Nav omskolerer folk ut av næringen – reineier reagerer kraftig

Reineier og sametingsråd synes det er forkastelig at reindriftsutøvere omskoleres ut av reindrifta hvis de blir syke.

Reingjerde

SLITER: Hvis reineierne på dette bildet hadde havnet i Nav systemet ville de færreste fått den hjelpen de trenger.

Foto: Inga Gunhild Buljo Kemi

Nav har ikke tiltak knyttet til reindriften spesielt. Det kommer fram i en forskning gjennomført av Norges arktiske universitet (UiT).

Dette får sametingsråd og reineier Hans Ole Eira til å reagere kraftig.

Hans Ole Eira

REAGERER: Det blir feil når folk omskoleres vekk fra næringen, mener reineier og sametingsråd Hans Ole Eira.

Foto: Kenneth Hætta

Han mener det er merkelig at utøvere skal veiledes ut av reindrifta.

– Jeg vil si at det er undertrykkelse av enkeltpersoner og en hel næring. Reindrift er ikke bare et yrke, men også en kultur og et levesett, forklarer han.

– Reineiere må få muligheten til å komme tilbake til samme jobb, som de har hatt. Det hører ikke hjemme noe steder, at får avslag på tilskudd til hjelpemidler.

Eira vil personlig ta kontakt med Nav, for å etterlyse en tiltaksplan spesielt tilpasset reindrifta.

Ingen støtte til hjelpemidler

Forskningen til førstelektor Berit Dahle Thorslund ved UiT viser at de faller utenfor på mange måter.

Berit Dahle Thorslund.

FORSKER: Berit Dahle Thorslund konkluderer med at Nav ikke er tilpasset reindrifta.

Foto: Privat

– Informantene mine har foreslått tilskudd til tekniske hjelpemidler, slik det gjøres i andre yrker, sier Dahle Thorslund.

Nav ser ikke på dette som et egnet tiltak.

Tekniske hjelpemidler kan være venstrehåndsgass til snøskuter, hvis hånden er skadet, og vinsj til å løfte opp snøskuteren med.

Noen har også opplevd å få avslag på stolpebanker til reingjerde og GPS til dyrene.

Ifølge Dahle Thorslund ønsker Nav å omskolere reindriftsutøverne til et annet yrke, og på den måten veiledes ut av reindriften.

I forskningen har de sett på dem som blir syke eller uføre, og/eller skal avklares til videre arbeid.

Nav tar ikke hensyn reindriftsåret

En annen utfordringen de møter på er språkproblemer i møtet med Nav. Folk med samisk som morsmål vil helst ha samisktalende saksbehandlere.

Reindriftsutøverne synes ikke at de får en god nok avklaring, med tanke på arbeidsevne. Mange mangler kompetanse til å hanskes med elektroniske skjemaer, som Nav forutsetter at alle skal kunne fylle ut.

De spurte mener også at Nav ikke tar hensyn til reinens syklus eller reindriftsåret på vidda.

Nav lover å bli bedre

Direktør ved NAV Troms og Finnmark, Grete Kristoffersen

LOVER BEDRING: Nav skal ha kontakt med samiske kommuner i løpet av året, sier direktør Grete Kristoffersen.

Foto: Jørn Inge Johansen/NRK

Nav i Troms og Finnmark skal bli bedre, og de vil møte kommunene i det samiske kjerneområdet.

– Vi skal gå gjennom funnene og er allerede i god dialog med andre etater for å kunne møte utfordringene i det samiske samfunnet, sier direktør Grete Kristoffersen til UiT.

Nav Troms og Finnmark har dette høyt på agendaen og målet er å lande en ny samarbeidsmodell som svarer på utfordringene i løpet av 2020.