NRK Meny
Normal

Lager film om det glemte folket på Nervei

De 28 innbyggerne i den lille veiløse sjøsamiske bygda Nervei, nekter å gi opp. Det er der de vil bo, hvor de driver med jordbruk og fiske. De betaler skatt, men får ingenting tilbake. Nå blir det en dokumentarfilm om de glemte menneskene på Nervei

Utsnitt av Cappelens Kart fra Langfjorden med den lille sjøsamebygda Nervei

Utsnitt av Cappelens Kart fra Langfjorden med den lille veiløse sjøsamebygda Nervei. Det er denne lille bygda som det skal lages dokumentarfilm om.

Foto: Cappelens Kart

Torill Olsen

Torill Olsen skriver manus til filmen om Nervei sammen med fotografen.

Foto: Knut-Sverre Horn

Filmskaperne Torill Olsen og Harry Johansen vil skape blest om menneskene i den veiløse bygda Nervei, hvor innbyggerne kjemper for å overleve uten storsamfunnets støtte.

De to ønsker å vise at Norge blir fattige uten utkantbygdene. Hvorfor må bygdene tømmes for folk, når det er gode muligheter for arbeid på disse plassene?

Folket på Nervei vil bli i bygda

Nervei i Langfjorden i Tanafjorden er ikke et utdøende sted. Det er ikke et sted der folket ser seg på seg selv som tapere eller offere i det norske samfunnet.

De 28 menneskene i Nervei har et aktivt næringsliv, filmskaperne forteller at bygda Nervei står for 40% av Gamviks kommunes kystfiske.

De har de nyeste fiskebåtene, de har traktorer, landbruksutstyr og snøscootere, men de mangler vei til bygda. Nå må de alltid ut i båt for å komme seg ut av bygda. Snescooter er eneste mulighet om vinteren, og da må de kjøre over fjellet.

«Bygda som nekter å dø ut»

Filmskaperne ønsker å skape debatt og interaksjon med publikum om sentralisering, og bolyst under produksjonen, derfor vil de også arrangere folkemøter underveis. Bygdefolkets største kamp har pågått i flere år, de vil ha veiforbindelse til omverdenen, men til nå har det ikke lyktes. Med dokumentarfilmen vil bygdefolket vise at de nekter å gi opp.

Filmen skal etter planen bli ferdig i løpet av 2017. Nå er de i arbeid med å skaffe til veie penger til produksjonen.

Torill Olsen og Harry Johansen har tidligere laget filmene «Kasta på land» i 2011 og «De gode hjelperan» i 2013.