Hopp til innhold

Dette har muskelsyke Nils Jøran (34) drømt om å gjøre i flere år

Nå er det Kautokeino-mannen som er i spissen når hundrevis av reinsdyr skal samles, takket være en ekstraordinær rullestol.

NRK møter Nils Jøran Eira (34) i Láhpoluoppal i Kautokeino.

Det har gått 2 måneder siden han fikk belterullestolen sin. Nå er han klar for å vise sin nye hverdag.

– Hvor skal vi nå?

– Til reingjerdet i Náhpolsáiva, svarer Nils Jøran fornøyd.

Det er tid for reinskilling og med finværet med seg starter Nils Jøran turen opp til gjerdet. Belterullestolen klarer å kjøre hele 35 km/t, som passer bra.

Nils Jøran har ikke hatt muligheten til å komme seg til reingjerdet på mange år, så gleden er stor når han endelig skal til gjerdet igjen.

– Jeg tror ikke at stolen går tom for strøm i løpet av turen, men jeg har tatt med en ekstralader i tilfelle.

Hjelpende hånd i reingjerdet

Framme ved gjerdet er de mannsterke med å få Nils Jøran inn i gjerdet. Strier må løsnes og løftes så Nils Jøran kommer seg inn.

Når han endelig kommer seg inn, går det ikke mer enn 20 sekunder før han blir satt til arbeid. Helt alene.

Med belterullestolen skal han hente rein fra storgjerdet til kjerna, noe som vanligvis tar mye tid og energi.

Nils Jøran Eira

I AKSJON: Her ser vi hvordan Nils Jøran driver reinen ved hjelp av beltestol.

Foto: Jan Helmer Olsen
Nils Jøran Eira kjører reinsdyrene inn på belterullestol, sammen med de andre i reinbeitedistriktet.

Mens de andre i siidaen kjører med snøskuter, ferdes Nils Jøran rundt med sin belterullestol.

Foto: Jan Helmer Olsen

Med belterullestolen blir denne oppgaven lett som en plett.

Nils Jørans gudfar Hans Ole Eira er begeistret for rullestolens funksjon i reindrifta.

Hans Ole Eira

FORNØYD: Gudfar Hans Ole Eira er glad for at Nils Jøran kommer seg til gjerdet nå.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

– Nå visste reinen hvor dem skulle. De skjønte at nå nytter det ikke, sier Hans Ole.

Nils Jøran tilføyer at reinen nok neppe er vant til kjøretøyet hans.

På grunn av muskelsykdommen har Nils Jøran ikke kunnet hjelpe til med gjerdearbeidet, men nå er dette også forandret.

– Det var gøy å se Nils Jøran i spissen for å hente dyrene inn til kjerna. Det har han ikke kunnet gjøre på flere år, sier Hans Ole.

En forbedret hverdag

Broren Mikkel Andreas Eira merker også at belterullestolen har en positiv virkning på Nils Jøran sin hverdag.

– Nils Jøran er mye gladere nå. Han får dra dit han vil, som til kjørereinen, gjerdet, kompiser osv. Den spesielle rullestolen har vært svært bra for han.

Mikkel Andreas Eira med broren Nils Jøran Eira

FORSKJELL: Bror Mikkel Andreas Eira merker allerede belterullestolens positive effekt på Nils Jørans hverdag.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Mikkel Andreas forteller at Nils Jøran som barn var svært driftig i reingjerdet.

– Han pleide å sove mot en stein, mens de eldre så etter kalvene sine, og dro ikke til lavvoleiren før vi ble ferdig. Så interessen for rein er høy.

Nettopp på grunn av den sterke interessen sørger familie og slekt for at Nils Jøran skal kunne delta i driften så mye som mulig.

– I sommer vil vi bygge en platting her ved gjerdet, hvor Nils Jøran også kan sitte og se på arbeidet.

