NRK Meny
Normal

Jubel for bjørnevennlig reineier

Reindriftsutøver Nils Aslaksen Siri fra Kautokeino jaget bjørn ut av reinflokken sin, men han ber ikke om avliving av bjørnen. Naturvernforbundet gleder seg over dette.

Nils Aslaksen Siri og Johan Aslak Logje

Reineier Nils Aslaksen Siri(t.v.) tar en velfortjent pause i gjetingen sør for Kautokeino, etter at han måtte jage en velvoksen bjørn vekk fra reinflokken. Med på bildet er også reineier Johan Aslak Logje.

Foto: Roger Manndal / NRK

– Han utviser meget flott holdning til naturen og bjørnen, og dette på tross av at reineieren selv først måtte berge livet til reinsdyrene sine, sier Naturvernforbundets fagleder i naturmangfold, Arnodd Håpnes.

Tirsdag denne uken opplevde reineier Nils Aslaksen Siri å få bjørn byksende etter seg, da han stanset dyret fra å jakte i reinflokken sin. I etterkant har han gitt uttrykk for at møtet med bjørnen var spennede, og at han er glad for at det finnes bjørn i hans nærområde.

LES OGSÅ: Måtte jage vekk bamsefar

LES OGSÅ: Glad for møtet med bamsefar

Ringte reineieren

Arnodd Håpnes

Arnodd Håpnes

Foto: Pressebilde

Naturvernforbundet har kontaktet Siri pr telefon og takket ham for måten han har framstilt denne opplevelsen på.

– Vi ble svært glad for Nils Aslaksen Siris nøkterne og naturnære formidling av en fantastisk naturopplevelse, sier Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

– Personer med slike holdninger ser vi svært sjelden i media, og derfor synes vi at dette var såpass positivt, at vi ønsket å kontakte ham og gi ham positiv tilbakemelding for hans måte å formidle dette på, sier Håpnes.

LES OGSÅ: Fem bjørner felt i utsatte skadeområder

5 bjørner skutt i Sør-Norge

Reineieren i Nord-Norge synes det var spesielt og en fin naturopplevelse å møte bjørnen på vidda, men i Sør-Norge er situasjonen en annen.

Selv om Stortinget ønsker å øke bjørnebestanden i Norge, så jaktes det på bjørn i Sør-Norge. I fjor ble det registrert 6 ynglinger av bjørn i Norge. Målet er 13 ynglinger årlig.

– Naturvernforbundet er veldig kritisk til den massive vårsnøjakten på bjørn som foregår nå, og vi tar sterkt avstand fra dette, fordi det er både upresis og uetisk forvaltning, sier Håpnes.

Hvorfor vil naturvernforbund ha bjørn i Norge?

– Bjørn har en økologisk funksjon i norsk natur. Den bidrar til at beitedyr som elg og hjortedyr får en naturlig dynamikk i det norske økologiske systemet. Bjørnen tar de svake dyrene, og drar ned elgbestanden i områder hvor det er for mye elg, svarer han.

I løpet av 30–40 år har elgbestanden mer enn ti doblet i Sør-Norge. Konsekvensene er at elgbestanden beiter kraftigere på vegetasjonen, slik at en del treslag har blitt sjeldnere i området enn før, ifølge Håpnes.

– Artig å få skryt

Nils Aslaksen Siri

Nils Aslaksen Siri

Foto: Roger Manndal / NRK

Reineier Nils Aslaksen Siri har fått flere positive tilbakemeldinger på måten han har taklet denne hendelsen på. Det setter han stor pris på.

– Det er veldig artig at Naturvernforbundet kontaktet meg for å uttrykke organisasjonens anerkjennelse av mine holdninger i denne saken, sier Aslaksen Siri.

Også flere privatpersoner har gitt ham positiv respons.

– Jeg har fått en håndfull sms-meldinger fra folk i Sør-Norge, de mener det er godt at det finnes noen med slike holdinger som det jeg har i denne saken, sier han.

Innad i reinbeitedistrikt Cohkolat/Biertavárre, som Siri tilhører, har det heller ikke vært snakk om å skyte bjørnen.

– Det å vurdere å be om avliving av denne bjørnen har ikke engang vært et tema blant reineierne i reinbeitedistriktet, sier han.

Ingen planer om bjørnejakt

Statens naturoppsyn (SNO) har registrert at en brunbjørn har forsøkt å jakte på rein i reinbeitedistrikt 36 Cohkolat/Biertavárri. Foreløpig er det ikke meldt om tap av rein i forbindelse med bjørn i dette området.

Rovdyr-ansvarlig hos SNO i Troms, Thomas Johansen, opplyser at de har startet kartlegging av observasjoner som er gjort i forhold til bjørn i det nevnte reinbeitedistriktet:

– Vi har folk ute i området som også skal kontakte reineierne på bakgrunn av jervehi-funn, og i den forbindelse skal de også få informasjon om bjørnens bevegelser i reinbeitedistriktet, sier Johanesn.

Registrering av bjørnens vandringer er en del av det nasjonale overvåkingsprogrammet, for å beregne hvor stor bjørnestammen er, forklarere han. Så langt han kjenner til er det ikke aktuelt å felle bjørnen.

– Vi har ikke fått noen signaler om det i fra de ansvarlige i rovdyrforvaltningen, sier Johansen.