Slik ser en av Luftforsvarets «baser» ut

Denne rønna duger ikke akkurat til sitt formål – som base for dem som overvåker Norges riksgrense eller speider etter fiendtlige fly. – Minner mer om søppelplass, sier turgåer.

Luftforsvarets overvåkningshytte i Øvre Tana

UTGÅTT PÅ DATO: Dette er en av i alt fire hytter som ble bygget på fjellknauser rundt omkring i Tana i Finnmark i etterkrigstiden, til bruk for det norske luftforsvaret. Hyttene fungerte som oppholdssted for forsvarspersonell som blant annet tilså den norsk-finske riksgrensen, og holdt øye med luftfarten i området.

Foto: Karen Inga Vars / Privat

– Det er åpninger i tak og halvveis åpen ytterdør. Både dyr og mennesker som tar seg inn kan skade seg på spiker, knust glass, isolasjonsmateriale eller løst treverk.

Tana kommunes beskrivelser av en av Luftkommando Nord-Norges overvåkningshytter i Tanadalen, minner ikke akkurat om standhaftige militærinstallasjoner.

– Det minnet i større grad om en søppelplass, sier tanabosatte Karen Inga Vars.

Hun har fotografert hytta, og meldt fra til Fylkesmannen i Finnmark, Finnmarkseiendommen og kommunen.

Forsvarets overvåkningshytte på Alggávárri i Tana

ENTRÉ PÅ EGEN RISIKO: Det er ikke akkurat nødvendig eller forsvarlig å ta av seg skoene i hyttas yttergang før man entrer. – Byggets tilstand tilsier at det kan oppstå fare eller skade på person, skriver Tana kommune i sin befaringsrapport.

Foto: Karen Inga Vars / Privat

– Skjemmende

Karen Inga Vars, Sirma

VARSLET: Karen Inga Vars' ektemann og hans jaktkolleger har elgjaktvald i år i området der den forfalne forsvarshytta er. Hun spaserte innom hytta da hun tidligere i høst var i området sammen med elgjegerne. Hun valgte å gjøre kommunen oppmerksom på hyttas tilstand og forsøplingen rundt. (Arkivbilde).

Foto: FOTO: Nils Henrik Måsø / NRK

Den forfalne hytta som eies av Forsvarsbygg, ble først omtalt av iFinnmark.no (ekstern lenke).

– Jeg har visst om hytta i flere år. Men i år var det virkelig blitt ille der. Det så rett og slett ikke ut, sier Karen Inga Vars til NRK.

Kommunen valgte på bakgrunn av hennes varsling å befare byggverket den 19. oktober i år.

Kommunens konklusjon ble i stor grad sammenfallende med Vars sin.

– Bygningen er skjemmende i seg selv og for omgivelsene, all den tid den befinner seg i et urørt utmarksområde hvor det ferdes jegere og turgåere, skriver kommunen.

Bygget under annet trusselbilde

– Er hyttene til nytte for Forsvaret i å overvåke Norges riksgrense mot Finland, eller speide etter russiske bombefly?

– Nei selvfølgelig ikke. Hyttene langs finskegrensen er jo bygd i en tid med annet trusselbilde enn i dag. Hyttene er faset ut for mange år siden, og så har de bare gått i glemmeboka

Dette sier pressesjef Arve Rosland hos Forsvarsbygg, og understreker at militærstrategiske spørsmål ikke er deres ansvar.

– Vi ble først kjent med denne hytta da iFinnmark tok kontakt med oss. Av uviss grunn er den ikke registrert i våre oversikter, tillegger han.

Luftforsvarets overvåkningshytte i Tanadalen

MENINGSLØS LÅS?: Det er råtnet frem store hull i ytter- og innerveggene. Å ta seg inn er ikke akkurat noe større utfordring. Om det er forsvarlig er riktig nok en annen sak.

Foto: Karen Inga Vars / Privat

Pålegger riving

Festekontrakt for Luftkommando Nord-Norges hytter i Tana

GODKJENNELSEN: Her er festekontrakten for Luftkommando Nord-Norges fire hytter som i etterkrigstiden ble bygget langs finskegrensen i Tanadalen. Det er utmarksforvalteren Finnmarkseiendommen som har funnet festekontrakten i sitt arkiv, og sendt det til kommunen (klikk på dokumentet for å forstørre det).

Foto: (Skjermdump av dokument) / Finnmark jordsalgskontor

– Vår vurdering er at det ikke er mulig å sette i stand bygningen uten hovedombygging eller nybygging. I slike tilfeller kan kommunen kreve at restene av bygningen blir fjernet og at tomta ryddes.

Tana kommune har dermed forlangt at hytta rives, med henvisning til Plan- og bygningslovens § 31–5 første ledd. I rivningspålegget heter det blant annet:

«Forsvarsbygg som eier av luftvakthytte (...) pålegges fjerning av byggverket og rydding av tomta/omkringliggende område for byggeavfall».

Kommunen observerte ved befaring at byggverkets grunnkonstruksjoner er råtnet all den tid åpninger har ført til at bygget over lengre tid har vært svært utsatt for fuktighet.

Tana kommunes rivningspålegg til Forsvarsbygg
Prosjektøkonom Børge Hemming Hansen hos Forsvarsbygg

LOVER SNARLIG RYDDING: Prosjektøkonom Børge Hemming Hansen hos Forsvarsbygg.

Foto: Skifte Eiendom, Forsvarsbygg

Ryddesjau straks

– Alle er vel enige om at tilstanden er uheldig, og noe vi ikke synes noe særlig om. Derfor vil vi ta affære for å få hytta fjernet, og rydde opp, sier Børge Hemming Hansen hos Forsvarsbygg.

Hansen forteller at Forsvarsbygg nå har hyret inn entreprenør til rivingsarbeidet.

– Vi går i gang førstkommende uke, sier Hansen.

Laster kart, vennligst vent...

FINLAND NÆRMESTE NABO: Det er denne hytta på Alggávárri nær Utsjok som Forsvarsbygg nå skal rive. Fra før av er en annen av i alt fire hytter revet for noen år siden, på Njállavárri ved bygda Horbmá lenger nordøst i Tanadalen.