Hopp til innhold

– Politikk er viktigere enn førerkortet

I dag fylte Marion Aslaksen Ravna 18 år. I anledning dagen fikk hun en gave, som hun setter stor pris på.

Marion Aslaksen Ravna og Aili Keskitalo

NSR-lærling Marion Aslaksen Ravna fikk i dag en spesiell gave fra NSR-leder Aili Keskitalo.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Marion Aslaksen Ravna

Marion Aslaksen Ravna.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Gratulerer med 18-årsdagen, Marion! Nå som du har fylt 18 år og har fått stemmerett til sametingsvalget, så skal du få en passende gave fra oss i NSR. Det er dette skjemaet, som du kan bruke til å melde deg inn i Sametingets valgmanntall.

Det sa Norske Samers Riksforbunds (NSRs) parlametariske leder, Aili Keskitalo, under den høytidlige gaveoverrekkelsen i Sametingets resepsjon i dag.

– Tusen takk! Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er veldig glad. Dette er en fin gave, sier tanajenta Marion Aslaksen Ravna. For tiden jobber hun som såkalt trainee eller lærling i NSR, og i denne jobben skal hun lære å drive med politikk.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Gleder seg til Sametingsvalget

Den flittige unge damen var ikke sein om å fylle inn skjemaet og levere den til Randi Romsdal Balto i Sametingets plenumsstab. Hun gleder seg virkelig til høsten 2013 og sametingsvalget.

– Politikk er veldig viktig for meg og nå kan jeg snart stemme. Derfor er det hærlig å ha bursdag akkurat nå mens jeg er her på Sametinget. Det passer veldig bra, sier Marion Aslaksen Ravna og smiler.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Marion Aslaksen Ravna og Randi Romsdal Balto

Marion Aslaksen Ravna fylte straks søknaden og leverte den til Randi Romsdal Balto i sametingsadministrasjonen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Hvorfor er politikk så viktig for deg?

– Det handler om fremtiden vår. Jeg ønsker å være med på å påvirke, svarer Marion Aslaksen Ravna.

Nå har du lov til å stemme ved valg, du kan ta førerkortet og du kan handle spesielle varer i butikkene. Hva er viktigst for deg?

– Det er nok dette. Jeg er helt sikker på at det er dette. Bilkjøring er nok også viktig, men dette er nok det viktigste, svarer hun kontant og viser stolt frem skjemaet.

– Viktig å melde seg inn i valgmanntallet

Ingen blir automatisk meldt inn i Sametingets valgmanntall, selv om man er same og fyller kriteriene for å stå i dette manntallet. Derfor må alle som vil stemme ved sametingsvalgene selv aktivt søke om å bli innlemmet i manntallet. Søknaden sendes til Sametinget.

Her er kriteriene :

Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten

 1. a) har samisk som hjemmespråk, eller
 2. b) har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller
 3. c) er barn av person som står eller har stått i Sametingets valgmanntall, kan kreve seg innført i Sametingets valgmanntall.
Aili Keskitalo

Aili Keskitalo (NSR) på sametingets talerstol.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg synes det er viktig at de som bryr seg om det samiske samfunnet også er med på å forme fremtiden for det samiske folket. Det kan de gjøre ved å delta i sametingsvalget og avgi stemme. Jeg ønsker at spesielt unge mennesker får vite om denne rettigheten. Derfor håper jeg at alle anmoder unge om å melde seg inn i Sametingets valgmanntall. Det er ungdommen som er vår fremtid, minner NSR-leder Aili Keskitalo om.

Marion Aslaksen Ravna er lærling i partiet ditt. Det betyr vel at partiet ditt nå får minst en stemme til?

– Det er frie valg og hemmelige valg. Defor er det opp til hver enkelt å bestemme hvem man vil stemme på, men jeg er veldig glad for at vi har unge mennesker som bryr seg om samepolitikk og ønsker å være med, sier Keskitalo.

Korte nyheter

 • Bivdet digaštallama sámi statistihka birra Norggas

  Sámediggeráđđi bovde digaštallat boahtteáiggi sámi statistihka Norggas. Dat boahtá ovdan Sámedikki preassadieđáhusas.

