Hopp til innhold

Nordlys legger seg flat – beklager lederartikkel om hårsåre samer

Politisk redaktør i Nordlys Skjalg Fjellheim, sier han er oppriktig lei seg for ordbruken.

Loga sámegillii: Nordlys šálloša Joika-čállosa

Skjermdump

REAKSJONER: Nordlys sin lederartikkel «Ta det rolig» har vakt sterke reaksjoner. Avisen beklager påstanden om at samer er hårsåre om de reagerer på Joika-boksene.

Sterke reaksjoner fra lesere gjorde at Nordlys valgte å korrigere det opprinnelige lederinnlegget, som ble skrevet i debatten om joikakaker.

I Nordnorsk debatt har flere reagert på avisens leder.

Fjellheim sier at kommentarene har gjort sterkt inntrykk.

Deriblant motsvar som ble skrevet av medlem i Norsk kulturråd Maria Utsi (ekstern lenke), og artist Ella Marie Hætta Isaksen.

– Noen har også ringt og fortalt at de gråt, da de leste lederen. Det gjør inntrykk på meg, sier Fjellheim.

Nå legger redaktøren seg helt flat. (ekstern lenke)

I den opprinnelige lederen skrev de blant annet:

«Et slikt krenkelses-hysteri er antakelig mer skadelig for samenes anseelse, enn Joika-kakene noen gang vil være i nærheten av.»

Dette er nå slettet.

– Sårt når det kom fra Nord-Norges største avis

Maria Utsi (39) er tidligere direktør for Festspillene i Nord-Norge. Nå er hun Rådsmedlem i Norsk Kulturråd. Hun er også utdannet teaterviter fra Universitetet i Bergen.

Utsi ble rasende da hun leste lederen i Nordlys.

– Jeg ble fryktelig sint. Jeg opplevde innlegget som belærende og nedlatende.

Maria Utsi

PROVOSERENDE INNLEGG: Maria Utsi ble rasende og valgte å skrive et motsvar.

Foto: Knut Åserud

Det var ekstra sårt for henne at innlegget kom fra Nord-Norges største avis.

Og i tillegg fra lederplass.

– Jeg kunne ikke la det stå uimotsagt. I innlegget prøvde jeg å forklare at min opplevelse, og min virkelighet var ganske annerledes enn deres, sier hun.

– Vi har gjort en feil

Reaksjonene gjorde at avisen valgte å korrigere lederen.

– Vi ser at noen ord og vendinger med god grunn kan oppleves som sårende, og støtende for en god del samer, sier Fjellheim.

Skjalg Fjellheim

LEGGER SEG FLAT: Skjalg Fjellheim legger seg flat, og beklager den opprinnelige utgaven av lederartikkelen.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Hvilke ord burde ikke vært brukt?

– Vi påstod jo at samer som reagerer på joikaboksene, er fornærmet eller hårsår. Det er ord som ikke burde vært benyttet.

– Vi er oppriktig lei oss for det, sier Fjellheim.

– Et steg i riktig retning

Han mener at de rett og slett har forsømt seg.

– Vi har ikke vært oppmerksom nok på hvordan et majoritetsblikk kan støte mot erfaringer og opplevelser, som mange innenfor den samiske minoriteten har fått gjennom diskriminering og hets, sier Fjellheim.

Utsi setter stor pris på beklagelsen.

– Nettopp det at de erkjenner at majoritetens blikk ofte kan bryte mot minoritetens opplevelse av virkeligheten.

– Bare den setningen viser en erkjennelse som er et stort steg i riktig retning, sier hun.

Joikakaker skal over på kartong.

NY OG GAMMEL EMBALLASJE: I forbindelse med utskiftning av emballasje inngikk joika et samarbeid med Tise. Da blusset også debatten opp.

Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

Korte nyheter

 • Ohcet lobi báhčit albasa Ivggus

  Guovddášbelodaga sámediggejoavku gohčču Dálkkádat- ja birasdepartemeantta bargat váttivuođaiguin maid albbas dagaha Ittunjárggas.
  Dan čállá Fremtiden i Nord.

  Maŋimuš áiggiid lea albbas dahje albasat speadjan bohccuid ja sávzzaid Ittonjárggas. Maŋŋebárgga bođii diehtu Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddjis ahte Ivgu sávzaguohtunguovlu ii oaččo báhčinlobi.

  – Sihke boazodoallu ja boanddat ribahit misiid, áldduid, lábbáid ja sávzzaid boraspiriide ja gillájit nie stuorrát. Go ealáhusat ohcet heahkkalobi jávkadit speaddji boraspiriid, de ádjána menddo guhká ovdal go vástiduvvo sidjiide. Ja go ožžot vástádusa, de eai doala vástádusat deaivása, dadjá Kirsten Inger Anti ávisii.

  Les på norsk

  En ung gaupe er avlivet etter at den ble funnet påkjørt og skadet i Tvedalen i Larvik kommune.
  Foto: Helena Rønning / NRK
 • Massán misiid - besset báhččit ovtta goaskima

  Stállonjárgga orohat Siellahis Romssas lea ožžon lobi báhčit ovtta goaskima. Siiddas lohket sáhttit duođaštit ahte goaskin lea váldán unnimusat 40 miesi.

  Badjealmmái John Mathis Oskal lohká goaskima leat stuorra giksin sidjiide juohke jagi, muhto dán jagi erenoamážit.

  – Dát lea váivi, dát dagaha ollu lassibarggu, dát lea elliid biinnideapmi.

  Son jáhká maid váttisin nagadit báhčit goaskima ná maŋŋit giđđat.

  Kongeørn
  Foto: Kjartan Trana/NRK
 • Váhnemat: Unnit oahpahit šearpmaid bokte

  Masá bealli, 49 proseantta, váhnemiin geain leat mánát vuođđoskuvllas dáhtošit unnidit oahpahusa šearpmaid bokte. Dán čájeha Opinion ođđa iskkadeapmi.

  Dušše 4 proseantta dáhtošii eambbo oahpahusa šearpmaid bokte.

  Oslo váhnemat leat eanemusat vuostá atnit šearpmaid oahpahusas. Lohku lea 64 proseantta. Davvi-Norggas leat unnimusat vuostá, 38 proseantta.

  Olles 71 proseantta váhnemiin vuorjašuvvet das man ollu áiggi mánát ahte šearpmaid ovddas.

  Ráđđehus lea ge bidjan lávdegotti guorahallat mo váikkuha go mánát atnet ollu áiggi šearpmaid ovddas.

  Undervisning
  Foto: Lise Åserud / SCANPIX