Ordnet nødmillion til Boalvvir

Boalvvir BA var blakk. Selskapets styreleder fant likevel en venn i nøden og fikk låne en million kroner.

Daglig leder Robert Hermansen i Store Norske
Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

– Jeg har personlig garantert for dette lånet, sier Boalvvirs styreleder Robert Hermansen til NRK Sámi Radio.

I 2006-regnskapet framkommer det at Boalvvir BA har en gjeld på 1.000.000 kr til selskapet Leonhard Nilsen & Sønner AS.

Regskapet viser forøvrig at Boalvvirs underskudd i 2006 ble på 7,8 millioner kroner.

Boalvvir BA er et reineiereid selskap som skal selge reinkjøtt.

Blakk

I årsberetningen skriver styrelederen at kostnadene var "ute av kontroll". Et annet Boalvvir-dokument NRK Sámi Radio har tilgang viser at selskapet er blakk:

"Konsortiet Boalvvir er illikvid og insolvent.", varslet konsulent Ketil Onstad i sommer.

Likevel har styreleder Robert Hermansen maktet å holde Boalvvir unna konkurs.

Gruvevenn

Hermansen som også er administrende direktør i Store Norske Spitsbergen Kulkompani, kontaktet Malvin Nilsen. Nilsen er daglig leder i Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS).

LNS kjøpte infrastrukturen hos Store Norske på Svalbard og investerte nærmere 300 millioner kroner. LNS har også andre store oppdrag for Store Norske. I fjor hadde LNS et årsresultat på 48,7 millioner kroner.

Kontakten mellom Robert Hermansen og Malvin Nilsen resulterte et lån på en million kroner til Boalvvir.

- Vanskelig situasjon

Daglig leder Malvind Nilsen i LNS formidler sin kommentar gjennom sekretæren sin.

– Vår bedrift lånte pengene til Boalvvir mens de var i en vanskelig økonomisk situasjon. Ytterligere kommentarer har vi ikke, sier Nilsens sekretær.

Det var Robert Hermansen som selv forhandlet fram betingelsene for lånet med Leonhard Nilsen & Sønner AS.

Garanterer selv

– Det er et selskap som jeg kjenner og som kunne skaffe oss pengene som vi trengte veldig raskt. Lånet har jeg personlig garantert for, forteller Robert Hermansen.

I regnskapet viser en note at gjelda på en million forfaller juni 2007.

– Det er ikke tilbakebetalt, opplyser Hermansen.

Ettersom styrelederen selv har garantert for lånet, går det ikke utover Boalvvir.

Etter fire års drift har Boalvvir opparbeidet en gjeld på tilsammen 11,2 millioner kroner.