Hopp til innhold

Korte nyheter

 • Dieđihii Sámedikki jienastuslohkui vai beassá vaikkuhit

  Measta bealli buot suohkanpolitihkkariin Finnmárkkus leat dieđihan iežaset sámedikki jienastuslohkui, ja nu besset jienastit sámediggeválggain.

  Hámmerfeastta sátnejođiheaddji Terje Wikstrøm válljii ohcat iežas sámi máttuid vai beasašii váikkuhit Sámedikki oainnu ruvkeáššái iežas ruovttubáikkis Fálesnuoris. Son háliidii oažžut ovdan ahte eai buot sápmelaččat vuosttil ruvkkiid.

 • Mittodit alkohola skeaŋkan addimis

  Av-og-til, dahjege duollet-dálle organisašuvdna, ávžžuha norgalaččaid, ahte eai attašii alkohola juovkaskeaŋkan.

  Álbmotdearvvašvuođainstituhta logut čájehit ahte 90.000 máná bajásšaddet bearrašis gos juhkkojuvvo menddo olu alkohola. Seammás vuordá Vinmonopolet ahte juoba 1,7 miljon olbmo fitnet gávppašeamen alkoholabuvddain ovdal juovlavahku. Av-og-til organisašuvnna Ragnhild Kaski ávžžuhage ahte olbmot gávppašivčče baicce dan hildus gos leat alkoholkeahtes juhkamušat.

  Ragnhild Kaski, Generalsekretær i Av og til.
  Foto: Bård Gundersen
 • EU med niende sanksjonspakke mot Russland

  EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sier de vil legge til nesten 200 flere personer, bedrifter og organisasjoner på sanksjonslisten. Ytterligere tre russiske banker blir også ilagt sanksjoner.

  – Punkt tre er å kutte Russlands tilgang til droner, både direkte og via tredjelandsleverandører som Iran, skriver von der Leyen på Twitter.

  Hun foreslår også å utvide eksportkontrollen for produkter som kan brukes til både sivile og militære formål og som «det russiske krigsmaskineriet» kan nyttiggjøre seg.

  – Vi går også etter det russiske propagandaapparatet ved å foreslå at ytterligere fire kanaler får sendeforbud, og vi foreslår flere økonomiske tiltak mot Russlands energi- og gruveindustri.

  (NTB)