Hopp til innhold

Ap-topp slår tilbake mot LO-forbund

- Fagforbundet villeder sine medlemmer, sier Aps ordførerkandidat Frank Ingilæ. Krangelen mellom partnerne Ap og LO fortsetter.

Arbeiderpartiets Frank Ingilæ
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Striden mellom det LO-tilknyttede Fagforbundet i Tana og Arbeiderpartiet kan få konsekvenser for valgresultatet i kommunen.

- Når forbundet påstår at vi og SV svekker helse- og sosialtjenesten i Tana, så er dette villedning, sier Frank Ingilæ til NRK Sámi Radio.

Bakgrunnen for uttalelsen er at Fagforbundet Tana i forrige uke oppfordret til boikott av Ap og SV.

- De vil svekke institusjonstilbudet til eldre og syke, sa leder Reidar Varsi blant annet.

- Uforståelig

Fagforbundet  er det største av LOs forbund med omlag 300.000 medlemmer. I Tana er det 200 medlemmer.

Fagforbundet mener at eldre vil få svekket intstitusjonstilbud dersom Austertana eldresenter blir omgjort til omsorgsboliger slik Ap, SV og Samefolkets Parti går inn for.

- Helt uforståelig, svarer Ingilæ. Han hevder at disse partiene har gått inn for nøyaktig det samme som fagforbundet enstemmig vedtok på mdlemsmøtet i mars 2006.

-Vi har faktisk fulgt rådet til Fagforbundet i denne saken, sier Ingilæ.

Et enstemmig fagforbund gikk inn for at Austertana eldresenter ombygges til sju omsorgsboliger og to kortids/avlastingsplasser.

Enstemmig kommunestyrevedtak

Tre måneder etter vedtaket i Fagforbundet vedtok Tana kommunestyret med Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Samefolketsparti i posisjon akkurat det samme som Fagforbundet på sitt medlemsmøte vedtok enstemmig.

I dag sier hovedtillitsvalg i Fagforbundet Tana, Reidar Varsi:

- Det vi har sagt på medlemsmøtet er at man må sikrere at Tana kommune har tilstrekkelig med institusjonsplasser før man går til det skrittet å ombygge Austertana eldresenter til omsorgsboliger.

Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Frank Ingilæ sier det aldri har vært snakk om noe annet.

- Vi er helt på linje med Fagforbundet i denne saken. Ombyggingen av eldresenteret i Austertana vil ikke bli satt igang før man har bygd nok omsorgboliger i kommune, sier Ingilæ.

Overrasket

Ingilæs uttalelser får ikke Fagforbundet til å trekke tilbake oppfordringen om boikott.

- Dette var nytt for meg. Men det er positivt at Arbeiderpartiet i Tana har sett nærmere på hva vedtaket innebærer. Men dette betyr ikke at Fagforbundet vil trekke tilbake oppfordringen til sine medlemmer om å boikotte Ap og SV, sier hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Tana, Reidar Varsi.

Korte nyheter

 • SAS-raarahtallen jåerhkieminie

  SAS-raarahtallen måantan jåerhkieminie. Aejkiemieriem tsåahka 11 daenbiejjien lij, mohte dah ij sïemies sjidtieh. SASen girtieh ojhte dan hïeljien haelehten.

  Det er fare for pilotstreik i SAS
  Foto: Ismail Burak Akkan / NRK
 • Skogbrann i Kautokeino

  Det meldes om skogbrann to steder i Kautokeino kommune. Den første langs RV92, mellom Gievdneguikoa og Lapholuoppal. Den andre ved Havgajavri i nærheten av grensa til Øvre Anarjohka nasjonalpark. Helikopter er på vei. Det opplyser 110 Finnmark på Twitter.

 • 16 døde rein i Kvænangen

  Flom i vassdrag i Kvænangen har ført til at 16 rein har mistet livet. Reindriftssame Anders A. Sara er redd for at flere liv skal gå tapt.

  – Vi fikk ikke søkt gjennom hele området hvor det kan være døde dyr, så vi har ingen garanti for at det ikke er flere, sier han til Nordlys.

  Kvænangen Kraftverk AS gjør tiltak for å begrense den høye vannføringen, som skyldes stor snøsmelting.