Hopp til innhold

Lulesamisk oversetting godt i gang

Etter planene skal hele Det gamle testamentet være ferdig oversatt til lulesamisk innen en tidsperiode på ni år.

Den samiske bibelen

Nå skal Det gamle testamentet oversettes til lulesamisk også.

Foto: Norges Samemisjon

– Prosjektet kom ordentlig i gang i fjor, og vi har begynt selve oversettingen og gjennomført noen arbeidsseminarer. Så langt har vi ikke støtt på større utfordringer.

Det forteller redaksjonskomiteens leder Ann Ristin Skoglund om at Det gamle testamentet skal oversettes til lulesamisk med nåværende skrivemåte.

I to dager har oversettere og konsulenter vært samlet til felles arbeidsseminar i Tysfjord.

Bibeloversettere

Ann Ristin Skoglund (nærmest) har god hjelp av oversettere og konsulenter. Fra venstre Britt Inger Sikku, Karin Tuolja, Nils Olof Sortelius og Olavi Korhonen.

Foto: Sander Andersen / NRK

For vel ti år siden kom en oversettelse av Det nye testamentet på lulesamisk. Nå er arbeidet i gang med den langt større Det gamle testamentet.

Så langt er fem oversettere i gang, og Skoglund tror at innen en periode på ti år skal man kunne lese Det gamle testamentet på lulesamisk.

– Et lulesamisk GT-prosjekt kan bidra både språklig og kulturelt. Høy språkkompetanse blandt oversettere og konsulenter gir forutsetnningar for språknormering og terminologiarbeid, heter det i prosjektbeskrivelsen til dette arbeidet.

Lulesamisk bibeloversetting

Under oversettingen brukes flere språk der en kan sammeligne tekstene med hverandre. Og hebraisk er referansespråket. Her blir arbeidsmetodene presentert av Ann Ristin Skoglund under en åpen sekvens på det lulesamiske senteret Árran i Tysfjord i går.

Foto: Sander Andersen / NRK

En av oversetterne, Karin Tuolja, håper på flere som kan dele denne jobben. For det er ingen enkel jobb å oversette et gammelt språk.

– Kanskje er navn en utfordring. For det er jo et eldre språk der man skal finne ord på lulesamisk som passer. Og det er ikke alltid man finner ordene. Men siden vi er flere hoder, så finnes det vel en løsning til slutt.

– Jeg var jo med på å oversette av Det nye testamentet til lulesamisk. Så jeg har hørt hvordan man skal tenke. Likevel er all oversettingsarbeid tungt, og det er jo derfor vi skulle ha vært flere som løfter sammen, sier Tuolja.

Korte nyheter

 • – Fosen-saken gjør det umulig med forsoning

  Leder i Romssa Sámi Searvi-NSR (RSS-NSR), Hilde Pedersen, mener at Fosen-saken gjør det umulig med forsoning mellom samene og norske myndigheteter.

  – Jeg syns det er ille. Jeg syns at myndighetene må ta grep og rydde opp. Forsoning vil nemlig være umulig for mange av oss så lenge det pågår et menneskerettighetsbrudd på Fosen, sier Pedersen til NRK.

  Lørdag er det 600 dager siden Høyesterett slo fast at to vindindustriområder på Fosen har ugyldige konsesjoner som krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

  Begge vindindustriområdene er fortsatt i drift.

  I den forbindelse holder RSS-NSR på lørdag formiddag støttemarkering for reineierne på Fosen i Tromsø sentrum.

  Hilde Pedersen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Fosen-markeringer i Oslo og Tromsø

  Det blir Fosen-markeringer i Oslo både i dag og på lørdag, samt en markering i Tromsø på lørdag.

  Lørdag er det 600 dager siden Høyesterett slo fast at to vindindustriområder på Fosen har ugyldige konsesjoner som krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

  Begge vindindustriområdene er fortsatt i drift.

  I dag holdes det markering utenfor slottet mens kongen er i statsråd. Lørdag holdes samles demonstrantene utenfor Stortinget.

  Kravet er at vindturbinene må rives. Bak arrangementene i Oslo står NSR Nuorat og Natur og Ungdom.

  Fosen-demo.
  Foto: Christian Breidlid / NRK
 • - Ferte ruhta seanadandoaimmaide

  Sámediggeáirras Tor Gunnar Nystad (NSR) vuordá ahte Stuorradikkis bidjet ruđa čoavdit hástalusaid maid dáruiduhttin lea buktán ja jurddaša ahte de ferte Sámedikki vuogádaga maid nannet.

  – Vuorddán ahte Stuorradikki dárkkistan- ja konstitušuvdnalávdegoddi jo dán jagi mielde geahčada raportta hástalusaid ja buktá árvalusaid mo viidáseappot bargojuvvo dainna, lohká Nystad gii maid lea Oslo sámiid searvvi jođiheaddji.

  Dás gulat maid oaivvilda.

  Sámediggeáirras vuordá ahte stuorradikkis bidjet ruđa čoavdit hástalusaid maid dáruiduhttin lea buktán.