Hopp til innhold

Dette er Karasjoks nye ordfører

Karasjok Arbeiderparti, Høyre, Sámeálbmot Bellodat (SáB) og Johttisámiid Listu (JSL) har inngått avtale om samarbeid for perioden 2015-2019 i Karasjok kommunestyre.

Svein Atle Somby intervjues

Svein Atle Somby blir Karasjoks nye ordfører de neste fire årene.

Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

Valglogo

Ordfører blir Svein Atle Somby (AP) og varaordfører blir John Nystad (SáB).

Partenes politiske plattform er basert på følgende:

Karasjok AP, Høyre, Sámeálbmot Bellodat (SÁB) og Johttisámiid Listu (JSL) har som felles mål å utvikle Karasjok kommune til å bli en god og inkluderende kommune å bo og vokse opp i.

Samisk språk og kultur og reindrift er grunnlaget for det politiske samarbeidet mellom AP, H, SáB og JSL.

Utviklingen av kommunen baseres på at samisk språk og kultur skal være sterkt og levende. Samtidig skal kommunen også være et åpent og inkluderende fellesskap der tilrettelegging for at norsk og andre språk og kulturer blir ivaretatt. Det flerkulturelle miljøet skal bevares og videreutvikles, samtidig som Karasjok skal være et naturlig senter for ulike samiske institusjoner.

Korte nyheter

 • Karasjoks kvenske navn ute på høring

  Språkrådets kvenske stedsnavntjeneste har reist navnesak om det kvenske navnet på tettstedet Karasjok og elva Kárásjohka.

  Lokale organisasjoner og personer med tilknytning til stedsnavn oppfordres til å gi innspill.

  Her er forslagene.

  Stedet: Kaarasjoki

  Elva: Kaarasjoki

  Høringsfrist er 01.08.2024.

  Loga sámegillii

  Kárášjoga gielda - Karasjok kommune
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Kárášjoga kveanagiel báikenamma gulaskuddamis

  Giellaráđi kveanagiel báikenammabálvalus lea álggahan kveananammaášši Kárášjoga báikegotti ja Kárášjoga joga nama hárrái.

  Dá leat giellaráđi gaskaboddasaš kvenalaš nammarávvagat.

  Báikenamma: Kaarasjoki

  Joga namma: Kaarasjoki

  Gulaskuddanáigemearri lea 01.08.2024.

  Les på norsk

  Karasjok rådhus
  Foto: Stian Strøm / NRK
 • Niillas Holmberg ble æresdoktor

  Multikunstneren Niillas Holberg (33) ble i helga hedret til æresdoktor i kunst ved Lappi universitet i Roavvenjárga/Rovanniemi.

  Holmberg har fått utmerkelsen for sitt arbeid for samiske rettigheter.

  Han sier at utmerkelsen oppmuntrer ham til å fortsette med sitt arbeid.

  – Dette betyr at mange verdsetter det jeg har gjort. Det er veldig bra. Med stor takknemlighet tar jeg imot æresutmerkelsen, sier Holmberg.

  Flere samer har før dette blitt utnevnt til æresdoktor ved Lappi universitet, blant annet Nils-Aslak Valkeapää eller Áillohaš, Ilmari Mattus, Ristenrávdná Magga, Petteri Laiti, Samuli Aikio og Matti Morottaja.

  Loga sámegillii

  Niillas Holmberg
  Foto: Ođđasat / Yle