Jenny-Krihke (19) vil lage en arena for sørsamisk

En ny nettside har fokus på å gjøre sørsamiske nyheter lettere tilgjengelig. Urfolksjournalist tror ikke nettsiden vil slå an.

Jenny-Krihke Bendiksen

HAR MYE Å FORTELLE: Jenny-Krihke Bendiksen tror at det er mer enn nok å skrive om fra sørsamisk område.

Foto: Privat / nrk

– Det er en ære å kunne bidra til et løft for språket, og lage en arena for daglig bruk.

Det sier journalist i den nye nettavisa, Saernieh.no, Jenny-Krihke Bendiksen. Hun er en av fire journalister i den nye nettavisa.

Finnes få andre tilbud

Det er Rørosnytt som har startet opp nettavisa som skal ha fokus på å skrive nyheter på sørsamisk.

Journalistene vil jobbe på tvers av landegrensen til Norge og Sverige for å binde Sør-Sápmi sammen. Håpet er å skape en god arena for sørsamisk debatt.

Skjermdump fra saernieh.no

NY NETTSIDE: Saernieh.no er en ny nettside for sørsamiske nyheter.

Foto: Skjermdump fra saernieh.no / nrk

– Det at «Saernieh» blir opprettet gjør sørsamer mer synlig i samfunnet, mener Bendiksen.

I dag finnes ingen sørsamisk tilbud på nett. Og det finnes ingen avis som skriver kun på sørsamisk.

– Savner samiske redaktører

Inga Marja Steinfjell

MASTER-SKRIBENT: Inga Marja Steinfjell har skrevet master i urfolksjournalistikk.

Foto: Åse Pulk/NRK

Inga Marja Steinfjell tror ikke nettsiden alene vil forbedre og forandre den sørsamiske debatten.

Steinfjell har studert urfolksjournalistikk, og har skrevet om hvordan den sørsamiske offentlige samtalen fungerer når det ikke finnes medier som rapporterer fra samfunnet.

– Saernieh.no er nok ikke plassen å diskutere sørsamiske forhold. Mange sørsamer har ikke godt nok språk til å delta i en samiskspråklig samtale, sier Inga Marja.

Sørsamiske områder, og spesielt Røros, har under senere tid hatt flere konflikter mellom reindriftssamer og bønder.

Steinfjell mener at samer ikke bruker lokalmedier for å diskutere samiske forhold, fordi fordi tilliten til mediene er lav.

– Media klarer sjelden å fange opp interne saker i det sørsamiske samfunnet. En forklaring kan være at det ikke finnes sørsamiske redaktører med kjennskap til samfunnet, sier Inga Marja Steinfjell.

Hun mener at de sørsamiske sakene ofte er fra et utfra perspektiv. Hvis man ikke har noen plass å diskutere og finne gode argumenter får man demokratiske mangler.

– Vi brukes av samer

Midlertidige redaktør for «Saernieh» Tore Østby tar imot kritikken godt.

– Det er viktig at det stilles krav til oss, jeg er glad for reaksjonen, sier Østby.

Han tror at konfliktene i området skyldes mangel på kunnskap.

I motsetning til Steinfjell, opplever Østby at «Rørosnytt» blir brukt av samer.

– Jeg håper at «Saernieh» skal bli en vesentlig medieaktør, sier Tore Østby.

Han forteller at «Rørosnytt» nå leter etter en sørsamisk redaktør til «Saernieh» som kan fange opp og ivareta sørsamiske interne saker.

Vanja Tørresdal

IMPONERT: Vanja Tørresdal synes Jenny-Krihke er flink til å oppdatere nettsiden med nye artikler.

Foto: Samiske veivisere / Samiske veivisere

Den sørsamiske lærerstudenten, Vanja Tørresdal tar imot det nye medietilbudet med åpne armer.

– Endelig har det kommet noe på sørsamisk på nett og det gjør meg veldig glad, sier Vanja.