Hopp til innhold

NSR-leder om Ap: – Ubehagelig

– Ap har ingen troverdighet i Sametinget når partiet sentralt blander seg i nominasjonen i Ávjovárre, sier NSR-leder Aili Keskitalo.

Egil Olli og Aili Keskitalo
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Keskitalo som er Norske Samers Riksforbunds presidentkandidat, synes dette er ubehagelig.

Kaoset i Avjovarre Aps nominasjon til sametingsvalget fortsetter. Nå krever partiet sentralt at det avvikles et nytt nominasjonsmøte.

Aps forumsstyret i valgkretsen , vedtok onsdag ettermiddag å følge kravet fra partisekretær Martin Kolberg.

Martin Kolberg

Martin Kolberg.

Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

Troverdigheten smuldret

Keskitalo mener at Ap sentralt rangerer egne regler høyere en Sametingets egne vedtekter.

– Arbeiderpartiet sentralt overser at Sametinget har vedtatt egne regler når det gjelder likestilling, og satsinger for at kvinner skal delta i Sametinget, sier hun.

Videre mener hun at den opprinnelige Ap-lista fra Avjovarre er helt i tråd med det Sametinget ønsker i sine vedtekter.

NSRs leder sier at Egil Olli og Ap ikke har troverdighet når de diskuterer samisk selvbestemmelse.

– Når Olli forlanger troverdighet i sine uttalelser om at det er samene som skal bestemme i saker som angår samene, ja så er den smuldret bort med denne nominasjonen, sier Aili Keskitalo.

HØR: Aili Keskitalo

– Ikke skyt på Youngstorget

Lederen i Aps samepolitiske råd (SPR), Karin A. Karlsen avviser at det er Youngstorget som styrer.

– Sentralstyret i Ap har fulgt opp de anbefalinger SPR har gjort i nominasjonssaken i Ávjovári valgkrets. Det er ikke tale om noen styring fra Youngstorget slik enkelte hevder. Partiet sentralt har respektert de råd som er gitt fra oss som har ansvaret for den samepolitiske organiseringen, sier Karlsen.

Karin Karlsen

Karin A. Karlsen.

Foto: Piera Balto / NRK

Hun viser til at nominasjonsprosessen var tema på SPRs møte i januar i år. Her ba SPR valgkretsene om å nominere i henhold til regelverket.

– Vi har anbefalt denne ordninga, og kretsene har fulgt opp dette når det gjelder det man anser som sikre plasser, sier Karlsen.

Hun viser til at listene totalt sett har fulgt opp kravene til kjønnskvotering.
Karlsen understreker at rådet har fulgt opp landsmøtevedtaket i Arbeiderpartiet fra 2005, der det i de alminnelige valgbestemmelser blir slått fast at kjønnsfordelinga skal være 50 %.

– Derfor er det naturlig med å nominere annenhver kvinne og mann på lista, og på denne måten sikre lik fordeling på de sikre plassene. Vi har gitt et råd og partiet har fulgt opp dette. Nå har forumstyret i Ávjovári krets vedtatt å avholde ny nominasjon, og dette vil være en god løsning for å ivareta kjønnskvoteringen i valgkretsen, sier Karin A. Karlsen.

Korte nyheter

 • Goddin Várggáin: Nisu giddagassii njeallje vahkku

  60- jahkásaš dievdu jámii maŋŋel go čukkohalai niibbiin Várggáin bearjadaga.

  Sotnabeaivve gáibiduvvui nissonii, gii lea áššáskuhtton áššis, njeallje vahkku giddagassii.

  Nisu gažaduvvui lávvordateahkeda. Son biehttala ráŋggáštussiva dáhpáhusa geažil, nu lea nissonolbmo bealušteaddji, advokáhtta Jonas Bernhard Herstad, dadjá NTB:i.

  Son lea áššáskuhtton roavva rumašvahágahttimis, mas jápmin čuovvumuššan, muhto politiijaadvokáhtta Ylva Helen Kvikstad, dadjá ahte áššáskuhttin sáhttá rievdadat.

  – Mii leat vuos álggahan dutkkalmasa, nu ahte mii bargat viidát ja leat rahpasat eanet hypotesaide, dadjá son.

  (©NTB)

  Drap i Vardø, krimteknikere på plass
  Foto: Hanne Wilhelms / NRK
 • Vardø-knivstikkingen: Kvinne begjært fengslet i fire uker

  En mann i 60-årene døde etter å ha blitt knivstukket i Vardø fredag.

  Søndag ble kvinnen som er siktet i saken, begjært varetektsfengslet i fire uker.

  – Vi mener det er skjellig grunn til mistanke, og derfor har vi bedt om fire ukers varetekt hvorav to med brev- og besøksforbud, sier politiadvokat Ylva Helen Kvikstad til NTB.

  Kvinnen ble avhørt lørdag kveld. Hun nekter straffskyld for hendelsen, har kvinnens forsvarer, advokat Jonas Bernhard Herstad, opplyst til NTB.

  Hun er siktet for grov kroppsskade med døden til følge, men Kvikstad åpner for at siktelsen kan endres.

  – Vi er fortsatt tidlig i etterforskningen, så vi jobber bredt og er åpen for flere hypoteser, sier hun.

  (©NTB)

 • Ealáhusministtar Sápmi Business Conferenceii

  Les på norsk.

  Ealáhusministtar Jan Christian Vestre (Bb) searvá Sápmi Business Conferenceii Guovdageainnus.

  – Erenoamáš arena sámi ealáhushutkamii ja innovašuvdnii, dadjá Vestre.

  Stáhtaráđđi galgá muitalit ráđđehusa ealáhusovddidanpolitihka birra, mas earenoamážiid fokusere sámi ealáhusaid.

  Vestre searvá paneladigaštallamii sámi fitnodateaiggádiid vejolašvuođaid ja hástalusaid birra. Fáttát nugo movt kapitála ožžodit, geaidnu máilmmiviidosaš márkaniidda ja beaktilis fierpmát huksen ja vásáhuslonohallan leat guovddážis.

  Konferánsa álgá disdaga guovvamánu 27. beaivvi ja bistá guovvamánu 29. beaivái.

  Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) lanserte Noregs første vegkart for reiselivsnæringa.
  Foto: Sissel Rikheim / NRK