– Jeg tror at det er veldig gøy for hele siidaen at Nils Jøran kommer seg til gjerdet nå, vi er jo en stor familie.

Ser fram til fremtiden

Inne i kjerna er Nils Jøran småbekymret for at reinen skal løpe på belterullestolen, men etter litt tid viser det seg at det ikke skjer.

– Jeg visste ikke at jeg kunne kjøre helt inn til kjernen med den og trodde jeg skulle stå utenfor med den.

Nils Jøran Eira

FRAKTER: Belterullestolen klarer også å frakte sleder.

Foto: Jan Helmer Olsen

Nils Jøran sier seg fornøyd med dagen og ser fram til flere turer til reingjerdet.

– Det er så gøy at jeg kan være her og se dyrene, reinen er så viktig for meg, avslutter Nils Jøran.

Korte nyheter

 • Barentsčállingottis ain doaibma

  Barentsčállingotti galggašii heaittihit go oktasašbargu lea nohkan ja das eai leat šat dat doaimmat mat leamašan, dan, oaivvilda Nordlys-áviisa politihkalaš redaktevra Skjalg Fjellheim. -Dáid Ruošša ja Norgga oktasašbargui oaivvilduvvon ruđaid sáhttá baicce eará doaimmaide geavahit, oaivvilda Fjellheim. Suinna ii leat ovtta oaivilis čállingotti jođiheaddji Lars Georg Fordal. - Vaikko vel soahti Ukrainas lea bissehan buot politihkkalaš ja almmolaš oktasašbarggu Ruoššain de Barentsčállingottis lea ain doaibma, dadjá Fordal.

  Leder for Barentssekretariatet Lars Georg Fordal
  Foto: Morten Jentoft, NRK
 • Thunberg skeŋkii 30 000 euro Sámi nuoraide

  Ruoŧŧelaš birasaktivista Greta Thunberg skeŋkii Suoma Sámi Nuoraid searvái 30 000 euro dálkkádatbargui. Thunberg oaččui 30 000 ( sullii 312 000 Nok) Maailmanmuttajat-bálkkašumi Niemi Palvelut Oy fitnodagas dálkkádatbarggus ovddas ja dán son attii skeaŋkan Sámi Nuoraid searvái mii ávvudii 30 jagis vahkuloahpas. Thunberg mearridii skeŋket bálkkašumis nuoraid searvái go leat buori barggu bargan dálkkádatrievdademiid oktavuođas.

  –Eamiálbmogat dovdet ja gillájit dálkkádatrievdademiid váikkuhusain ovddimus ja maiddái eastadit dálkkádatrievdademiid. Danne investeren sin bargui ja árbedihtui lea seamma go dálkkádaga suodjaleapmi, dajai Thunberg videosártnistis.
  -Sii barget boahttevuođa ovdii go barget dálkkádatbargguin ja dál sii besset eanet oassálastit dálkkádatságastallamiidda, dadjá Suoma Sámi Nuoraid searvvi ságadoalli Petra Laiti, čállá YLE Sápmi.

  Greta Thunberg var med på pressekonferansen via Zoom.
  Foto: WHO
 • Háliida skeŋket ruđa stohpoláigui oažžun dihtii olbmuid davás

  Vuosttašamanueansa Erlend Bullvåg háliida earret eará unnidit vearu, eret váldet oahppoloana ja skeŋket ruđa stohpoláigui oažžun dihtii olbmuid fárret Davvi-Norgii.

  Bullvåg lea Davvi Universitehta vuosttašamanueansa, ja lea okta daid dutkiin geat leat ráhkadan Business Index North raporta.

  Daid áidna fylkkain gos diibmá lei veahkadatnjiedjan, ledje Norgga guokte davimus fylkka, Statistalaš guovddášdoaimmahaga dieđuid mielde. 2019:i golbma maŋimuš mánuid áigge manahii Nordlánda gávcci ássi beaivválaččat.