Hopp til innhold

Samisk skolehjelp til Afrika

Den samiske bistandsorganisasjonen Mama Sara Education Foundation har samlet inn mer enn 200.000 kroner til Masaiskole i Tanzania. Nå er byggeplanleggingen i gang.

Gunhild Berit Sara Buljo og masaier

Grunnlegger av Mama Sara Education Foundation, Gunnhild Berit Sara Buljo har besøkt Masai-folket i Tanzania flere ganger. Nå begynner hun snart å bygge skole for Masai-barn.

Foto: Liv Inger Somby

Mama Sara Education Foundation gir 44 millioner tanzaniske shilling til samarbeidsorganisasjonen Kidupo i Tanzania, noe som tilsvarer over 200.000 norske kroner, skriver stiftelsen i en pressemelding etter et møte med Kidupo der temaet var planlegging av en Masai-skole.

Pengene som er samlet inn skal brukes til å bygge en barneskole i Ngorongoro-distriktet i Loliondo. Også Masai-folket har samlet inn penger i flere år til den planlagte skolen. 200 storfe, 200 geiter, 300 sauer og over 5 millioner tanzaniske shilling har blitt samlet inn av Masai-folket hittil, sier administrasjonssekretær William Alais i Kidupo.

– Aldri før har man sett maken til innsamling blant Masaiene i Tanzania, sier Alais.

Om lag 300 Masai-kvinner som er medlemmer av Kidupo, har bidratt med til sammen 900.000 tanzaniske shilling.

Tror på fortgang

– Administrerende direktør, kommisær og utdanningsleder i Ngorongoro-distriktet har lovet fortgang i byggetillatelsesprosessen, heter det fra stiftelsen.

Styret i stiftelsen har tidligere sagt til NRK Sámi Radio at de tror skolen vil være ferdig innen 2012.

Vil jobbe mot omskjæring

Under møtet diskuterte partene også ulike tiltak for å forebygge HIV/AIDS, tvangsekteskap av unge jenter, forbedring av barns velferd i skolen, samt etiske retningslinjer innad i organisasjonen. I tillegg ble temaet kvinnelig omskjæring eller kjønnslemlestelse, også diskutert.

Mama Sara Education Foundation ønsker å arbeide mot kvinnelig omskjæring, som stiftelsen anser å være et av de største ufordringene i Tanzania.

– Forebygging av kjønnslemlestelse er blitt tatt inn i FNs kvinnekonvensjon, som Norge har ratifisert. Mama Sara Education Foundation må følge norsk lov og internasjonale konvensjoner, og har et ansvar med å sørge for at kvinners rettigheter blir ivaretatt også av medlemmer i Kidupo, sa styreleder Ragnhild Nystad under møtet.

– Masaikulturen er i forandring

Styreleder i Kidupo, Lota Nyaru, forsikret styret i Mama Sara Education Foundation om at Tanzania som et FN-medlemsland, har strenge lover som forbyr kjønnslemlestelse. Nyaru benektet imidlertid ikke at kjønnslemlestelse fortsatt foregår blant Masaiene i Tanzania.

– Men Masai-kulturen er i forandring og det samme er deres holdning til kjønnslemlestelse, sa Nyaru.

Fortsatt et problem

Lov mot kjønnslemlestelse ble innført i Tanzania i 1998, men praksisen der man delvis eller helt fjerner ytre kjønnsorganer på kvinner, er fortsatt utbredt i mange afrikanske land.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) anslår at mer enn 92 millioner jenter i Afrika har blitt utsatt for kjønnslemlestelse, og at tre millioner jenter verden over er utsatt for kjønnslemlestelse årlig.

Den private bistandsorganisasjonen Mama Sara Education Foundation ble grunnlagt i 2006 av Gunnhild Berit Sara Buljo fra Kautokeino. Stiftelsen har siden gitt økonomisk støtte til barn og ungdom som går på grunnskole- og videregående skole. I år vil stiftelsen sponse 52 ungdommer med skolegang.

Korte nyheter

 • Ná olu máksá elrávdnji Davvi-Norggas vuossárgga

  Les på norsk:

  Vuossárgga šaddá Davvi-Norggas elrávnnje gaskamearálaš haddi 27,3 evrre kilowattdiimmus. Dat lea 7,6 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 3,9 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Dan čájehit hvakosterstrommen.no logut.

  Alimus haddi vuossárgga šaddá 29,5 evrre kilowattdiimmus, gaskal tii. 18 ja 19.00. Dat lea 1,7 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 5,5 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Vuolemus haddi šaddá 23,1 evrre kilowattdiimmus gaskal diibmu 2 ja 3 ihkku.

  (NTB)

  Strømkabler
  Foto: Terje Bendiksby / NTB
 • Amerihkkálaš bombagirdit girde Norgga ja Suoma badjel

  Les på norsk:

  Guokte amerihkálaš B-52 Stratofortress bombagirdit girde sotnabeaivve Norgga ja Suoma badjel. Dan dieđiha Suoma suodjalusdepartemeanta.

  Bombagirdit girddiiga máttaguvlui Norggas Lapplánda guvlui Supmii. Golbma táŋkagirdi girde maŋis.

  Suoma suodjalusdepartemeantta dieđuid mielde lei dá hárjehallan mii lei koordinerejuvvon lihtolaš riikkain.

  Ruošša sáddii guokte soahtegirdi go oidne ahte guokte amerihkálaš bombagirdi lahkonišgohte Ruošša áibmolanja, Barentsábi bajábeale. Dan dieđihii Ruošša suodjalusdepartemeanta otne.

  Ruošša departemeantta dieđuid mielde de girde amerihkálaš girdit eará guvlui go fuomášedje Ruošša soahtegirdiid lahkonišgoahtimin.

  (NTB)

  Amerikanske B-52 og to svenske JAS Gripen og to norske F-35 kampfly vest for Andøya.
  Foto: Forsvaret
 • Så mye koster strømmen mandag

  I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 27,3 øre per kilowattime (kWh) mandag og en makspris på 29,5 øre.

  Mandagens snittpris per kWh er 7,6 øre høyere enn søndag og 3,9 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

  Maksprisen mandag på 29,5 øre per kWh er mellom klokken 18 og 19. Den er 1,7 øre høyere enn søndag og 5,5 øre høyere enn samme dag året før.

  Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 46,4 øre.

  90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting mandag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

  I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

  Minsteprisen blir på 23,1 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten. (NTB)

  Strøm
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK