Nyordføreren vil at Karasjok skal bli et mer inkluderende samfunn

Karasjok kommune skal være et åpent og inkluderende fellesskap, der tilrettelegging for at norsk og andre språk og kulturer blir ivaretatt. Det flerkulturelle miljøet skal bevares og videreutvikles.

Svein Atle Somby

Ordfører Svein Atle Somby vil jobbe for større bolyst i Karasjok. Han vil at alle som bor eller bosetter seg i kommunen skal føle at de hører til der.

Foto: Fotomontasje: Dan Robert Larsen / NRK

Valglogo

Dette kommer frem i samarbeidsavtalen mellom Karasjok Arbeiderparti, Høyre, Sámeálbmot Bellodat (SáB) og Johttisámiid Listu (JSL).

Ap har 7 representanter i kommunestyret, mens de tre andre samarbeidspartnerne har 1 representant hver.

Avtalen sikrer at samarbeidspartnerne har flertall i kommunestyret med 10 av 19 representanter i perioden 2015-2019. Svein Atle Somby (Ap) blir ordfører og John Nystad (SáB) blir varaordfører.

Konstitueringen av det nye kommunestyret er 22. oktober.

– Vi bor i en tospråklig kommune. Derfor vil vi legge tilrette for at alle skal kunne ha bolyst. Det er viktig at også de som flytter hit skal føle at de er velkomne og at de også har lyst til å fortsette å bo her. Det er viktig at vi klarer å inkludere de som ikke er oppvokst i dette samfunnet, forklarer påtroppende ordfører Svein Atle Somby til NRK.

Samisk språk og kultur og reindrift

I samarbeidsavtalen kommer det også frem at samisk språk og kultur og reindrift er grunnlaget for det politiske samarbeidet mellom de fire samarbeidspartnerne.

John Nystad

Varaordfører John Nystad.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Høyre, Sámeálbmot Bellodat (SáB) og Johttisámiid Listu (JSL) var veldig godt forberedt før vi hadde møte om et mulig samarbeid med Arbeiderpartiet. Vi så at dette kunne være noe som blir glemt i den daglige politikken i Karasjok kommune. Derfor sa vi at hvis vi skal være i posisjon, så vil vi at dette nå skal prioriteres. Det er positivt at Ap kunne godta våre krav og at dette ikke er noe fremmed for dem, sier varaordfører John Nystad (SáB).

Utviklingen av kommunen baseres på at samisk språk og kultur skal være sterkt og levende. Samtidig skal kommunen også være et åpent og inkluderende fellesskap der tilrettelegging for at norsk og andre språk og kulturer blir ivaretatt. Det flerkulturelle miljøet skal bevares og videreutvikles.

Samarbeidsavtalen mellom Ap, H, SáB og JSL

Sombys politiske forbilde

Påtroppende ordfører Svein Atle Somby har tidligere uttalt at hans hjertesaker er skole og helse.

Dette gjentar han nå etter at flertallet er sikret.

– Det er dette vi kommer til å prioritere de neste fire årene, understreker Somby.

Hvordan var forhandligene mellom de fire partene?

– Vi hadde et veldig bra klima. Som John (Nystad) også sier her, så var det ikke vanskelig for oss i Ap å godta de kravene som de tre andre samarbeidspartnerne hadde. De kom med saker som også ligger nært det som vi også har i vårt valgprogram. Derfor gikk forhandlingene veldig lett. Vi er veldig fornøyde med resultatene, forklarer Somby.

Kjell Harald Sæther

FORBILDE: Tidligere ordfører Kjell Harald Sæther (Ap).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

For mange i Karasjok er du en heller ukjent person, hvem er egentlig Svein Atle Somby?

– Svein Atle Somby er 46 år, gift og jeg har bodd i Karasjok hele livet. Jeg er et familiemenneske og en som bryr meg om det som skjer i samfunnet, forklarer Somby.

Du er ganske fersk i politikken. Hvem er din mentor?

– Jeg har noen mentorer, men jeg vil ikke trekke frem noen spesielle. Jeg har noen rådgivere, sier Somby uten å ønske å utbrodere dette mer.

Har du noe politisk forbilde?

– Politisk forbilde? Jeg har mange forbilder i politikken, men for meg er Kjell Sæther (tidligere ordfører; red. forklaring) et stort forbilde, opplyser påtroppende ordfører Svein Atle Somby.