Hopp til innhold

LO-medlemmer sinte etter boikott-varsel

Oppfordringen om å boikotte Ap og SV i kommunevalget i Tana gjør flere LO-organiserte sinte.

Eldresenter
Foto: Paal Audestad/Aftenposten / Scanpix

En av Fagforbundets medlemmer i Tana, Marianne Lindi vurderer å trekke seg som medlem i Fagforbundet.

Medlemmer i Fagforbundet Tana frykter for dårligere eldreomsorg etter at Fagforbundet i Tana anmoder å boikott av Ap og SV ved årets valg.

I forrige gikk hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Tana, Reidar Varsi ut med boikott-oppfordring.

Nå reagerer medlemmene i Fagforbundet.

Medlemmene sinte 

- Jeg kan ikke være med på å støtte Fagforbundet når de går ut å anmoder medlemmene å stemme Høyre og Fremskrittspartiet, sier Lindi.

Hun minner på at det var nettopp Høyre og Fremskrittspartiet som gikk inn for å bevilge mindre penger til pleie- og omsorgssektoren i Tana enn det Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti foreslo i kommunestyret.

Høyre og FrP representerer flertallet i kommunestyret.

Tidligere i dag sa Aps ordførerkandidat Frank Ingilæ at styret i Fagforbundet villeder.

- Ble ikke hørt

Marianne Lindi jobber som pleier ved Polmak alders-og sykehjem. Hun reagerer også på at medlemmene ikke ble hørt i saken før Fagforbundet gikk ut med pressemelding om å boikotte Ap og SV.

- Det er dårlig av Fagforbundet å ikke informere medlemmene sine, sier Lindi.

Hun sier hun har vært i kontakt med flere av medlemmene. De vurderer det samme som henne; nemlig å melde seg ut av Fagforbundet Tana.

- Flere av mine kolleger støtter meg fullt ut, sier Lindi.

- Tenk dere om

Hun ber nå alle medlemmer om å tenke seg godt om før de følger anmodningen til Fagforbundet.

- Jeg oppfordrer alle i Tana som jobber med eldre, om å tenke seg godt om før valget, sier Marianne Lindi.

Korte nyheter

 • Ola Ødegaard lea vádjolan

  Almmái gii earret eará doarjjui sápmelaš internáhttamánáid lea vádjolan.

  Ola Ødegaard šattai 81 jagi boarisin.

  Jagis 1993 álggahii son Rettferd for taperne vuođđudusa, man mihttomearri lei veahkehit ovttaskasolbmuid.

  Ødegaard barggai earret eará dainna, ahte skáhppot buhtadusa mánáidruoktumánáide, eará joavkkuide ja ovttaskasolbmuide geat leat gillán illásteami ja doaruheami.

  Son oaččui Gonagasa golle ánsumedálja jagis 2005, John Ingolf Alvheim gudnebálkkašumi jagis 2007 ja Velferdsprisen 2012 barggus ovddas.

  Ola Ødegaard
  Foto: OLE MARTIN SPONBERG / NRK
 • Wulff: – En historisk skamplett for Porsanger kommune

  Ságats sjefredaktør Geir Wulff er ikke nådig i sin kritikk av Porsanger kommunestyres vedtak om oppstart av planprosess for områderegulering av Skarvberget vindkraftverk.

  – Flertallsvedtaket i kommunestyret er en historisk skamplett for Porsanger kommune, skriver Wulff i sin lederartikkel.

  Sjefredaktøren mener at kommunens behandling så langt fremstår ikke bare som forsettlig lovbrudd, men som psykisk vold mot en gruppe personer som har legalt krav på å bli ivaretatt.

  – Menneskene i Skuohtanjárgga siida og i Smørfjord har all grunn til å føle det som om helvetets forgård nå er åpna mot dem. Med mindre noen i kommunestyret tar til fornuft, står disse foran en svært ressurskrevende årelang kamp som i verste fall kan ende med total utslettelse for dem, mener Wulff.

  Wulff påpeker at i den gjeldende arealplanen er det aktuelle området på Sieidi/Skarvberget utlagt som LNFR-område (landbruk, natur, friluft og reindrift) med forbud mot bygg og anlegg som ikke er ledd i stedbunden næring.

  Geir Wulff
  Foto: Torgeir Varsi / NRK
 • Mange reinbeitedistrikter rammet av beitekrise

  Disse distriktene er rammet av beitekrise:

  Vest-Finnmark

  Hele 23A, 23B og 23D i Seainnus/Návggastat

  Deler av 40 Orda

  Deler av 28 Cuokcavuotna

  Deler av 32 Silvvetnjárga

  Deler av 29 Seakkesnjárga ja Silda

  Deler av 33 Spalca

  Deler av 34 Ábborašša

  Hele 39 Árdni/Gávvir

  27 Joahkonjárga

  28 Cuokcavuotna

  33T Ittunjárga i Čearru (Guovdajohtolat)

  30B Guovdajohtolat

  Hele vinterbeiteområdene i 21 Gearretnjárga (30C Nuorttabealli)

  Hele vinterbeiteområdene til Sara/Lango siidaen i 22 Fiettar (30C Nuorttabealli)

  Øst-Finnmark

  Beitesituasjonen er krevende i til sammen ni områder
  Det er imidlertid ingen områder der det er erklært beitekrise foreløpig.

  Troms

  Sállir / Kvaløy

  Stuoranjárga / Mauken

  Stállonjárga / Hjerttind

  Uhcanjárga / Altevatn

  Fagerfjell

  Nordland

  Frostisen reinbeitedistrikt

  Skjomen reinbeitedistrikt

  Kilde: Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Statsforvalteren i Nordland.

  Beitekrise
  Foto: Ronald Pulk