NRK mister sakte-TV-dispensasjoner

Det er nettopp reinflytting som skaper problemer for Reinflytting minutt for minutt.

NRK Sápmi direktør Mona Solbakk i redigeringsstudio

TAR DET MED RO: Til tross for at Fylkesmannen har trukket tilbake kjøretillatelsene til produksjonen av «Reinflytting minutt for minutt» er ikke NRK Sápmis direktør, Mona Solbakk, bekymret for at det vil være til hinder for fullføringen av programmet.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Fylkesmannen i Finnmark har trukket tilbake samtlige dispensasjoner til å kjøre snøscooter i store deler av Kvalsund. Det er avisa Ságat som først har skrevet om dispensasjonstilbaketrekkingen.

– Det stemmer, Fylkesmannen har stengt området fra Repparfjorden og sydover mot Saraby i Kvalsund kommune for motorferdsel, forteller Fylkesmannens seksjonsleder, Christer Michalsen.

I skrivende stund sender NRK direkte sakte-TV fra vidda, «Reinflytting minutt for minutt», og etter planen skal reinflyttingen filmes direkte i nettopp Kvalsund kommune, der reinen skal svømme over sundet.

Stengt på grunn av reinflytting

Gjelder dette også dispensasjonene som NRK har fått?

– Ja det gjelder også NRK sine dispensasjoner, men det kan anmodes, fra for eksempel NRK, om å få unntak fra motorferdselsforbudet. Men det må skje kjapt, sier Michalsen.

Grunnen til stengingen er at et reinbeitedistrikt har anmodet Fylkesmannen om å stenge disse skuterløypene, i og med at dette er de eneste områdene hvor det nå finne tilgjengelig beite for reinen.

På grunn av mye hardpakket snø er det vanskelig for reinsdyr å finne mat. Slike snømengder er uvanlig i slutten av april.

– TV på reinens premisser

Til tross for tilbaketrekningen av dispensasjonene er ikke NRK Sápmis direktør, Mona Solbakk, bekymret.

– Jeg frykter ikke at dette stopper produksjonen. Vi er der på reinens premisser, det er hele poenget med produksjonen, sier Solbakk.

Beltevogn

SAKTE-TV: Denne bandvognen trekker regi-gompien til NRKs direktesendte sakte-TV.

Foto: Sindre Skrede / NRK

Hun sier videre at NRK har god dialog med Fylkesmannen, og at Fylkesmannen er velinformert om produksjonen.

– Vi kommer til å søke om å få formelt unntak fra motorferdselforbudet, betrygger NRK Sápmis direktør.