Hopp til innhold

Må satses mer på kvensk

– Det må satses mer fra sentrale myndigheter om man skal klare å redde det kvenske språket, sier fylkesordfører Tarjei Jensen Bech.

Han har selv både kvensk og samisk bakgrunn og mener nye generasjoner må få muligheten til språkopplæring.

Korte nyheter

 • Baernie vuajahtalleme bïjleste

  Les på norsk.

  12 jaepien båeries baernie skïemtjegåetesne mænngan vuajahtalleme bïjleste tjïektjede-sygkelisnie, Singsakerisnie, Tråantesne.

  Baernie sov fuelhkine vööji gosse vuajahtalleme bïjleste. Dïhte rööpses ålmesne vööji.

  Dïhte eevre laarhkeni, jïh daelie St. Olavs hospitaalesne sov fuelhkine.

  Henslengte sparkesykler i Oslo.
  Foto: Vegar Erstad / NRK
 • Gutt på sparkesykkel hardt skadet etter påkjørsel i Trondheim

  En 12 år gammel gutt på en elsparkesykkel er påkjørt av en bil på Singsaker i Trondheim. Gutten er hardt skadet.

  Gutten kjørte sammen med familien sin på elsparkesykkel da han ble påkjørt. 12-åringen skal ha kjørt på rød mann da han ble truffet, skriver Nidaros.

  – Han er hardt skadet med beinbrudd, mulig flere. Han er kjørt til St. Olavs hospital sammen med familien, forteller innsatsleder Mattis Hamborg fra Trøndelag politidistrikt.

  (NTB)

 • Gaskeme jïh raasjoe Trööndelaagesne

  Iehkedsbiejjeste daenbiejjien lea viskes vaahravæhta åarjelisnie Trööndelaagesne. Raasjoe jïh gaskeme sjædta, jïh raejrie darjoeh juktie maahtah bïegkeflarroe gaskesne 15-25 meetere sekundesne sjïdtedh.

  Farevarsel lun med to gule varseltrekanter over Møre og Trøndelag.
  Foto: Meteorologisk Institutt