Ođđasat saadtege daan våhkoen

Sjædta jeatjahtahteme daan våhkoen Ođđasat saadtege TVsne. Måanta, gaskevåhkoe jih bearjadahke saadtegem vaadtsa tsåahka 17.55 NRK . Dæjsta jih duarsta vaadtsa tsåahka 18.45 NRK1