Hopp til innhold

Mehamn-opprøret sprer seg

– Telefonen har ikke stått i ro, og mailboksen er full av folk fra hele landsdelen som ønsker å delta i opprøret mot myndighetenes fiskeripolitikk.

Demonstrasjon i Mehamn

Gamvik-ordfører Inga Mandal (tv) var fremst i fakkeltoget i Mehamn. Nå kan det bli lignende demonstrasjoner også andre plasser i Finnmark.

Foto: Solveig Kåberg

Initiativtaker til Mehamn-opprøret, Trond Einar Olaussen, er overveldet over reaksjonene han har fått etter lørdagens arrangement.

Trond Einar Olaussen

– Noe må være riv ruskende galt når vi ikke kan leve av den fisken som er rett utenfor kjøkkenvinduet vårt, mener initiativtakeren til Mehamn-opprøret, Trond Einar Olaussen.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

Det er ikke bare i Mehamn at folk frykter nedleggelse av fiskebedrifter. Men før vi kan mobilisere nye aksjoner andre steder, må vi først opprette en egen nettside hvor vi kan spre nødvendig informasjon til folk.

Lørdag gikk over 200 personer i tog mot myndighetenes fiskeripolitikk. Beskjeden er klar fra lokalbefolkningen. Det er ikke greit at rettighetene som tilhører lokalsamfunnet, blir flyttet sørover til Aker-brygge i Oslo.

– Det er ikke der de skal være. Rettighetene tilhører lokalsamfunnet og ingen andre. Derfor skal de forbli her, slår en kampklar Olaussen fast.

Har mistet troa til Røkke-konsernet

Filetarbeider Kari Anne Magnessen fra Mehamn er av de mange som er blitt råket av manglende råstoff.

– Det er trist å kunne jobbe i kun noen måneder i året, sier Magnessen.

Men det er ikke bare hun som kjenner på fortvilelsen over ikke å kunne gå på jobb hver dag.

I årevis har Magnessen som filetarbeidernes tillitsvalgt, kjempet for å beholde arbeidsplassene i Mehamn. Nå har de mistet troen på myndighetenes fiskeripolitikk og deres allianse med Kjell Inge Røkke-eide Norway Seafood.

– Det er lenge siden vi sist så en av trålerne til Røkke her i Mehamn. Vi har rett og slett ikke fisk. Dette til tross for at vi lever i nærheten av verdens mest fiskerike havområde. Hvordan er dette mulig, undres hun.

– Nok er nok

Men egentlig er hun varsom med å klandre Røkke. For han forsøker bare å tjene penger. Problemet er at myndighetene ikke kontrollerer at fisk leveres dit den skal. Og nå mener hun at nok er nok.

– Vi kan ikke lenger akseptere den likegyldigheten som myndighetene viser, sier Magnessen.

Kontrastene er store til mars 2006 da daværende statsminister Jens Stoltenberg inngikk en allianse med Kjell Inge Røkke. Denne alliansen gjorde det mulig for Røkke å kjøpe to kursrammede filetanlegg i Finnmark på billigsalg, og fikk ti nye trålkonsesjoner på kjøpet. Noen av kvotene skulle brukes på å skape aktivitet i Mehamn.

Roger Hansen

Ap-sluggeren, Roger Hansen fra Mehamn, er ikke imponert over egne partifeller i kampen for å sørge nok råstoff til lokale fiskebedrifter.

Foto: Solveig Kåberg

Men i stedet for å holde drift i egne ferskfiletanlegg, har Aker Seafood valgt å fryse store deler av fisken om bord og selge den på det globale markedet.

Og nå frykter Mehamn-opprørerne at det Røkke-eide konsernet Norway Seafood planlegger å legge ned en rekke fiskebedrifter i nord, blant annet i Mehamn.
I stedet kan produksjonen samles på to anlegg i hele Nord-Norge, nemlig i Stamsund i Nordland og i Båtsfjord i Finnmark.

– Nå har de gått for langt, mener Trond Einar Olaussen.

– Røkke må gjerne legge ned fiskebrukene, men da må kvotene ligge igjen på kaia, var hovedbudskapet under lørdagens folkemøte.

