Hopp til innhold
Hvem er kvenene, nasjonale minoriteter
Illustrasjon: Tomi Vaara

Norske minoriteter

Oppsummert

Jøder, romanifolket (tatere), rom (sigøynere), kvener og skogfinner har siden 1999 hatt status som nasjonale minoriteter i Norge. Dagfinn Høybråten leder Sannhets- og forsoningskommisjonen som skal granske konsekvensene av fornorskningspolitikken.

 • – Det er tidlig å starte med forsoningsarbeid

  Mandag har Sannhets- og forsoningskommisjonen høringsmøte på Stortinget.

  Årsaken til at kommisjonen ble oppnevnt, er for å granske fornorskningspolitikk og urett. En del av kommisjonens mandat er forsoning.

  En av dem som uttaler seg i forbindelse med høringen er Elle Nystad, som er leder for ungdomsutvalget i Norske Samers Riksforbund.

  – Jeg synes at det er tidlig å starte med forsoningsarbeid, når det fortsatt skjer kolonisering i staten Norge, og det vi har sett om et pågående menneskerettighetsbrudd, sier hun til NRK, og viser til Fosen-saken.

  Kommisjonen ble oppnevnt i 2018, og ledes av Dagfinn Høybråten. Det er også 11 andre fagpersoner i gruppen, som er oppnevnt av Stortinget.

  Høybråten sier det vil være krevende å ta innover seg det som kommer frem i rapporten.

  – Rapporten går på tvers av hvordan vi liker å se Norge fremstilt. Norge har også en mørkere side når det gjelder behandling av minoriteter, sa Høybråten fra talerstolen mandag.

  Utvalget skal levere sin rapport 1. juni 2023.

  Elle Márgget Nystad
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Kristiansand skal heise kvenflagget

  Kristiandsand kommune skal flagge på kvenfolkets dag. Det kan festivalsjefen for Prostesfestivalen, Svein Inge Olsen, bekrefte i en e-post. Han hadde spurt om kommunen planlegger å markere dagen med flagging, og fikk i dag et positivt svar.

  – Ordfører har i dag bestemt at det gis anledning til å flagge i anledning Kvenfolkets dag, står det i en e-postkorrespondanse mellom Olsen og kommunen.

  Olsen er glad for kommunens avgjørelse.

  – Dette var en STOR GLEDE! Takk til ordfører og alle involverte. Håper dere får tak i flagg tidsnok.

  Svein Inge Olsen
  Foto: Svein Sundsdal / NRK
 • Prosjekt om de nasjonale minoritetene

  Helsingforskomiteen forsøker gjennom et eget prosjekt å belyse situasjonen for de nasjonale minoritetene i Norge, særlig når det gjelder hatefulle ytringer og hets. I dag har de publisert sin første artikkel som er et intervju med Kristine Jonas, ungdomsmedarbeider i Kvenungdommen.

  Kristine forteller i intervjuet at seks av åtte oldeforeldre ikke hadde norsk som morsmål. – Dessverre har dette språket gått tapt allerede i neste ledd, med mine onkler og tanter og foreldre – ingen av dem snakker noe annet enn norsk. Og da melder jo raskt spørsmålet seg: kan man være kven uten å prate kvensk, sier hun i artikkelen.

  Kristine Jonas, Kvenungdommen
  Foto: Laila Lanes / NRK
 • Vil flagge for kven i Gratangen

  Gratangen kommune vil innføre flagging på kvenfolkets dag 16. mars. Det ble besluttet i siste kommunestyremøte.

  Det opplyser Fremover.

  Det var Sverre Nordmo (Ap) som foreslo at Gratangen får en ny flaggdag. Samtidig introduserte han seg selv som en av mange med kvensk bakgrunn blant kommunens innbyggere.

  Han begrunnet forslaget med at gårds- og slektshistorier i folketellinger viser at det er mange med kvensk og finsk bakgrunn som bor i Gratangen kommunen.

  – Av hensyn til bosettingen vi har i Gratangen og som en honnør til ei folkegruppe som har fått anerkjennelse, mener jeg at vi bør flagge på denne dagen, forklarte han om bakgrunnen for at han satte frem forslaget i hovedutvalget for oppvekst og kultur, sier Nordmo.

  Et enstemmig kommunestyre stilte seg bak.

 • – Fornorskningen er ikke bare

  – Jeg har lært mye. Jeg har sett at fornorskningen er ikke bare historie. Den lever dessverre ennå. Og kaster sine skygger inn i samfunnet vårt i dag og i enkeltmennesker og families liv. Det sier leder av Sannhets- og forsoningskommisjonen Dagfinn Høybråten til blant andre VG. Intervjuet er gjort i forbindelse med samenes nasjonaldag på mandag 6. februar.

  Kommisjonen skal granske konsekvensene som fornorskningspolitikken har fått for samer, kvener/norskfinner og skogfinner. Rapporten kommer i juni. Høybråten har også tidligere uttalt at han er sterkt berørt av alle historiene kommisjonen har samlet inn.