Over 30 saker henlagt

Over 30 saker er henlagt i den såkalte Tysfjord-saken. Og politiet tror det kan bli flere.

Politiet i Tysfjord
Foto: Sander Andersen / NRK

Det opplyste etterforskningsleder, politioverbetjent Rune Paul Berg ved Fauske lensmannskontor under gårdagens møte på Drag om oppfølgingstiltakene etter overgrepene i kommunen.

Foreldelse

Politiet opplyser at det i Tysfjord-komplekset er rundt 130 saker innenfor sedelighetskapitlet, og at 42 saker er påtaleavgjort per i dag. Det er tatt ut tiltale mot én person for elleve saker. Saken kommer trolig for retten i løpet av høsten.

– Over 30 saker er til nå henlagt med bakgrunn i foreldelse. Flere saker er nå etterforsket, og ligger til påtalemessig vurdering, og en god del av de sakene der blir nok også henlagt på grunn av foreldelse, sier Berg.

Hans Kristian Grunnvoll og Rune Paul Berg fra politiet

Hans Kristian Grunnvoll og Rune Paul Berg deltok også under oppfølgingsmøtet i går.

Foto: Sander Andersen / NRK

Mange involverte

Saken omfatter til sammen 70 fornærmede og 100 vitner, og det er tatt avhør på til sammen 25 lokasjoner siden sakene ble kjent gjennom oppslaget i VG 11. juni i fjor.

– 70 fornærmede er avhørt, og enkelte opptil flere ganger på grunn av at det under etterforskningen er ting som dukker opp som vi ønsker klarhet i.

Komplisert

Berg tror etterforskningen er ferdig i løpet av sen høst.

– Dersom det ikke kommer opp nye ting vil vi være ferdig før desember. Og så vil det jo være saker som fremdeles er under påtalemessige vurderinger.

For politiet har de største utfordringene ligget i det at mange av sakene er gamle. Og foreldelsesfristen er et komplisert regelverk.

– Det kan være vanskelig å huske om det skjedde i 2001, 2002 eller 2003. Det gjør at dette med foreldelse kan bli ganske komplisert. For de reglene er rimelig kompliserte.

– Og med bakgrunn i at enkelte har slike opplevelser, så er det ikke uvanlig at denne typer saker blir gamle før man eventuelt melder fra. Når man har hatt slike opplevelser, tar det ei stund før man er moden til å ta en bestemmelse, sier Rune Paul Berg.