Hopp til innhold

Kvinner i Finnmark dårligst på å sjekke seg for livmorhalskreft

Nesten 40 prosent av kvinnene i befolkningen i Norges største fylke tar ikke den anbefalte livmorhalsprøven. Dette vekker stor bekymring fra Kreftsjekken.

Testing for livmorhalskreft

ILLUSTRASJONSBILDE: Bilde fra et laboratorium hvor testing av livmorhalskreft foregår.

Denne beskjeden kom tidligere denne uken fra Kreftsjekken som er administrert av Kreftregisteret:

Gjennom deres Facebook-melding ville de gjerne ha tilbakemeldinger fra kvinnene i fylket. Tove-Mette Månestråle Johannessen var en av dem som responderte, og hun skriver at hun kjenner til flere personer som kvier seg for å gå til sin fastlege.

En av legene i Karasjok gjennom 20 år, Ilona Sipilä, legger ikke skjul på at det er noen som kvier seg for å dra til sin fastlege. Men samtidig minner hun på at det er kvinnenes ansvar for å ta denne sjekken.

– Vi må huske at det er kvinnene sitt ansvar å ta kontakt med doktoren og legen. Selv om du får en påminnelse om dette så har du eget ansvar likevel.

Dårlige helsestatistikker i Finnmark

I flere statistikker skiller Finnmark seg ofte ut på helse, med negativt fortegn. Grunnene til den dårlige trenden finnes det ikke et svart-hvitt svar på.

– Jeg vet dessverre ikke hvorfor det er slik. Men det kan være at ikke alle kommuner i Finnmark har fastleger. Dette gjør igjen at folk har problemer med å ta kontakt med sin lege for å ta disse prøvene, sier Sipilä.

Dersom du ikke har muligheten eller vil dra til din fastlege finnes det forskjellige symptomer som du kan se etter for å avdekke denne typen kreft.

– Hvis du har livmorhalskreft så gir det ofte symptomer som uregelmessige blødninger, blødninger etter samleie eller ubekvemhet, sier Sipilä.

Viktig å være tidlig ute

Dersom du har oppdaget noen av de symptomene som står beskrevet ovenfor anbefales det på det sterkeste å ta kontakt med noen fra helsevesenet.

– Det er virkelig viktig å ta denne prøven, og spesielt for da kan man finne celleforandringer tidligere som senere kan utvikle livmorhalskreft. Når du finner disse uregelmessighetene kan starte forebyggingen fort, sier Sipilä.

Til slutt kommer også legen med en oppfordring.

– Jeg anbefaler alle kvinner i alderen mellom 25 og 69 år å ta denne celleprøve-testen slik som kreftregisteret anbefaler. Nå får også unge kvinner tilbudet om å ta HPV-vaksine, det er også viktig at de tar denne vaksinen, sier Sipilä.

Korte nyheter

 • 30 jagi das rájes go vuosttaš teakstadiehtu sáddejuvvoi

  Lávvordaga lea 30 jagi das rájes go vuosttaš SMS sáddejuvvui. Dat sáddejuvvui Stuorra-Británnias 3. juovlamánu 1992.

  Dieđu sáddii inšenevra Neil Papworth, guhte dihtora anii sáddet dieđu mielbargi telefovdnii.

  Dieđus son sávai buriid juovllaid, go čálii «Merry Christmas».

  Otne leat diehtuáppat ja sosiála mediat váldán badjelassii máŋga SMS:a doaimmain, muhto ain otne sáddejuvvojit gaskamearálaččat 200 teakstadieđu sekunddas Telenor bokte Norggas.

  SMS-utveksling mellom ME-syke Katrine og ektemannen.
  Foto: Privat
 • Koronadálkkas fitnemis Norggas

  Otná rájes lea dálkkas Paxlovid fitnemis Norgga apotehkain. Dearvvašvuođadirektoráhta muitala ahte dát dálkkas sáhttá veahkehit sin geat buhcet garrasit koronas.

  Loga ášši dárogillii dás.

 • Rapport fra Finnmarkskommisjonen

  Finnmarkskommisjonen leverte torsdag rapport om interne rettsforhold i reindriften i det som kalles for felt 4 i Karasjok.

  Rapporten behandler 27 saker om reindriftsinterne rettsforhold i kommunen, og er kommisjonens andre rapport for feltet.

  – I korte trekk så har de fleste som har fremmet krav, fått medhold i at de har forttrinnsrett i reinbeite innenfor en del av det kravet deres gjelder.

  Det sier Jon Gauslaa, som er leder for kommisjonen.

  I de aller fleste sakene er konklusjonen at kravstillerne har ervervet fortrinnsrett til reinbeite, i alle fall i deler av det området som de har satt frem krav om.

  Kommisjonen påpeker videre at såkalt fortrinnsrett ikke betyr eksklusiv beiterett i området, eller en mer omfattende rett enn det som følger av den alminnelige reindriftsretten.

  Det de nå er sikret er et vern mot å bli fortrengt fra området av andre siidaer i reindrifta.

  Samtlige av kommisjonens konklusjoner er enstemmige.

  Finnmárkskommisjon: Rettskartlegginga i Finnmark
  Foto: Finnmarkskommisjon