Hopp til innhold

Ønsker å få jobbe med TV igjen

Den tidligere redaktøren i Kola Sami Radio sier det går bra med ham nå over et år etter at det ble slutt på det eneste samiske radiotilbudet for russiske samer.

Aleksandr Paul

Kola Sami Radios tidligere redaktør, Aleksandr Paul, har kunnet nyte sommervarmen i disse dager.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Tiden etter at det ble slutt på radiodriften ved Kola Sami Radio (KSR) har vært en bra tid for meg. Selskapet hadde veldig mange problemer og de evindlige problemene med økonomien gjorde jobben vanskelig for meg. Derfor har jeg kunnet hvile ut etter at jeg sluttet der, forklarer tidligere redaktør i Kola Sami Radio, Aleksandr Paul.

KSR ble for noen år siden grunnlagt som et eget prosjekt. Formålet med selskapet var å lage et radiotilbud for samene på Kolahalvøya på deres eget språk.

KSR slet med økonomien

Statsadvokaten i Lovozero-distriktet gikk i fjor til sak mot KSR-redaktøren fordi selskapet ikke hadde utbetalt lønn til sine ansatte på noen måneder. Selv om Aleksandr Paul selv var en av de som ikke hadde fått utbetalt lønn, så valgte statsadvokaten å ekskludere redaktøren for et år i april 2010.

Den største eieren i KSR er Samerådet og tanken var at selskapet skulle være bortimot selvfinansierende ved inntekter fra salg av radio- og TV-selskaper til nordiske samiske mediaselskaper. Dette systemet virket imidlertid ikke.

Aleksandr Paul

Aleksandr Paul frilanser nå for den samiske nyhtetsavisa Ávvir.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Aleksandr Paul valgte selv å trekke seg som redaktør på dagen og har siden jobben som frilansjouranlist. Han har et nært samarbeid med sin tidligere kollega Jevgenij Kirillov.

– Det er et veldig fint arbeid fordi jeg får holde på med journalistikk. Det er også bra å få slippe unna å svare på merkelige spørsmål fra alskens overvåkingsorganer. Jeg trenger ikke lenger å møte opp hos statsadvokaten eller på skattekontoret, sier Paul gledesstrålende.

Betyr det at du kan jobbe friere enn før?

– KSR har alltid, så lenge jeg har vært der, som har stått for en fri og uavhengig journalistikk. Vi har ikke trengt å rapportere til noen hvilke saker vi lager eller hvem vi lager disse til. Nå har imidlertid jeg og Jevgenij Kirillov det bra, sier Paul.

– Godt samarbeid med Ávvir

Paul og Kirillov har startet et samarbeid med den samiske nyhetsavisa Ávvir. Til avisa skriver de med jevne mellomrom både reportasjer og nyhetsartikler.

Aleksandr Paul sier at det ikke er vanskelig å få solg saker til avisa, selv om mange aviser sliter med blant annet det at færre og færre kjøper papiraviser. Det skjer fordi mange heller foretrekker å lese nyheter på internett.

– Vi har ingen store problemer med å få solgt sakene våre, fordi jeg tror at vi skriver saker som folk har lyst til å lese. Det er gode saker om store og viktige tema, forklarer Paul.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Jevgenij Kirillov

Jevgenij Kirillov i arbeid for å filme for NRK Sápmi.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Den dagen NRK Sápmi intervjuet den tidligere redaktøren i Kola Sami Radio, var han i ferd med å forberede seg til å skrive en sak om neste helgs samiske sommerfestival i Lovozero til Ávvir.

– Hva jeg jobber med akkurat nå er hemmelig. Derfor kan jeg ennå ikke fortelle så mye om dette. Du kan jo snart lese saka i Ávvir, forklarer Paul.

Han skryter av samarbeidet de to frilanserne har med avisa og sier at det er veldig enkelt å forholde seg til folkene i Ávvir. Aleksandr Paul har imidlertid et stort ønske for fremtiden.

– Det er selvsagt veldig morsomt å holde på med TV-arbeid. Derfor hadde det vært fint hvis vi kunne ha fått jobbet mer med dette. Jeg tror nok at tidene da vi jobbet med TV snart vil komme tilbake igjen, sier Aleksandr Paul håpefullt.

Korte nyheter

 • Digáštallan áigomušain gaikut museadálu

  Máŋga dáiddára atnet unohassan ja vuosttaldit Sámedikki áigomušaid gaikut Sámiid Vuorká-Dávviriid Kárášjogas.

  – Dát lei midjiide dego friijabáiki vearrámus dáruiduhttináigge, čilge girječálli Inga Ravna Eira.

  Son gohčoda museadálu «bassibáikin». Dasa lassin eli dá dat vuosttaš sámi kulturviessu man ovddas stáhta lea máksán.

  Okta ákkain gaikut museadálu lea, ahte dat lea garrasit gollan ja doppe lea guohpa.

  Sámediggi mearridii guovtte jagi dassái gaikut Sámiid-Vuorká-Dávviriid go de Kárášjohkii huksejuvvo ođæa musea.

 • Kajsa Balto slipper et personlig album

  På Norges nasjonaldag slapp Kajsa Balto sitt nye album «Rájás».

  Sammen med bandet sitt har hun skapt en musikalsk plattform der urkraft og modernitet smelter sammen.

  På en sømløs og intuitiv måte beveger de seg fritt i lydlandskapet indiepop, rock og world.

  – Albumet er basert på min egen familiehistorie. Den heter «Rájás» som betyr «på grensen» på nordsamisk. Tittelen har dobbel betydning; pappa gikk på Grensen internatskole, så det er en fysisk plass hvor samiske barn ble sendt for å assimileres, forklarer Balto.

  Loga sámegillii

  Kajsa Balto
  Foto: June Bjørnback / Pressebilde
 • Kajsa Balto almmuhii persovnnálaš skearru

  Norgga nationálabeaivve almmuhii Kajsa Balto ođđa skearrus «Rájás».

  Ovttas joavkkuinis lea Balto ráhkadan musihkalaš vuođu, mas eamifápmu ja ođđaáigásaš musihkka čatnašuvvet oktii. Musihkka lea sihke indiepop, rock og world, čállo preassadieđáhusas.

  – Skearru vuođđu lea mu iežan bearašhistorjá. Dan namma lea «Rájás». Namas lea duppal mearkkašupmi; go áhččán váccii rájá skuvllas. Deikke sáddejuvvojedje sámemánát assimilerejuvvot, čilge Balto.

  Les på norsk

  Kajsa Balto
  Foto: June Bjørnback / Pressebilde