Han kaller det for et ran når trålerne ikke innfrir leveringsplikten av fiskefangsten til lokalsamfunnet.

– Det er kystflåten som representerer bærekraftig utvikling. Derfor blir det feil når monstertrålere får større og større andel av totalkvoten som tilhører kystbefolkningen, forklarer Olaussen

Krever omkamp

For å få stadfestet rettighetene, ønsker han derfor omkamp om Kystfiskeutvalgets utredning og innstilling fra 2008.

Her går det frem at folk som er bosatt ved fjordene og langs kysten i Finnmark har rett til fiske i havet utenfor Finnmark på grunnlag av historisk bruk og folkerettens regler om urfolk. Denne retten ville Kystfiskeutvalget anerkjenne i lovsform. Men Stortinget tok ikke dette til følge da innstillingen ble behandlet i 2012.

– Med dette har de i realiteten gjort det enklere å flytte vekk fiskerettighetene fra nord til Aker-brygga.

Nå håper Olaussen på en fellesfront fra landsdelen mot denne politikken. Og reaksjonene uteblir ikke.

Ordføreren i Gamvik, Inga Mandal (SV), legger ikke skjul på at hun er irritert på de ulike regjeringene som har befattet seg med saka.

– Men jeg er irritert også på de juristene som fins i den norske regjeringa, og som ikke tar til motmæle og fastslår hvilke rettigheter vi egentlig har her på kysten.

– Ikke gå i fella

Heller ikke Ap-sluggeren, tidligere ordfører Roger Hansen, er nådig i sin kritikk av myndighetene. Men også mot sitt eget parti.

– I denne saka har jeg dessverre ingen god følelse ovenfor mine egne.

Nå retter han en advarende pekefinger til andre kommuner som er blitt lovet gull og grønne skoger av Aker-konsernet.

– De kan være de neste som må lide straks konsernet har en ny tråler ute på sjøen.

Ordføreren i Hammerfest, Alf Jakobsen (Ap), er enig.

Alf E. Jakobsen

Hammerfest-ordfører Alf E. Jakobsen maner til en felles front mot dagens fiskeripolitikk.

Foto: Allan Klo

– Vi er kampklare og håper på at flest mulig finnmarkinger vil støtte mobiliseringen. Nå planlegges det aksjoner også i Hammerfest.

– Dersom dagens utvikling ikke snur, betyr dette kroken på døra på en rekke industriarbeidsplasser i Finnmark. Det er mer lønnsom for Aker-konsernet å sende fisken frossen til Kina eller andre land for videreforedling. Dette kan vi ikke lenger akseptere.

I Hammerfest kommune har hundretall fiskeindustriarbeidere gått permittert i fjor høst og seinvinteren.

Lebesby gjør det annerledes

Også ordføreren i Lebesby, Stine Akselsen (Ap), gir sin støtteerklæring til opprøret.

Men likevel har hun valgt en annen strategi for å beholde Norway Seafood anlegget i Kjøllefjord.

– Vi har en god dialog med Norway Seafood, bedyrer hun.

I februar skal hele formannskapet reise til Oslo for å ha møte med ledelsen i selskapet og fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) om saka.

– Markedet avgjør avsetninga

NRK Sápmi har ikke lyktes å få kommentarer fra fiskeriministeren til opprøret fra nord.

Frank Bakke Jensen

Det er mye opp til markedet å bestemme hvordan fiskeripolitikken i Norge skal være, mener stortingsrepresentant Frank Bakke Jensen (H).

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Men Høyres stortingsrepresentant Frank Bakke Jensen svarer at han har stor forståelse for Mehamn-opprøret.

– På mange måter er jeg enig i at deler av dagens fiskeripolitikk ikke er bra nok.

– Hva er årsaken til det?

– Markedet. Vi er avhengig av å kunne levere de varene som kjøperne vil ha.

Men også det høye kostnadsnivået i Norge, mener Bakke Jensen, er en stor utfordring.

– Da er det viktig at vi gjør ting annerledes og klokere enn konkurrentene våres.

Han forteller at Solberg-regjeringa nå holder på å gjennomgå leveringsforpliktelsene, et arbeid som ble startet av den forrige regjeringa.

