Ny bru kan få samisk navn

Kartverket ønsker å døpe den nye brua like nord for Narvik for Ofotbrua. Avisa Fremover melder at det også skal settes nordsamisk navn på brua. Forslagene er Ufuohtárovvi, Ufuohtrovvi eller Áhkánjárrovvi. De to første er det samiske navnet for Ofotbrua, mens sistnevnte kan oversettes til norsk som Narvikbrua. Vegvesenet vil derimot kalle brua for Hålogalandsbrua.

Hålogalandsbrua
Foto: Statens vegvesen