Hopp til innhold

– Ingen gledelig nyhet for oss

Statoil går inn for å føre i land olje på Veidnes i Nordkapp kommune. Ordføreren i Nordkapp gleder seg, mens reindriftsutøverne i området gruer seg.

veidnes i Nordkapp

Reineier og leder i Magerøya reinbeitedistrikt ønsker ikke at olja skal føres i land her. Veidnes i Nordkapp.

Foto: Kai-Erik Bull

– Det er jo selvfølgelig ingen gledessak for oss at de vil begynne å grave opp beitelandet, meddeler leder i Magerøya reinbeitedistrikt, Rasmus Mikkelsen Somby, til NRK Sápmi.

Han forteller at eventuelle utbygninger på Magerøya vil føre til at beiteområdene i distriktet vil innskrenkes. I følge Statoils konserndirektør for norsk sokkel, Øystein Michelsen skal det investeres for mellom 5 og 6 milliarder kroner på Veidnes i Nordkapp.

Politikere gleder seg

Ordfører Kristina Hansen i Nordkapp gleder seg over Statoils satsning i kommunen sin. Hun håper på at det vil medbringe mellom 60 og 80 oljearbeidsplasser i kommunen.

– Det vil være kanonbra om det blir ilandføring. Det vil føre til mye mer aktivitet, og danne grunnlag for sysselsetting og omsetting i kommunen, sier arbeiderparti ordføreren til NRK Finnmark.

Fylkesmannen i Finnmark Gunnar Kønnøy er også godt fornøyd, han mener ilandføring vil være en sikrere løsning i forhold til forurensning og risiko. Også arbeiderpartiets nestleder, Helga Pedersen, mener det vil være en god beslutning for Finnmark.

Tror ikke det kan stoppes


Magerøya reinbeitedistrikts leder Rasmus Mikkelsen Somby er i utgangspunktet i mot i landføring i beitesdistriktet deres.

– Men jeg tror desverre ikke vi klarer å stoppe dette, sier den bekymrede reineieren til NRK Sápmi.

Korte nyheter

 • Ruvdnoprinssas korona

  Norgga Ruvdnoprinssas lea duođaštuvvon korona ja dan dihte ii sáhttán son searvat morašipmilbálvalussii mii dollojuvvui Oslo duopmogirkus.

  Ruvdnoprinssas leat gehpes dávdamearkkat, čállá Gonagasšloahtta preassadieđáhusas.

  Oslo duopmogirku doalai morašipmilbálvalusa sotnabeaivve dii. 11.00.

 • Politiijat: Diggi mearrida galgá go áššáiduhtton almmái háldogiddagassii

  – Máŋggas daid báhčalanášši gillájeaddjin mat leamaš buohcciviesus, leat beassan mannat ruovttuideaset dál. Ii lean heaggavárra ovttasge sis, dan dieđihit politiijat.

  Politiijat áigot geahččalit ođđasit gažadit áššáiduhtton albmá dii. 12.

  – Politiijat leat ain dutkamin ášši. Leat biddjon olu resurssat čađahit prošeaktavuođđuduvvon dutkama, temáhtalaččat, nu go video, vihtangažadeapmi, áššáiduhtton almmái, digitálalaš guorran, guovlu ja rihkusteknihkalaš iskamat. Diggi galgá ihttin mearridit galgá go áššáiduhtton almmái háldogiddagassii.

  – Áššáiduhtton albmá duogáš ja gulolašvuođat leat dehálaš oasit áššedutkamis. Okta eará dehálaš oassi lea čielggadit leago áššáiduhtton almmái ovttasbargan geainnage báhččimis Oslos.

  Politiijat galget doallat preassabriefa sotnabeaivve dii. 14.00.