Hopp til innhold

Oktasaš sámi gáiddusoahpahus­guovddáža

Sámediggi háliida gulahallat Máhttodepartemeanttain vejolašvuođa birra ásahit ođđa guovddáža mii organisere sámi gáiddusoahpahusa.

Maŋŋel go Oahpahusdirektoráhtta mearridii ahte Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe ii šat galgga fállat davvisámegieloahpahusa, de lea Sámediggi gulahallan gáiddusoahpahusa birra stáhtaráđiin Tonje Brennain.

– Vuosttaš maid Sámediggi lea dahkan lea sihkkarastit ahte ii oktage oahppi masse davvisámegiela oahpahusa. Sihke Oahpahusdirektoráhtta ja Máhttodepartemeanta leat duođaštan dan, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) preassadieđáhusas.

Sámediggi lea cealkán ahte lea dárbu geahčadit gáiddusoahpahusa organiserema ja giellačoahkkanemiid nationálalaččat. Mikkelsen sávvá ráđđehusa maid oaidnit dán dárbbu.

Suomas leat okta dahje guokte aktevrra mat koordinerejit gáiddusoahpahusa ja giellačoahkkanemiid. Mikkelsen oaivvilda nu sáhttit Norgga bealde maid dahkat.

Mikkelsena mielas lea maid dál áigi ahte ráđđehus čuovvula NAČ 2016: 18 – Váibmogiela guorahallama doaibmabidjoevttohusaid.

– Váibmogiella evttohii juo jagis 2016 doaibmabidjoevttohusaid juste dasa, ja dál lea áigi ahte ráđđehusa bealis čuovvulit daid, dadjá Mikkelsen

Mikkel Eskil Mikkelsen
Foto: Mette Ballovara / NRK

Korte nyheter

 • Team Sápmis gutter spilte uavgjort

  Team Sápmis guttelag spilte i går kveld lokal tid uavgjort 1-1 mot Yukon.

  Dette er første kamp de samiske guttene ikke klarer å vinne under futsalturneringen i årets Arktiske vinterleker, og den første kampen de får mål mot seg.

  Sápmi har før dette slått Nord-Alberta 3-0 og Nunavut 8-0.

  Team Sápmis jenter tapte 1-3 mot Alaska. De har tidligere tapt 1-7 mot Nord-Alberta og vunnet 8-0 mot Nunavut.

  Loga sámegillii

  Team Sápmi gutter, futsal, Arcitic Winter Games 2023
  Foto: Stig Tovås / Team Sápmi AWG 2023
 • Sámegánddat čikče dássálagaid

  Team Sápmi gánddat čikte ikte eahkedis dássálagaid 1-1 Yukon joavkkuin.

  Dá lea vuosttaš čiekčan maid gánddat eai leat vuoitán dán jagi Árktalaš dálveriemuin, ja vuosttaš čiekčan mas leat luoitán moala.

  Sápmi lea dássái vuoitán Davvi-Alberta vuostá 3-0 ja Nunavut vuostá 8-0.

  Team Sápmi nieiddat vuoittahalle 1-3 Alaska vuostá. Sii leat ovdal vuoittahallan 1-7 Davvi-Alberta vuostá ja vuoitán 8-0 Nunavut vuostá.

  Les på norsk

  Team Sápmi gutter, futsal, Arcitic Winter Games 2023
  Foto: Stig Tovås / Team Sápmi AWG 2023
 • En raus foreldrepermisjon bidrar til bedre mental helse, mener forskere

  I løpet av de siste årene har flere nybakte mødre stått fram og fortalt om psykiske problemer knyttet til fødsel og tiden etter.

  Ifølge tall fra FHI rammes mellom 7 og 13 prosent av fødende kvinner i Norge av fødselsdepresjon hvert år. Det vil si mellom 4000 og 8000 kvinner.

  Men nå har svenske forskere utført en stor gjennomgang av tidligere studier som omhandler mental helse og fødselspermisjon. De har funnet oppløftende resultater.

  – Gjennomgangen viser at mødre som hadde en sjenerøs foreldrepermisjon, både i lengde og med lønn, hadde bedre psykisk helse sammenlignet med kvinner uten disse godene, sier Amy Heshmati til NRK.