NRK Meny
Normal

Et godt år for fjellreven

Fjellreven ser ut til å få et fint år. Så langt er det registrert 26 kull med minst 166 valper, opplyser Norsk institutt for naturforskning.

Fjellrev

Fjellreven trives godt i Norge, og så langt er det registrert minst 166 valper i hele landet.

Foto: Bent Lindsetmo

Nina Eide

Nina Eide leder overvåkningsprogrammet for fjellrev.

Fjellreven har vært truet av utrydding i mange år, men med god hjelp ser det ut til arten klarer å overleve flere steder i norske fjell.

– Ser bra ut

– Dette ser bra ut, og vi skal fortsatt overvåke flere områder for å se etter fjellrev. Så langt har vi altså funnet 166 valper, men vi tror det vil bli en god del flere, sier Nina Eide til NRK.

Hun er koordinator for overvåkningsprogrammet for fjellrev i Norge, og gleder seg over at tallet på yngling er høyere enn i fjor.

– Nå har vi hatt to gode år for fjellreven i Norge, men vi skal ikke glemme at det i 2012 bare var en yngling i hele landet. I 2011 var det 40, så det svinger veldig i takt med tilgangen på smågnagere. Er det mye mus og lemen blir det bra, sier hun.

150 dyr i Norge

Siden 2003 har fjellreven fått god hjelp til å overleve i Norge gjennom et eget overvåkningsprogram. Da var det bare 50 voksne dyr igjen i Norge. Nå er tallet rundt 150, og reven yngler fra Finse i sør til Målselv i nord. Hovedområdet er Dovrefjell.

For den som vil følge ynglinga fra dag til dag, er det mulig via fjellrevbørsen til Norsk institutt for naturforskning.

– Fjellreven er fortsatt en trua art, men det går framover. Nå ønsker vi at folk melder fra til oss hvis de skulle være så heldige å møte fjellrev eller se fjellrevvalper. Når stammen øker, vil også reven yngle andre steder enn det vi kjenner til, sier Nina Eide.