– Det er en viktig del av debatten. Men det andre er at hvordan man skal få nok fisk fra kystflåten til å drive de anleggene som er langs kysten. Dette er nok et større problem enn de leveringsforpliktelsene som trålerflåten har, svarer Frank Bakke Jensen.

Korte nyheter

 • Jan-Helge Balto (70) vant norgesmesterskapet i NM Maraton

  Jan-Helge Balto (70) kunne denne helgen kalle seg norgesmester, etter at han vant maratonløpet i sin klasse.

  – Det gikk jo veldig bra selv om det var litt tung mot slutten, forteller en fornøyd Balto til NRK.

  Balto, som representerte Sirma IL, vant i klassen 70 til 74 år, og forteller at dette ikke var første NM-seieren.

  – Dette er femte gang jeg vinner et NM Maraton i min klasse, så det er jo veldig gøy, sier Balto.

  NM Maraton ble i år arrangert i Knarvik, utenfor Bergen.

  Jan-Helge Balto under NM Maraton 2024
  Foto: Privat
 • Stuorra eamiálbmot luossadeaivvadeapmi čakčat

  Sámediggi Norggas ja Sámiráđđi lágideaba «2nd International Gathering of Indigenous Salmon Peoples» čakčat Kárášjogas.

  Deaivvadeapmái čoahkkanit davveguovlluid luossaálbmogat juohkkin dihte máhtu, vásáhusaid ja digaštallat eamiálbmot hálddašeami.

  – Luossabivdu lea giddejuvvon Deanučázadagas jo njealját geasi. Luossanálli lea garra deattu vuolde miehtá davviguovlluid. Mis lea dárbu dakkár deaivvadeapmái gos beassat juohkit dieđuid ja vásáhusaid eará eamiálbmogiiguin, dadjá sámediggepresideanta Silje Karine Muotka.

  – Ođđa guollešládja, ruoššaluossa, uhkida luossajogaid Sámis, ja orru ahte jogaid ekovuogádaga rievdama ii leat vejolaš bissehit. Dát deaivvadeapmi lea buorre liiban oahppat nubbi nuppis eamiálbmotluossahálddašeami ja -máhtu birra, ja maiddái mo mii buoremusat sáhttit ávkkástallat dáinna ođđa guollešlájain, dadjá Áslat Holmberg, Sámiráđi ságadoalli.

  «2nd International Gathering of Indigenous Salmon Peoples» lágiduvvo čakčamánu 30. beaivvi rájes golggotmánu 2. beaivvi rádjai Kárášjogas Sámedikkis. Deaivvadeapmái bohtet 80 oasseváldi Sámis, Canadas, USAs ja Ruonáeatnamis.

  Dát deaivvadeapmi lea čuovvuleapmi vuosttaš International Gathering of Indigenous Salmon Peoples mii lágiduvvui Musqueam-álbmoga eatnamiin, Vancouveris Canadas 2022:s.

  Silje-Karine-Muotka-Sametinget-bak-seg
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Lakseurfolk møtes i Karasjok til høsten

  Sametinget i Norge og Samerådet arrangerer «2nd International Gathering of Indigenous Salmon Peoples» til høsten i Karasjok.

  Lakseurfolk vil møtes for å utveksle kunnskap, dele erfaringer og diskutere forvaltning av laks fra et urfolksperspektiv.

  – Laksefisket i Tanavassdraget er stengt den fjerde sommeren på rad. Laksebestanden er under hardt press rundt hele den nordlige halvkule. Vi trenger å møtes for å dele kunnskap og erfaringer med andre urfolk, sier sametingspresident Silje Karine Muotka.

  – Denne samlingen er en utmerket mulighet til å lære fra hverandre om urfolks lakseforvaltningstradisjoner og -kunnskap, men også hvordan nye arter kan benyttes som ressurser, legger Aslak Holmberg til, president i Samerådet.

  Arrangementet vil finne sted på på Sametinget i Karasjok 30. september–2. oktober, og rundt 80 deltakere fra Sápmi, Canada, USA og Grønland vil være representert.

  Samlingen er en oppfølging av den første« International Gathering of Indigenous Salmon Peoples», som ble holdt i Musqueam-folkets områder i Vancouver, Canada i 2022.

  Aslak Holmberg
  Foto: Piera Heaika Muotka