Olli vraket - forlater AP

Sametingsrepresentant Kåre Olli melder seg ut av Arbeiderpartiet i protest mot at han ikke ble valgt som plenumsleder for Sametinget. Olli begrunner avgjørelsen sin med det han mener er manglende prioritering av samisk språk. I dag besluttet AP i Sametinget å nominere Tom Sottinen (AP) framfor Olli selv til et vervet som som fulltidsansatt plenumsleder i Sametinget. Sottinen er fra Varanger, og snakker ikke samisk.

Olli mener kompetanse i samisk språk burde være avgjørende for partiets valg av kandidat til vervet. Olli var selv den eneste samisktalende kandidaten. Han reagerer på at det er andre egenskaper og kvalifikasjoner som er avgjørende for valg av leder for parlamentet.

Olli forlot Sametingets møte under saksbehandlingen i protest og gikk til hotellet.

– Jeg har vært med i samepolitikken siden starten, og har opplevd at det samiske språket har vært avgjørende siden etableringen av Sametinget. Men nå er språk ikke lenger avgjørende for hvem som får verv i samepolitikken.

Tidligere har også plenumsleder Elisabeth Erke meldt seg ut av AP, i protest mot partiets språkpolitikk.

Kåre Olli guođđán Bargiidbellodaga
Foto: Berit Nystad / NRK