Hopp til innhold

Ordnet nødmillion til Boalvvir

Boalvvir BA var blakk. Selskapets styreleder fant likevel en venn i nøden og fikk låne en million kroner.

Daglig leder Robert Hermansen i Store Norske
Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

– Jeg har personlig garantert for dette lånet, sier Boalvvirs styreleder Robert Hermansen til NRK Sámi Radio.

I 2006-regnskapet framkommer det at Boalvvir BA har en gjeld på 1.000.000 kr til selskapet Leonhard Nilsen & Sønner AS.

Regskapet viser forøvrig at Boalvvirs underskudd i 2006 ble på 7,8 millioner kroner.

Boalvvir BA er et reineiereid selskap som skal selge reinkjøtt.

Blakk

I årsberetningen skriver styrelederen at kostnadene var "ute av kontroll". Et annet Boalvvir-dokument NRK Sámi Radio har tilgang viser at selskapet er blakk:

"Konsortiet Boalvvir er illikvid og insolvent.", varslet konsulent Ketil Onstad i sommer.

Likevel har styreleder Robert Hermansen maktet å holde Boalvvir unna konkurs.

Gruvevenn

Hermansen som også er administrende direktør i Store Norske Spitsbergen Kulkompani, kontaktet Malvin Nilsen. Nilsen er daglig leder i Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS).

LNS kjøpte infrastrukturen hos Store Norske på Svalbard og investerte nærmere 300 millioner kroner. LNS har også andre store oppdrag for Store Norske. I fjor hadde LNS et årsresultat på 48,7 millioner kroner.

Kontakten mellom Robert Hermansen og Malvin Nilsen resulterte et lån på en million kroner til Boalvvir.

- Vanskelig situasjon

Daglig leder Malvind Nilsen i LNS formidler sin kommentar gjennom sekretæren sin.

– Vår bedrift lånte pengene til Boalvvir mens de var i en vanskelig økonomisk situasjon. Ytterligere kommentarer har vi ikke, sier Nilsens sekretær.

Det var Robert Hermansen som selv forhandlet fram betingelsene for lånet med Leonhard Nilsen & Sønner AS.

Garanterer selv

– Det er et selskap som jeg kjenner og som kunne skaffe oss pengene som vi trengte veldig raskt. Lånet har jeg personlig garantert for, forteller Robert Hermansen.

I regnskapet viser en note at gjelda på en million forfaller juni 2007.

– Det er ikke tilbakebetalt, opplyser Hermansen.

Ettersom styrelederen selv har garantert for lånet, går det ikke utover Boalvvir.

Etter fire års drift har Boalvvir opparbeidet en gjeld på tilsammen 11,2 millioner kroner.

 

 

 

 

Korte nyheter

 • Fosen-demonstrasjon i Tromsø

  Lørdag møtte 50-60 mennesker opp til Fosen-demonstrasjon i Tromsø.

  Nestleder i Romssa Sámi Searvi-NSR, Helene Ajuna Olsensier det er viktig å stille opp på demonstrasjon også i nord.

  – Først og fremst er det et menneskerettighetsbrudd som er konstatert i Høyesterett. Det er en tydelig videreføring av den kolonistiske politikken som har blitt videreført i hundrevis av år

  Hun sier at selv om hun selv er fra et sjøsamisk-område i Nord-Norge, så berøres også hun av det samene i Fosen-området står i.

  Olsen trekker frem at det i Sannhets- og forsoningskommisjonen står om da det ble bygget ut vannkraftverk i hennes hjemkommune.

  – Det som har skjedd der er skremmende likt det som skjer nå i Fosen. Derfor er det eneste rette er å fortsette å kjempe.

  Hun sier at eneste vinningen samene har fått ut av kampen om Fosen er fellesskapet Sapmi.

  – At det fortsatt er så sterkt. Det ser man når man samles her og i Oslo på 600 dager og fremdeles kjemper for dem.

  Helene Ajuna Olsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Fosen-aksjonistene vil gjøre klar ny aksjon om 100 dager

  – Vi gjør oss klare til ny aksjon om det går 100 dager til, skriver Fosen-aksjonistene i en pressemelding.

  De siste timene før 600-dagen har Fosen-aksjonistene blokkert og slått leir utenfor Statsministerens kontor. Nå har de samlet mange hundre mennesker foran Stortinget og går i demonstrasjonstog tilbake til SMK i en stille markering.

  Demonstrasjonstog for Fosen
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • Ii lohppit dáhtona goas ášši galgá leat čovdun

  Stáhtačálli Elisabeth Sæter (Bb) mieđiha ahte sii áinnas livččejit galgan leat guhkkelabbui boahtán, gávdnat čovdosa Fovsen-riidui. Muhto lohká ahte maŋimuš 100 beaivvis leat dehálaš áššit dáhpáhuvvan.

  Fosen-akšunisttat álggahedje miellačájeheami Šloahta olggobealde bearjadaga. Sii ledje čohkkán Stáhtaministara kantuvrra olggobeallai maŋŋel go ledje bivdán Jonas Gahr Støre váldit ovddasvástádusa Fovsen-áššis.

  Oljo- ja energiijadepartemeantta stáhtačálli Elisabeth Sæteris (BB) lea stuora áddejupmi dasa ahte Fovsen-boazosápmelaččain lea lossa dilli.

  – Mun háliidan erenoamážit váldit ovdan ahte mii leat ožžon čoahkkái soabahanbeavddi gaskal Fovsen boazosápmelaččaid ja bieggafápmokonsešonearaid - maid bealátkeahtes soabaheaddji jođiha. Jáhkán ahte dat lea leamašan dehálaš oažžut áššebeliid beavdái, lohká son.

  Sæter lohká maiddái ahte sii leat ovdánan ja proseassa lea bures boahtán johtui, muhto son ii áiggo bidjat dáhtona dasa ahte goas galget leat gávdnan čovdosa.

  – Dat gal lea riikasoabaheaddji Mats Rulanda duohken, lohká son.

  Statssekretær i Olje-og energidepartemenet Elisabeth Sæter
  Foto: Håkon Benjaminsen / NRK