  – Maŋŋel 50 jagi oaidnemeahttunvuođas lea dál áigi ahte sámi álbmot oažžu saji maiddái statistihkas, dadjá sámediggeráđđi Runar Myrnes Balto (NSR) preassadieđáhusas.

  Sámediggeráđđi lokte Sámedikki čilgehusa sámi statistihka birra digaštallamii Sámedikki boahtte dievasčoahkkimis, gaskavahku geassemánu 7. beaivvi.

  Sámediggi čállá ahte reaidun adnojuvvo statistihkka áibbas mearrideaddjin gozihit norgga stáhta olmmošvuoigatvuođalaš geatnegasvuođaid sámi álbmoga ektui.

  Sámediggeráđi mielas maid lea statistihkka lihkka dehálaš addimis politihkkáriidda ja eará mearrideddjiide dárbbašlaš dieđuid dárbbuid ja hástalusaid birra mat leat sámi servodagas.

  – Jus eat lohkkojuvvo, de eat vuhtiiváldojuvvo. Nu lea dilli odne, ja eat mii oaččo eambbo ávkkálaš statistihka ja dieđuid iežamet birra jus eat daga juoidá fargga. Mii fertet veardidit man guhká vel galgat bissut seamma dásis, lohka sámediggeráđđi Runar Myrnes Balto.

  Sametingsråd Runar Myrnes Balto (Norske Samers Riksforbund)
  Foto: Hans Ludvig Andreassen / Hans Ludvig Andreassen/NRK
 • Vil ha diskusjon om samisk statistikk

  Sametingsrådet inviterer til en diskusjon om fremtidens samiske statistikk i Norge, det kommer frem i en pressemelding.

  – Etter 50 års usynlighet er det på tide å gi det samiske folket en synlig plass også i statistikken, uttaler sametingsråd Runar Myrnes Balto i Sametingets pressemelding.

  ¨De mener statistikk er avgjørende for å overvåke menneskerettighetene til den samiske befolkningen og gir nødvendig kunnskap om behovene og utfordringene i samiske samfunn.

  Sametingsrådet ønsker å løfte Sametingets redegjørelse om samisk statistikk til debatt på det kommende plenumsmøtet den 7. juni.

  De vurderer flere grep, blant annet bruk av frivillig selvidentifikasjon i undersøkelser og registre, inkludering av samisk kulturell bakgrunn i Folkeregisteret, og å bruke Sametingets valgmanntall til generelle statistikkformål. Videre ønsker de å opprette et organ som skal forvalte samisk statistikk.

  Myrnes Balto påpeker at god urfolkspolitikk krever god urfolksdata, og at det er på tide å ta tak i mangelen på statistikk. De ønsker å vite mer om samiske rettigheter og situasjonen til samiske barn i barnevernet. Sametingsrådet inviterer derfor til en debatt om hvordan man kan utvikle en samisk statistisk populasjon basert på eksisterende registre.

  ​– Telles vi ikke, så teller vi ikke. Sånn er tilstanden i dag, og vi får ikke mer meningsfull statistikk og kunnskap om oss selv hvis vi ikke gjør noen grep snart. Vi må vurdere hvor mye lengere vi skal stå på stedet hvil, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto.​

 • soitet beassat golgadit ruoššaluosa

  Dán geasi bivdorivttiid eaiggádagat soitet beassat geahččalit maid golgadeame ruoššaluossabivddu oktavuođas Deanu čázádagas. Dan varas goit ferte dahkat sierra plána, ja almmuhit áššis Lappi EJB-guovddážii. Almmuhus galgá dahkkojuvvot guokte vahku ovdalgo ulbmilin lea bivdit. Eanan- ja meahccedoalloministeriija mearrádusa mielde ruoššaluosa bivdoáigodat lea mihccamaras borgemánu lohppii. Dán geasi Deanu čázádagas oažžu bivdit buot eará guliid earret atlántta luosa.

  pukkellaks som har gytt, og er i ferd med å dø
  Foto: Knut-Sverre Horn / NRK