestet Kong Harald. Det at regjeringen også nå kommer med sin beklagelse betyr at krigskapittelet lukkes.

– Jeg må si som en av sønnene mine: «endelig er vi ferdig med krigen». Jeg føler en utrolig lettelse at den norske regjeringen har erklært alle anklager, spesielt det om landssvik, som død og maktesløs.

Korte nyheter

 • Sámemusea Siida evttohassan Jagi eurohpalaš musean

  Sámemusea Siida lea finálaevttohassan Jagi eurohpalaš musean 2024. Vuoiti válljejuvvo Portugala Portimãos miessemánu 4. beaivve European Museum of the Year Award konfereanssas, čállá Siida musea preassadieđahusas.

  – Mii illudat go miehtá Eurohpá leat fuomášan Siidda ođasmuvvama ja min máŋggabealat riikkaviidosaš barggu sápmelaš kulturárbbi ovdii, lohká museahoavda Taina Pieski.

  Mannan jagi gallededje 138 000 olbmo musea, 68 000 dain fitne geahččamin čájáhusaid.

  Jagi eurohpalaš musea tihttelis gilvalit 50 musea 24 riikkas. Dát bálkkašupmi lea juhkkojuvvon juo 47 jagi.

  Siida museum, Finland
  Foto: Ilkka Vayryneninfo / Siida sámi museum
 • Sámi filmmat Oscar bálkkašumi museas

  Dán vahkku leat čájehan árktalaš guovllu muitalusaid The Academy Museum, dahje ge Oscar bálkkašumi museas Los Angelesas čalmmustahttin dihte Eanabeaivvi, čállá Internašunála Sámi Filbmainstituhtta preassadieđáhusas.

  – Midjiide lea stuorra gudni go beassat dáppe čájehit sámi ja árktalaš eamiálbmogiid filmmaid. Lean sihkar dán rahpat olu ođđa uvssaid filbmamáilmmis min filbmadahkkiide, dadjá Internašunála Sámi Filbmainstituhta direktevra Anne Lajla Utsi.

  Earret eará čájehedje Suvi Westta ja Annsi Kömi, Ken Are Bonggo ja Joar Nanggo, Hans Pieskki ja Elle Márjá Eirra dokumentáraid. Dan lassin lágidedje ságastallamiid filbmadahkkiiguin.

  Academy Museum of Motion Pictures lágidii doaluid ovttas Internašunála Sámi Filbmainstituhtain.

  Bird Runningwater (helt til venstre) ledet samtalen som ble holdt etter filmvisningen av arktiske urfolksfilmer på The Academy Museum med filmskaperne Anna Hoover (andre fra venstre), Ken Are Bongo (i midten), Hans Pieski (andre fra høyre) og Elle Márjá Eira (helt til høyre).
  Foto: Michelle Mosqueda / Academy Museum Foundation
 • Biebmobearráigeahčču ii leat šat vuostá bieggaturbiinnaid

  Varanger Kraft Hydrogen fitnodat lea mearridan sirdit plánejuvvon bieggaturbiinnaid mat livčče sáhttán nuoskkidit Bearalvági juhkančázi.

  Diibmá Biebmobearráigeahčču ii miehtan dasa ahte bieggafápmoguovllu viiddidit Rákkočearus, jus datte ribahit golgat kemikálaid de dat golggašedje juhkančáhcái.

  Dál ii leat Biebmobearráigeahčču šat vuostá viiddideami go fitnodat mearridii sirdit njeallje turbiinna, mat livčče sáhttán nuoskkidit juhkančázi.

  Rákkonjárgga orohaga jođiheaddji Johan Magne Andersen fuolastuvvá go gullá NRK:s ahte áigot fas sirdit turbiinnaid.

  – Dát lea ođas midjiide, lohká Andersen.