Ožžot doavtterstudeanttaid hárjehallamii

Dál ožžot doavtterstudeanttat hárjehallansaji maid Sámis, go Romssa universitehta Norgga árktalaš universitehta boahtte jagi rájes sádde studeanttaid Hámmárfestii, Áltái ja Kárášjohkii bargohárjehallamii.

SANKS SÁNAG

SÁNAG Kárášjogas oažžu doavtterstudeanttaid hárjehallamii

Foto: NRK

Lea nu gohčoduvvon Finnmárkkumodealla, man olis maiddái Kárášjoga gielda ja Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psyhkalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilledikšu (SÁNAG), váldet vuostá jagis oktiibuot 12 maŋimuš jagi doavtterstudeantta golmma vahkkui.

Gunn Heatta

SÁNAG-jođiheaddji Gunn Heatta

Foto: Liv Inger Somby/NRK

Háhkat kulturmáhtu

– Min luhtte galget sii oažžut oahpu psyhkalaš dearvvašvuođas ja seammás galget maid háhkat kulturmáhtu. Dát lea hui dehálaš danne go mis leat Davvi-Norggas eanemus sápmelaččat ja lea dehálaš ahte doaktárat leat ožžon oahpu nu ahte dihtet mo galget bargat go bohtet sámi divššohasat, dadjá SÁNAG-jođiheaddji Gunn Heatta.

Boahtte jagi álggahuvvo vuos geahččalanortnet, mas viđat jagi studeanttat galget Kárášjohkii, Hámmárfestii ja Áltái njealji vahkkui, man maŋŋá 2018 čavčča rájes 12 studeantta ožžot oahpahusa Finnmárkkus.

– Mii SÁNAG:s leat hui ilus go áddejit ahte kulturmáhttu lea dehálaš, ahte sii leat váldán sámi beali mielde ja ahte min bargit leat leamaš mielde huksemin dien fálaldaga, lohká SÁNAG jođiheaddji Gunn Heatta.

Ole Mathis Hetta

Sámi doaktáriid searvvi jođiheaddji Ole Mathis Hetta

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Duđavaš

Sámi doaktáriid searvvi jođiheaddji Ole Mathis Hetta muitala ahte go UiT Norgga árktalaš universitehta áiggui ođasmahttit iežaset oahppoortnega, de sámi áirasat čujuhedje čielgasit dasa ahte sámi bealit ja oahpásnuvvan sámi guovlluide galge mielde ođđa ortnegii, nu ahte doaktárat bastet buoret barggu bargat go bohtet Sápmái.

Vaikko ii leatge earágo muhtin vahkuid birra sáhka, de oaivvilda Hetta dehálažžan go dál leat ožžon johtui ođđa ortnega.

– Mun lean hui duđavaš dainna, eatge sáhte jurddašitge eanet nu guhká go mis ii leat iežamet sámi doavttiroahppu, dadjá Hetta.