Hopp til innhold

NSR-politiker: – Samiske områder er ikke lekegrind for jegere

– Masseskyting av ryper er ikke i tråd med den samiske høstingskulturen, mener sametingspolitiker Inger Elin Utsi (NSR).

Rypejakt (illustrasjonsbilde)

Sametingsrådet må under Sametingets plenumssamling svare på om dagens rypejakt er i tråd med samisk tradisjoner.

Foto: NRK

Inger Elin Utsi/NSR

Det er på tide å vurdere lokalforvaltning av småviltjakta i Finnmark, mener sametingsrepresentant Inger Elin Utsi (NSR).

Foto: Linn Margrete Påve / NRK Sápmi

Sametingsrepresentant Inger Elin Utsi reagerer kraftig på at jegere sørfra på noen få dager tok over 200 ryper fra ett område i Kautokeino i Vest-Finnmark. Etter hennes mening er dette såpass alvorlig at saka bør få gjenstand for politisk vurdering når Sametinget samles til plenumsmøte i Oslo denne uka.

– Hva kommer Sametinget til å gjøre for å sikre at småviltjakta er i tråd med den samiske jaktkulturen?

Dette spørmålet fra Utsi må sametingsrådet svare på under Sametingets spørretime onsdag.

– For stort jakttrykk

Hun mener at samiske tradisjonelle verdier bør vektlegges i forvaltningsspørsmål i samiske bosettingsområder.

– Dessverre viser det seg at vår forvalter, Finnmarkseiendommen (FeFo), ikke tar hensyn til dette i forbindelse med småviltjakta, sier Utsi.

Etter hennes mening tillater FeFo jegere til å bruke for mange hunder per kvadratkilometer. Dagskvote per jeger er i år satt til seks ryper.

Samlet sett fører dette etter Utsis mening til stort jakttrykk. Derfor ber hun sametingsrådet ta denne saka opp med FeFo.

Ber om en evaluering

Utsi vil ha en evaluering om hvorvidt dagens forvaltning er i tråd med samisk høstingstradisjon.

– Det gir svært dårlige signaler når et jaktlag kan skyte over flere hundre ryper i løpet av noen få dager. Samtidig vet vi at andejakta som er en samisk høstingskultur, blir avspist med noen få fugler, sier Utsi.

– Løper kapitalens ærend

Dette viser etter hennes mening at FeFo løper penge- og utenbygds interesser ærend.

– Det er på tide å spørre om ikke en lokal forvaltning ville hindret slike enorme uttak av ressurser, sier hun.

Dagens forvaltning viser etter hennes mening at FeFo ikke er rette organ for forvaltning av småvilt i Finnmark.

– Småviltjakta slik den forvaltes, gir ikke legitimitet i befolkninga. Og da kan man spørre seg om det er i tråd med Finnmarkslovens paragraf, sier sametingsrepresentant Inger Elin Utsi.

Har tillit til FeFo

Runar Sjåstad

Fylkesordfører Runar Sjåstad har tillit til dagens småviltforvaltning.

Foto: Stian Strøm / NRK

Også fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad, har registrert at dagskvoten per jeger i år er høyere enn i fjor. Men han synes ikke dette er noen sak for fylkespolitikere på nåværende tidspunkt. Selv om dagskvoten er blitt økt, har han tillit til at uttaket er bærekraftig.

– Dessuten tror jeg ikke at alle jegere tar ut dagskvoten. Men den må selvsagt settes slik at den er bærekrafig i forhold til rypebestanden, svarer Sjåstad.

Likevel vil han med interesse følge med hva sametignsrådet vil si om saka under Sametingets spørretime onsdag.

Ingen kommentarer

Styreleder i FeFo, Raymond Robertsen, ønsker ikke å gi annet enn følgende kommentar til påstandene fra sametingsrepresentant Inger Elin Utsi:.

– Vi forholder oss til vedtak fra Stortinget. Det er Stortinget som har vedtatt finnmarksloven og ikke vi, forklarer Robertsen.

Korte nyheter

 • Árdnaprisen 2024

  Loga sámegillii.

  Paula Susanna Rauhala vant årets Árdnapris.

  Prisen deles ut til den kandidaten som i løpet av inneværende studieår har skrevet den beste masteroppgaven med tema knyttet til urfolk og urfolks situasjon. I år var det sju oppgaver som var nominerte.

  Rauhala har skrevet en masteravhandling om runebommen til noaidien Paul-Ánde/Anders Paulsen.

  Det er UiT og Senter for samiske studier som deler ut prisen på 10 000 kr.

  Prisutdelingen skjedde på årets Riddu Riđđu festival. Prisen har blitt delt ut siden 2018.

  Paula Susanna Rauhala.
  Foto: Ida Emilie Lindseth / NRK
 • Árdna-bálkkašupmi 2024

  Les på norsk.

  Paula Susanna Rauhala vuittii dán jagáš Árdna-bálkkašumi.

  Bálkásupmi geigejuvvo dasa gii lea čállán buoremus masterbarggu mas fáddá lea eamiálbmogat ja eamiálbmogiid dilálašvuohta. Dán jagi ledje ožžon čieža evttohusa.

  Rauhala lea čállán noaiddi Paul-Ánde goavdása birra.

  Leaba UiT ja Sámi Dutkamiid Guovddáš geat juohkiba bálkkašumi. Vuoitu lea 10 000 ruvnnu.

  Bálkásupmi geigejuvvui Riddu Riđđu festiválas. Lea čihččet geardde go bálkkašupmi geigejuvvo.

  Árdnaprisen 2024
  Foto: Ida Emilie Lindseth / NRK
 • Studeanttat sihkkarastet ásodaga árabut

  – Mii vásihat ahte eanet studeanttat háliidit ohcat árabut, muitala Norgga árktalaš studeanttaidovttastusa hálddahusdirektevra, Grete Sterri Kristoffersen, NRK:i.

  Vaikko ohcciidlohku Romssas lea njiedjan, de vurdojuvvo stuora lassáneapmi ohcciin studeantaásodagaide čakčat go ollu studeanttat leat vuordimin suoidnemánu 20. b. rádjái ohcat.

  Studeantaovttastus ávžžuha studeanttaid ohcat árat vai garvet guhkes vuordináiggi čakčat.

  studentbolig dramsvegen

  Studenter sikrer seg bolig tidligere: – Vi søkte bolig et halvt år i forveien

  De største studentbyene opplever at flere vil bo i studentbolig og søker tidligere for å sikre boplass.