Hopp til innhold

Nå har nordmenn også begynt å si «lihkku beivviin»

Stadig flere feirer samenes nasjonaldag. Samiske pionerer er rørt.

Hennes Majestet Dronning Sonja hilser på koftekledd mann på rådhuset i Oslo

I HJERTELIG SAMTALE: Hennes Majestet Dronning Sonja med Per Olav Nymo, styreleder ved Samisk Hus i Oslo. Foto: Espen Sturlason, Oslo kommune

Foto: Sturlason / Oslo kommune

Sametingets første president Ole Henrik Magga var med på å starte feiringen av samenes nasjonaldag i 1993. Det skjedde ikke uten kamp.

Motstanden mot egen samisk dag og eget sameflagg var stor.

– Vi håpet på at det skulle bli fint, men turte ikke helt å tro på det, forteller Magga.

I dag er han lettet.

Ole Henrik Magga feirer samenes nasjonaldag

IMPONERT: Den samiske rettighetsforkjemperen Ole Henrik Magga er imponert over den store oppslutningen om 6. februar

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

– Det varmer mitt hjerte når jeg ser hvor stor oppslutningen er blitt. Det feires ikke bare i samiske grender, men også i byer rundt om i hele landet, sier Magga.

Og legger til:

– Nei, dette var ingen selvfølge da vi satte det hele i gang. Nå er jeg bare full av glede.

Avgjørelsen om at 6. februar skal være samenes nasjonaldag ble tatt av den 15. nordiske samekonferansen i 1992.

Datoen ble valgt for å markere det første grenseoverskridende samiske landsmøtet i Trondheim 6.–9. februar 1917.

Kongehuset deltok for første gang

Selv om Oslo kommune har hatt en lang tradisjon å feire samenes nasjonaldag, ble gårsdagen likevel også en historisk begivenhet. For første gang vaiet det samiske flagget i borggården utenfor Oslo rådhus hvor over 400 gjester var invitert.

Også dronning Sonja og kronprins Haakon Magnus deltok.

Leder for menneskerettighetsavdelingen i Samerådet, Magne Ove Varsi, mener det ligger mye symbolikk i Kongehusets deltakelse.

– Dette vil uten tvil høyne statusen for samenes nasjonaldag, sier Varsi.

– Viser respekt

Erna Solberg

KOM MED LYKKØNSKER: Statsminister Erna Solberg sendte en egen hilsning til det samiske folket. – Lihkku beivviin, sa hun på samisk.

Foto: Pressebilde / regjeringen.no

Også statsminister Erna Solberg (H) feiret dagen.

– Det synes jeg er viktig siden Norge er et land som bygger på to folk. At vi alle deltar har noe med respekt og forståelse av vår historie å gjøre, sier Erna Solberg.

Men regjeringens eks-justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) er ikke like begeistret. I dagens utgave av Harstad Tidende fastholder han sin motstand mot å feire samenes nasjonaldag med det samiske flagget.

Sjokkopplevelse

Også den legendariske samiske artisten Mari Boine merker en voksende interesse for det samiske blant majoritetsbefolkningen. Da hun skulle opptre på storbyuniversitetet OsloMet i går, fikk hun seg et lite sjokk.

Mari Boine, bandet ISÁK og Ella Marie Hætta Isaksen på Rockefeller

SPILTE SAMMEN: Mari Boine og Ella Marie Hætta Isaksen rundet av feiringen av samenes nasjonaldag i Oslo ved å opptre til et stort publikum i Rockefeller.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Jeg ble så vanvittig glad, og satt ut, da jeg så hvor stappfullt det var med folk der, klokken 12 på dagen, sier Boine.

Men også en annen ting gleder artisten sitt hjerte:

– For den norske befolkningen er det blitt mer og mer vanlig å si «lihkku beivviin» («gratulerer med dagen», red.anm.). Endelig begynner det å gå fremover med det samiske, sier en fornøyd Boine.

