Hopp til innhold

– Ap skuffet meg i språksaken

Sametingstopp Elisabeth Erke trekker seg. Hun melder seg ut av Arbeiderpartiet.

Elisabeth Erke

SLUTTER: Elisabeth Erke ble valgt til plenumsleder etter siste sametingsvalg. Hun er fra Tana, og var varaordfører i kommunen før hun ble heltidspolitiker på Sametinget.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det har i den senere tid blitt tydeligere og tydeligere for meg at avstanden er blitt for stor mellom partiet og mine verdier og hjertesaker, skriver hun i en pressemelding mandag kveld.

Hva «avstanden» mellom henne og Ap er, utdyper hun imidlertid ikke i pressemeldingen. Det var avisa Ságat som først meldte at hun trekker seg.

– Det handler om de sakene vi har veldig forskjellig syn på. Et eksempel er obligatorisk samisk i skolen. Jeg kommer ikke ikke til å si så mye mer konkret akkurat nå. Det skjer når jeg er ute av rollen som plenumsleder, sier hun til NRK.

Nyheten om at plenumslederen for Sametinget ikke lenger ønsker å bekle vervet, ble kjent mandag kveld. Aps gruppeleder Synnøve Søndergaard bekreftet overfor Ságat at Erke hadde meldt seg ut.

Erke sier til NRK at det er summen av alt som gjør at hun melder seg ut av Ap.

– Språksaken gjorde at jeg ble skuffet. Ap i seg selv har mange gode tanker om samepolitiske saker, men det er litt for delt i partiet om synet på samisk saker. Jeg opplevde at jeg måtte kjempe for en sak som var opplagt for meg. Vi har vedtatt at det skal være obligatorisk samisk i oktober 2017, men så oppstår det en diskusjon internt i Tana Ap og i samfunnet. Jeg opplevde at Tana Ap var imot dette, og det samsvarer ikke med mine verdier. Samisk språk er i en kritisk situasjon, sier hun til NRK.

Brukt lang tid

Hva som er den bakenforliggende årsaken til utviklingen, kommer ikke fram i pressemeldingen. Elisabeth Erke skriver videre:

– Jeg har brukt lang tid på å vurdere situasjonen, mitt valg, og konsekvensene ved det. Mine nærmeste i familien og i politikken har vært kjent med min politiske frustrasjon over lengere tid. Det har vært en tung beslutning å ta, fordi jeg forlater et stort parti, med et stort apparat og med lange tradisjoner. Jeg forlater et parti som har bygd landet på sosialdemokratiske prinsipper, og lagt grunnlaget for den velferdsstaten vi har. Likevel ser jeg ikke annen utvei enn den jeg har valgt nå.

Til NRK sier hun at vurderingene om hun kunne fortsette i Ap, startet i januar i vinter.

– Jeg har tvilt lenge på om jeg tilhører Ap. Det var summen av alt som ble utslagsgivende, sier hun.

Hun vil imidlertid fortsette som sametingsrepresentant. Erke er valgt inn fra Østre valgkrets.

– Jeg vil fremme samepolitikken, være med i skoledebatter og fornye næringspolitikken. Når jeg nå går av som plenumsleder blir det et mye større handlingsrom for meg til å delta i offentlige debatter og meningsutvekslinger, skriver hun i pressemeldingen.

Det er spekulert i om Erke skal inn i Sp.

– Dette er spekulasjoner. Jeg vet ennå ikke hva det blir, sier hun.

Korte nyheter

 • Spesialenheten etterforsker skytehendelsen i Vardø

  – Spesialenheten er varslet om at en person er skutt i beinet av politiet i Vardø. Spesialenheten har besluttet å iverksette etterforsking, og våre etterforskere er på vei til Vardø. Det skriver Spesialenheten for politisaker i en pressemelding. Formålet er å få belyst hendelsesforløpet. De skriver videre at enheten alltid etterforsker saker der en person blir alvorlig skadet som følge av politiets tjenesteutførelse, uavhengig av om det er mistanke om det har skjedd noe straffbart.

 • Jåma Futures-prográmmas

  Lullisámi govvejeaddji, govvajournalista ja duojár Naina Helén Jåma, Snoasas eret, lea válljejuvvon dán jagi Europa govvafierpmádaga Futures-prográmmii.

  Son lea okta sullii 100 govvejeaddjis, geat ožžot vejolašvuođa dán prográmma bokte ovddidit iežaset prošeavttaid, viiddidit iežaset oktavuođaid govvaámmátolbmuiguin miehtá máilmmi, leahkit mielde čájáhusain, vuovdalit iežaset dán govvafierpmádaga lávddis ja maiddái beassat leahkit mielde oktasaš čájáhusain Ungára oaivegávpogis Budapestas.

  Dán muitala SR Sámerádioi.

  Jåma govat leat geavahuvvon nu go The New York Timesas, The Guardianas, Aftonbladetis ja VG-áviissas.

  – Somá go mu barggut ná čalmmustahttojit ja rámiduvvojit, lohká Jåma.

 • Gb riikkačoahkkin ii dáhtton gieđahallat Fovsen-ášši

  Guovddášbellodaga (Gb) mannan vahkkoloahpa riikkačoahkkin Troanddimis ii háliidan gieđahallat Fovsen-ášši, vaikko máŋga sápmelaš áirasa ovddidedje ášši váldodigaštallamis (generaldebattenis).

  Earret eará Gb sámediggejoavkku parlamentáralaš jođiheaddji Elisabeth Erke, stáhtačálli Nancy Porsanger Anti ja Lill-Therese Holm Varsi dolle sáhkavuoru Fovsen-áššis.

  – Jáhkán min njunušpolitihkkáriin lea váttis áddet dán ášši ja manne dat lea nu dehálaš sápmelaččaide, oaivvilda Erke.

  Eanadoallo- ja biebmoministtar Sandra Borch dadjá dán:

  – Mis (ráđđehusas) lea olu oahppat Fovsen-ášši gieđahallamis. Dát lea váttis ášši. Dál fertet geahččat ovddos guvlui ja mo mii ovttasráđiid boazodoaluin buoremusat sáhtášeimmet čoavdit dán ášši, dadjá Borch.

  Trygve Magnus Slagsvold Vedum på Sps landsmøte
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK