Olli venter en avklaring i dag

I dag avgjøres det om Sametinget og regjeringen blir enige om fjord- og kystbefolkningen i Finnmark får en lovbeskyttet fiskerett og gratis kvoter slik Kystfiskeutvalget har foreslått det.

Lisbeth Berg-Hansen og Egil Olli/fiskebåter

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen og sametingspresident Egil Olli skal snakke om fiskerirettigheter i dag.

Foto: Fotomonstasje: Dan Robert Larsen / NRK

Sametingspresident Egil Olli og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen møtes i Nesseby til nye konsultasjoner om retten til fiske i havet utenfor Finnmark.

– Vi har store forhåpninger om å kunne presentere et omforenet resultat på dette møtet, sa fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen siste gang de møttes til konsultasjoner, i Oslo 11. april.

Blir det enighet i dag, er det stor sannsynlighet for at resultatet også blir slik når saka avgjøres i Stortinget. Dette på grunn av at regjeringspartiene har flertall i Stortinget.

Men det er slett ikke sikkert at Olli og Berg-Hansen oppnår enighet på møtet i dag. Olli kan sette foten ned . Sametinget kan nemlig si nei hvis regjeringen ikke godtar Sametingets krav om at ordlyden "historiske rettigheter" skal nedfelles i lovteksten. Regjeringen hevder at ordet "rettigheter" er dekkende.

Før dagens møte sier sametingspresident Egil Olli at han står på kravet om historiske fiskerirettigheter.

Dragkamp om styringsorgan

Kystfiskeutvalget har foreslått en lovfestet fiskerett til for folk bosatt ved fjordene og langs kysten Finnmark og Nord-Troms.

Slik NRK Sápmi erfarer det, har det foregått en stor dragkamp mellom Sametinget og regjeringen om det skal etableres et regionalt styringsorgan med bestemmende myndighet i den nye fiskerisonen.

I likhet med Kystfiskeutvalget, mener også Sametinget at et slikt organ bør få beslutningsmyndighet på noen vesentlige og avgjørende områder, blant annet til å vedta fartøy- og redskapsreguleringer i virkeområdet.

Regjeringen sier nei, og vil ha en fjordfiskenemnd med kun rådgivende myndighet.

Ingen store forhåpninger

Fisker Jan Larsen fra Vestertana i Øst-Finnmark har ingen store forhåpninger til dagens møte.

Fisker Jan Larsen, Vestertana

Fjordfisker Jan Larsen, Vestertana i Øst-Finnmark

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Nei det har jeg ikke. Regjeringen har sauset det hele til et spørsmål om forvaltning og en ekstrakvote på 3000 tonn til båter under 11 meter, mener Larsen.

Og legger til:

– I så fall blir det ingenting igjen av Kystfiskeutvalgets forslag. Det virker som om regjeringen er mer opptatt av å sikre fjordene i Finnmark for oppdrettsnæringen og oljeindustrien, sier Larsen.

– Men jeg heier på Olli og Sametinget. Det er kun de som har forstått hvor skoen trykker dersom den sjøsamiske kulturen skal kunne overleve.

Korte nyheter

 • Samisk uke for første gang

  Synliggjøring av samisk mat, samisk litteratur, panelsamtaler, foredrag og duodje. Det er bare noe av innholdet i historiens første samiske uke i Narvik kommune som åpner på mandag. – Målgruppa er alle innbyggere i kommunen, og ikke minst alle aktører som kan ha aktiviteter i en markering av samisk kunst og kultur, heter det i forordet til det mangfoldige programmet. Medlem av planleggingsgruppa, Vibeke Larsen, sier til avisa Fremover at det er viktig at det ikke bare blir det stereotypiske samiske. – Vi er også moderne mennesker, og en del av det vanlige samfunnet.

  Samisk mat
  Foto: Heidi Rode / NRK
 • Stáhtatjállen Suodjalusdepartementan

  Bent-Joacim Bentzen (Gb) la nammadum stáhtatjállen stáhtarádáj Odd Roger Enoksen Suodjalsudepartementan. Bentzen boahtá virges fylkaráden Nordlándan. Bentzen la ajtu Njárgas Nordlándan ja boahtá virges jåhtulakfylkaráden. Bentzen nammaduváj stáhtaráden bierjjedagá.

  Bent-Joacim Bentzen er fylkesråd for infrastruktur og samferdsel i Nordland fylkeskommune.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK
 • Nammaduváj stáhtatjállen

  Fylkaráde Kristina Sigurdsdottir Hansen (Bb) la stáhtatjállen nammadum stáhtarádáj Bjørnar Selnes Skjæran Æládus – ja guolastusdepartementan. Kristina Sigurdsdottir Hansen la ajtu Færsuollus, ja la Honnesvágen årrum ja virgádam badjelasj 30 jage gånnå lij aj suohkanoajvve Davvenjárga gieldan jages 2007 gitta jahkáj 2019. Sigurdsdottir Hansen nammaduváj dán ámmádij stáhtaráden bierjjedagá.

  Kristina Hansen med cruiseskip i bakgrunnen
  Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK