Normal

– Vidda er svart

Rypejegere har lite å se fram til. Årets tellinger i Finnmark er nedslående.

Rypefangst

Dette må nok rypejegerne se langt etter i år. Disse rypene ble skutt for tre år siden.

Foto: NRK

– Det ble en gang sagt at havet er svart da det var krakk i torskebestanden. Nå kan samme begrep brukes om Finnmarksvidda, sier en kilde med kjennskap til de kommende resultatene av høstens rypetaksering.

Takseringen ble avsluttet 20. august og resultatene blir offentliggjort før 1. september.

Innfører dagskvoter

Etter all sannsynlighet blir det også denne høsten innført dagskvoter over hele Finnmarkseiendommen (FeFo).

I fjor var kvoten to liryper og tre fjellryper pr. jeger. Dagskvoten gjaldt alle uansett bosted.

Ettersom resultatene av årets taksering offentliggjøres før 1. september, er FeFo i ferd med vurdere størrelsen på dagskvotene. Kvoten kan bli lavere enn den var i fjor.

– Jeg kan ikke si noe om dette før analysene av takseringen er ferdig, sier informasjonssjef Jan Henrik Hætta i FeFo til NRK.

Bunnår

Takseringsresultatet i 2007 indikerte et bunnår. Årets sesong er omtrent på samme nivå; noen steder er det enda dårligere, og bare på ytterst få områder er det tilnærmet normalår.

Det er finnmarksloven som gir FeFo adgang til innskrenkinger i rypejakta. I paragraf 27 heter det blant annet:

«Finnmarkseiendommen kan for nærmere angitte områder fastsette innskrenkninger i adgangen til å utnytte fornybare ressurser som nevnt i første ledd dersom hensynet til ressursen tilsier det. Kommuner, myndigheter for vilt og fiske mv. og organisasjoner for brukere som berøres, skal høres på forhånd.»