Større mediedekning

Direktør Mona Solbakk i NRK Sápmi merker en fremgang også i forhold til mediedekning:

Hun håper at dette er starten for å gjøre det samiske mer synlig i nyhetsbildet.

– Ikke bare for en dag, men gjennom hele året, sier Solbakk.

Korte nyheter

 • Turisttat reagerejit: – Sii oidne dušše duohtavuođa

  Cruise-turisttat MS "Boletti" fatnasis ožžo veahá erenoamáš álggu beaivvái go oidne bossubivddu Honnesvági báikkis.

  Brihttalaš guossit reagerejedje iešguđetládje – muhtumiid mielas lei gelddolaš ja earát ges eai háliidan oaidnit go njuvve bosu.

  Visit Nordkappa beaivválaš jođiheaddji Martin Hansen deattuha ahte lea dárbu ipmirdit ja lohká ahte:

  – Mii árvvusatnit sin geat ellet mearas, muhto seammás ferte leat lohpi lohkat ahte bossubivdu ja cruisefatnasat eai heive nu bures oktii.

  Skiipahoavda Nils Jørgen Nilsen lohka ahte turisttat han dušše oidne duohtavuođa ja kommentere:

  – Ii leat mihkkege maid mii sáhttit čiegadit. Mii bivdit lobálaččat, muhtumat liikojit ja muhtumat eai liiko.

 • Ikke flertall for å avvikle forhåndstiltredelse

  I forbindelse med energi- og miljøkomiteens behandling av endringer i energiloven og plan- og bygningsloven hadde Rødt, MDG og SV fremmet forslag om å avvikle ordningen med forhåndstiltredelse.

  De mener at denne ordningen ved byggeprosjekter og ekspropriasjon av eiendom kan føre til flere Fosen-saker, der utbygger fikk starte utbygging før rettighetene til andre brukere av området ble avklart.

  Med 15 mot 86 stemmer ble forslaget nedstemt av regjeringspartiene og stortingsflertallet fredag.

  Olje- og energiminister, Terje Aasland, mener fjerning av denne ordningen ville ført til stor usikkerhet for de som trenger forutsigbarhet i forbindelse med slike byggeprosjekter.

  – Forhåndstiltredelse har vært hovedregelen i ekspropriasjonsretten i mange tiår. Det er en praktisk viktig ordning som sikrer fremdriften i byggingen av nødvendige infrastrukturtiltak, sa Aasland under debatten i Stortinget.

  Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) ville vite hva regjeringens svar da er for å unngå flere Fosen-saker, når de vil beholde ordningen med forhåndstiltredelse.

  Til det svarte Aasland at de endringene som nå gjøres i lovverket ved at kommuner får større innflytelse i slike byggesaker, vil også gjøre at lokale interesser skal tas mer hensyn til i framtidige byggeprosjekter.

  Han trakk også frem at regjeringen vil se på om det i framtiden er mulig å få tidlig avklaring av gyldighet av vedtak i slike byggesaker.

  Det har gått over 600 dager siden Høyesterett uttalte at konsesjonen for bygging av vindturbiner på Fosen i Trøndelag, er ugyldig og bryter med reindriftsutøvernes menneskerettigheter (lovdata.no).

  Olje- og energiminister Terje Aasland redegjør for Stortinget om Fosen-saken
  Foto: Fredrik Varfjell / NTB
 • Duddjodettiin ohppet sámegiela

  Suorttáin Nordlánddas besset olbmot oahppat sámegiela duddjodettiin. Juohke duorastaga čoahkkanit Viesttarrállá sápmelaččat dudjot ja veahá hállat sámegiela. Sámi mánát ja nuorat maid fargga besset deaivvadit ja oahpahallat sámegiela Báru giellabáikkis, go dál leat ožžon bistevaš ruhtadeami Sámedikkis.

  Geahča ášši otná TV-ođđasiin: