Folk flytter til Nesseby

Nesseby er den eneste samekommunen som har tilflyttingsvekst. Kautokeino har størst fraflytting.

Kommunevåpen Unjárga Nesseby

Kautokeino kommune har den største utflyttingen av de samiske kommunene, 154 personer flyttet mens 97 flyttet til kommunen. Det betyr at kommunen for år 2009 fikk minus 57 personer på nettoinnflytting.

Den minste samiske kommunen Nesseby, var den eneste som fikk pluss på nettoinnflyttinger, 51 personer flyttet til Nesseby i 2009, mens 44 personer flyttet fra kommunen.

Gratis barnehage

Ordføreren i Nesseby Inger Kathrine Juuso smiler.

Ordfører Inger Kathrine Juuso

Foto: Ann Marita Eriksen / NRK

Ordførereren i Nesseby, Inger Kathrine Juuso er glad og stolt for denne utviklingen. Nesseby kommune har i flere år hatt befolkningsnedgang. Ordfører Juuso tror at de spesielle tiltakene kommunen har iverksatt, har gitt resultater.

HØR:Inger Kathrine Juuso

– Kommunen har spesielt etablert tilbud til barnefamilier og tilbud om gratis barnehage, gratis SFO og gratis boligtomter og jeg vil tro at det er disse tilbudene som gir oss befolkningsvekst, sier Juuso.

Mangler boliger

klemet Erland Hætta

Ordfører Klemet Erland Hætta

Foto: Thor Thrane / NRK

Klemet Erland Hætta er ordfører i Norges største kommune, Kautokeino som har den største utflyttingen av de samiske kommunene. Hætta sier det er vanskelig å si hva som er årsaken til at så mange flytter fra kommunen.

HØR: Klemet Erland Hætta

– Det er jo selvsagt ikke bra for oss at folk flytter ut av kommunen, men vi tror at årsaken til liten innflytting kan være boligmangel. Jeg har hørt folk si at det er vanskelig å finne bolig eller leilighet i Kautokeino, sier Klemet Erland Hætta.

Kommunen har nå igangsatt arbeid med tilrettelegging av nye boligfelt.

Flyttinger til/fra kommuner