Ønsker samisk navn på hurtigruteskipet

Sametingspolitiker ønsker at man nå vurderer et samisk navn på det nye hurtigruteskipet, og foreslår navnet MS Davás.

Trollfjord

Vibeke Larsen ønsker samisk navn det på det nye hurtigruteskipet. Her bildet av skipet Trollfjord.

Foto: Trond Gansmoe Johnsen

Det er leder for Aps sametingsgruppe, Vibeke Larsen som foreslår at Hurtigruten vurderer et samisk navn på det nyeste skipet sitt, siden de er på jakt etter et navn til skipet.

- Etter over 100 års seilas med et titalls norske skipsnavn, bør rederiet kunne vurdere et samisk navn, sier Vibeke Larsen.

Første nye hurtigrute på 10 år

Samiske områder

Hun viser til at hurtigruten daglig seiler gjennom sjøsamiske områder og forbi steder med samiske stedsnavn.

Vibeke Larsen

– Hurtigruten bør kalle det nye hurtigruteskipet sitt MS Davás, sier Vibeke Larsen.

Foto: Arbeiderpartiet

- Hurtigruten er historien om Norge - et land tuftet på to folk, nordmenn og samer. Derfor ville det ikke vært ukledelig at det gjenspeiles i ett av skipene.

Hurtigruten har vært og er hovedpulsåre for Kyst-Norge og har gjennom sitt virke knyttet kystbosettingen sammen.

Har navnet

Vibeke Larsen ønsker at det nye skipet får navnet MS Davás, som betyr nordover.

I dag er Hurtigruten et fyrtårn og varemerke for Nord-Norge. Fornyelse av flåten er også et uttrykk for videre satsing av dette fyrtårnet, både innen gods og turisme.

- Hurtigruten har utviklet seg til også å bli et turistmål i seg selv, og turister fra alle verdenshjørner bruker Hurtigruten til å oppleve både naturen og kulturen her nord, mener Larsen.

Samisk kultur

Larsen trekker frem at den samiske kulturen er et av trekkplastrene og Hurtigruten tilbyr turister blant annet opplevelsestur til Davvi Siida i Kjøllefjord.

- Det hadde vært naturlig at Hurtigruten hadde et ønske om at et av deres skip bar et samisk navn, og at de samiske miljøene sender inn gode forslag, avslutter Vibeke Larsen i en pressemelding.