Leverte tilbake samiske gjenstander

Les dette på samisk. Det finske nasjonalmuseet har levert sin samiske samling tilbake til et samisk museum i finsk Lappland. Rundt 2.200 objekter som har utgjort samlingen er tilbakeført til det samiske museet Siida i kommunen Enare, som grenser til Kautokeino, Karasjok og Sør-Varanger.

– Vi vet at disse objektene og deres tilbakeføring har stor betydning for det samiske samfunnet. Dette er en kulturell høytidsdag for oss alle, sier Finlands kultur- og vitenskapsminister, Antti Kurvinen.

I forbindelse med tilbakeføringen av kulturarv skal det være en egen utstilling på Finlands nasjonalmuseum i samarbeid med det samiske museet og representanter fra det samiske samfunnet i Finland.

Korte nyheter

 • Aarkebiejjie båatsoelearoehkinie

  Maria Gunilla Påve Wilks lea 21 jaepien båeries, jïh Snåasesne årroeminie. Daelie dïhte båatsoelearoehkinie barkeminie. – Domtem manne abpe tïjjem edtjem lïeredh, Gunilla jeahta. Guktie dïhte tuhtjh lea learohke årrodh, jïh maam dïhte edtjh dan jaepien darjodh maahtah åarjel faaroe saadtegisnie govledh.

  Gunilla Påve Wilks
  Foto: Solvår Flatås / NRK
 • Jođiha FeFo stivrra

  Deatnulaš Máret Guhttor lea válljejuvvon Finnmárkkuopmodaga ođđa stivrrajođiheaddjin. Heaiti jođiheaddji Kurt Pasvikbamsen Wikan lea válljejuvvon nubbinjođiheaddjin, čállá FeFo preassadieđáhusas.

  Máret Guhttor válljejuvvui ovttajienalaččat stivrrajođiheaddjin, muhto nubbinjođiheaddjin válggas válljejuvvui Wikan njeljiin jienain guovtti jiena vuostá.

  Máret Guhttot og Kurt Pasvikbamsen Wikan.
  Foto: Jan Henrik Hætta / Pressebilde FeFo
 • Guhttor valgt til styreleder i FeFo

  Máret Guhttor fra Tana er valgt til ny styreleder i FeFo, mens avtroppende styreleder Kurt Pasvikbamsen Wikan blir ny nestleder. Det skriver Finnmarkseiendommen i en pressemelding.

  Máret Guhttor ble enstemmig valgt til ny leder av FeFo-styret. Avtroppende styreleder Kurt Pasvikbamsen Wikan ble valgt til nestleder med fire mot to stemmer.

  FeFo-styret 2022-2026 består av Máret Guhttor (vara Line Kalak), Kurt Pasvikbamsen Wikan (vara Reidun Mortensen), Mathis Nilsen Eira (vara Nils Mikkelsen Utsi), Bente Haug (vara John Erik Pedersen), Jo Inge Hesjevik (vara Rut Olsen) og Geir Thrane (vara Ingvild M. L. Halvorsen). I tillegg er Erik Sundland ansattes representant.

  Máret Guhttot og Kurt Pasvikbamsen Wikan.
  Foto: Jan Henrik Hætta / Pressebilde FeFo