NRK Meny
Normal

Mot nytt rekordår for fjellreven

Tallet på fjellrev er på tur opp igjen etter en periode som det mest utrydningstruende pattedyret i landet.

Fjellrev

Mye tyder på at det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev har vært vellykket.

Foto: Jørn Nordli / NRK

Tall fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev viser så langt at det fra Finse i sør, til indre Troms i nord, er født 31 valpekull med til sammen 208 valper.

Veksten i bestanden kommer til tross for et middels år med lemen og smågnagere i fjellet.

Fjellreven er et av Norges mest utrydningstruede pattedyr, men etter en nedgang de siste tjue årene har utviklingen snudd. De siste årene har et avlsprosjekt gitt positive resultater.

Utsetting av fjellrev

Det er hittil registrert 24 fjellrevkull i Midt-Norge, ett i Sør-Norge og seks i Nord-Norge. I de fleste av disse fjellområdene gjennomføres det tiltak for å reetablere og øke bestanden av fjellrev.

Eksempler på tiltak er utsetting av fjellrev, ekstra fôring og uttak av rødrev. I Midt- og Sør-Norge var fjellreven utdødd før disse tiltakene ble igangsatt.

– Tiltakene som er satt i gang gjennom Felles Fjellrev-prosjektet har medført at fjellrev igjen har tatt i bruk nye fjellområder mellom delbestandene i Dovrefjell, Helagsfjellene i Sverige og Børgefjell i Nordland. Dette viser at tiltakene fungerer, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte i Miljødirektoratet.

Sikre overlevelse på lang sikt

Miljødirektoratet har som mål å sikre fjellrevens overlevelse på lang sikt. Det vil si at dagens bestand av fjellrev skal økes til å bli levedyktig med en regelmessig utveksling av fjellrev mellom ulike fjellområder.

– Avlsprogrammet for fjellrev og Felles Fjellrev-prosjektet, og tiltakene som gjennomføres gjennom disse prosjektene, er avgjørende for å nå dette målet, sier Yngve Svarte.

På sikt vil det være naturlig å avslutte tiltak i områder hvor fjellreven er reetablert og igangsette tiltak i andre områder til bestanden i Norge er levedyktig.