Måtte jage vekk bamsefar

Reineier Nils Aslaksen Siri fikk nærkontakt med velvoksen og til dels aggressiv bjørn i går.

Bjørn løper vekk etter jakt i reinflokk.

Bjørnen har våknet fra vinterdvalen i Nordreisa nasjonalpark.

Foto: Nils Aslaksen Siri / Privat

– Flere ganger forsøkte bjørnen å angripe meg da jeg holdt på å avskjære den vekk fra flokken, sier reineier Nils Aslaksen Siri i reinbeitedistrikt 36 Cohkolat/Biertavárre på telefon til NRK.

Reineieren har reinflokken sin i et område som heter Njállaávži i Nordreisa nasjonalpark, som ligger på fylkesgrensa mellom Troms og Finnmark.

I går da han var i nærheten av reinflokken sin, merket han at reinsdyrene brått ble svært urolige. Plutselig oppdaget han en velvoksen bjørn midt inne i reinflokken. Der løp den vilt og var på jakt etter et bytte.

– Det var helt tydelig at bjørnen var i full gang med å jakte på reinsdyrene og den likte dårlig at jeg kom og forstyrret den i jakten, sier reineieren.

Bjørnen har våknet fra vinterdvalen.

Denne store bjørnen tusler nå rundt reinflokken til Nils Aslaksen Siri.

Foto: Nils Aslaksen Siri / Privat

Aggressiv stor bjørn

Nils Aslaksen Siri satte i gang med å jage vekk bjørnen, som gjorde flere utfall mot reineieren. Han sier at bjørnen var ganske stor og til dels aggressiv, og han medgir at episoden føltes litt skremmende.

– Jeg var nok litt redd for den kom ganske nær meg ved flere anledninger, men jeg var mest av alt opptatt av å passe på at ingen reinsdyr ble drept, sier han.

Han fikk jaget bjørnen vekk fra flokken, men rakk å ta et par bilder av bjørnen først.

Flere har sett bjørn

Bjørn løper vekk etter jakt i reinflokk.

Bjørnen gjorde flere utfall mot reineieren før den forsvant igjen.

Foto: Nils Aslaksen Siri / Privat

Nye tall fra Rovdata viser at de fleste registrerte bjørnene befinner seg i Finnmark og Troms . Det er registrert totalt 151 bjørner i landet.

Nils Aslaksen Siri har observert bjørn i Nordreisa nasjonalpark ved flere anledninger tidligere. Nå er han opptatt av å gjete reinflokken sin best mulig for å unngå at noen av dem blir bjørnemat.

Senest sist uke har en annen reineier i det samme reinbeitedistriktet sett bjørnespor og dette er nå rapportert inn til Statens Naturoppsyn (SNO).

Det er foreløpig usikkert hva SNO vil foreta seg når det gjelder disse observasjonene i reinbeitedistrikt 36.

Fant jervehi med unger

Reineier Nils Aslaksen Siri har i dag også oppdaget et jervehi med unger i nasjonalparken, og har meldt om dette til SNO.

Hiet som han har funnet, ligger i det samme området Njállaávži.

– Representanter fra SNO kommer torsdag for å registrere hiet og kartlegge hvor stort ungekullet er, sier han til NRK.

Korte nyheter

 • Helsedepartementet: Går bort fra råd om jevnlig koronatesting

  Råd om jevnlig testing avvikles umiddelbart, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

  Smittetrykket er på et såpass høyt nivå at det ikke lenger er hensiktsmessig med råd om jevnlig testing, heter det i pressemeldingen.

  – Vi har nå en kraftig økning i antall smittede. Med så høye smittetall gir det mindre effekt å teste jevnlig. Vi justerer derfor i teststrategien og går bort fra rådet om jevnlig testing. Fra nå er det først og fremst personer med symptomer som bør teste seg, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.
  Foto: Rahand Bazaz / NRK
 • Freia Melkerull har fått samiske uttrykk

  Nå er Freia Melkerull å finne i butikkene med fire forskjellige uttrykk på nordsamisk. Bakgrunnen for lanseringen er Giellaváhkku - Giellavahkko - Gielevåhkoe, samisk språkuke. Sametinget har utfordret offentlige aktører å bedt dem synliggjøre samiske språk.

  Freia sjokolade med nordsamiske uttrykk
  Foto: Mathis Wilhelmsen / NRK Sápmi
 • Sjokolade saemien jiehtegh åådtjeme

  Daelie Freia melkerull saemien jiehtegh åådtjeme, jih dam maehtie bovresne gaavnedidh. Dah nieljie ovmessie noerhtesaemien jiehtegh utnieh. Saemiedigkie leah byjjes aktöörh evdtiedin saemien gïelh gåhtsajehtieh gïelevåhkoen åvteste.

  Nå kan du finne samisk sjokolade i butikkene. Sametinget har i flere år utfordret store selskaper og bedt dem være med på å fremme samiske språk. Og nå har Freia lansert Melkerull med samiske uttrykk. Det gleder folk.