Normal

Luke 12 - Duodjemárkan

Lørdag 06. desember ble duodjemárkan arrangert i Kautokeino. Vi sendte selvfølgelig noen dit for å spørre folk om hva de handler.

Created by InfoDispatcher