Hopp til innhold

Ønsker atomenergi velkommen

- Det er bedre at en million mennesker dør enn at hele jordens befolkning bukker under. Derfor bør det bygges atomkraftverk også i samiske områder.

Atomkraftverket Forsmark 1 og 2 i Sverige
Foto: Lars Pehrspn / Scanpix

Landsmøtedelegat Arne Nystad mener klimaet og menneskeheten kan reddes med atomenergi.

Arne Nystad
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

På landsmøtet i Norske Samers Riksforbund fremmet delegaten fra lokallaget i Karasjok ønsket om atomkraftverk.

- NSR må drøfte denne muligheten, sier Nystad.

GULDAL: Dáhttu atomfámu

Men utspillet hans vekket minimal interesse.

- Ikke seriøst

- Jeg tar ikke uttalelsene hans seriøst, sier Grethe Dunfjeld.

Grethe Dunfjeld om atom-energi

Hun representerte samene fra Nord-Trøndelag på NSR-landsmøtet. Dette området ble sterkt rammet på grunn av Tsjernobyl-katastrofen i 1986.

- Vi bør heller fokusere på hvilke nye alternativer som finnes til atomenergi, sier hun.

Grethe Dunfjeld
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

- Jeg forstår frykten, svarer Arne Nystad. - Men sørsamene kan ikke bare tenke på seg selv. Her er det snakk om hele jordas befolkning.

Mangeårig leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL), John Henrik Eira foreslo det samme under landsmøtet til forbundet tidligere i sommer.

- Atomkraftverk er bedre enn for eksempel vindkraft, sa Eira.

- Bedre at noen dør

- Jeg mener det er bedre at en million mennesker dør ved en eventuell atomulykke som den i Tsjernobyl for eksempel, enn at hele jordas befolkning på seks milliarder dukker under på grunn av dagens klimaendringer, sier Arne Nystad til NRK Sámi Radio.

Han refererte til en engelsk professor som sa det samme for noen år siden.

Arne Nystad atom-energia birra

- Ren energi

- Atomenergien er den reneste som finnes. Alternativet i dag er bruk av olje, gass og vedfyring. Dette fører til klimaendringer. Jeg mener vi samer også må tillate atomkraftverk. Se bare hva våre naboland gjør. Om noen år må vi importere energi fra Sverige og Finland, sier Nystad.

Sametingspresident Aili Keskitalo vil ikke ha atomkraftverk i samiske områder.

- Problemene med avfallet er stort.

Korte nyheter

 • 20 millioner kroner til Saminor

  Regjeringspartiene og SV har i sitt budsjettforlik en bevilgning på 20. millioner kroner til forskningsprogrammet Saminor.

  – Dette er virkelig en gledens dag. Saminor er et ekstremt viktig prosjekt satt i urfolkshelse perspektiv. Jeg er svært glad nå, både for de som jobber med Saminor, men også for vårt samiske samfunn.

  Det sier SV:s vararepresentant til Stortinget fra Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Hun har også i stortingets spørretime bedt regjeringen svare på hvorfor denne forskningen ikke var prioritert i det opprinnelige budsjettforslaget.

  – Nå får vi en helseundersøkelse som vil gi oss svar på hvilke og hvor vi trenger å gi den lovpålagte, gode helsetjenesten til vår samiske befolkning, sier Danielsen.

  SAMINOR er en stor befolkningsbasert undersøkelse og en av de viktigste kildene til kunnskap om helse og levekår i den samiske og nordnorske distriktsbefolkningen.

  De har et spesielt fokus på helse og levekår til den samisk befolkningen.

  Hilde Marie Gaebpie Danielsen
  Foto: Mette VBallovara / NRK
 • En økning til Sametinget på 10 millioner kroner

  I budsjettforhandlingene mellom regjeringen og SV har de blitt enige om å øke Sametingets budsjett med 10 millioner kroner.

  SV mener dette vil være svært viktig for Sametinget.

  – Sametinget ble forespeilet en reduksjon i regjeringens statsbudsjett. SV har prioritert Sametinget, og de får nå økt sitt budsjett, sier SV:s vararepresentant til Stortinget fra Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Hun påpeker at Sametinget er satt til å forvalte det samiske samfunnet, og da må også midlene følge med.

  – Jeg er svært glad og stolt av at vi SV her er med å rette på de kuttene som tidligere ble lagt frem av Ap/Sp, sier hun.

  SV og regjeringspartiene ble i ettermiddag enige i forhandlingene om neste års statsbudsjett.

  I regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett foreslo de en økning til Sametinget på 22 millioner kroner. Sametingsrådet påpekte etter at forslaget ble lagt frem, at den reelle økningen til Sametinget er om lag 16 millioner kroner, på grunn av blant annet prisstigningen.

  Nå er det altså plusset på med 10 millioner kroner til Sametinget etter forhandlingene mellom regjeringspartiene og SV.

  Sametingets totale bevilgning til neste år blir da på omlag 600 millioner kroner.

  Sametinget i Karasjok. Eksteriør.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK
 • Cagget ođđa oljobohkamiid

  Sosialisttalaš gurutbellodat (SG/SV) lea bušeahttašiehtadallamiin ráđđehusain caggan ođđa oljobohkamiid álggaheami Norgga rittus.

  Nu almmuhii SG ja ráđđehus maŋŋá go odne soabadedje boahtte jagi stáhtabušeahta ruhtageavaheamis.

  Diibmá juo go bellodagat šiehtadallagohte vejolaš ráđđehusfámu alde, de gáibidii SG ahte Støre ráđđehus ii galgga almmuhit ođđa oljobohkankonsešuvnnaid Norgga riddoguovlluin.

  Budsjettforhandlinger
  Foto: Terje Bendiksby / NTB