Nyoversatt samisk bibel 6. februar

På samenes nasjonaldag blir Bibelselskapets nye nordsamiske bibeloversettelse tilgjengelig digitalt på www.bibel.no. Den nordsamiske bibelen i bokform lanseres offisielt i Kautokeino i slutten av august. Nyoversettelsen er blitt til i et samarbeid mellom bibelselskapene i Norge, Sverige og Finland.