Hopp til innhold

Kronprinsessen om rapport: – Vi må vise ydmykhet

Kronprinsessen har store forventninger til Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport som leveres til Stortinget i morgen, 1. juni.

– Jeg tror det blir en rapport som vi alle kan lære mye av, så jeg tror det er viktigst at vi går inn i og ser på rapporten med en lyttende innstilling; lytte til de historiene som kommer fram, lytte til det som blir lagt fram av hovedkonklusjoner og se hva vi kan gjøre for å gjøre dette mye bedre. Det tror jeg er utrolig viktig. At vi går inn med en ydmykhet, rett og slett.

Det sier kronprinsessen under sitt besøk i Kautokeino i dag i forbindelse med kronprinsparets 50-års feiring.

– Jeg har lenge vært interessert i samisk kultur og samisk levesett, men jeg synes personlig at jeg har for lite kunnskap, og det er en av grunnene til at jeg ønsket å komme opp hit og lære mer.

Kronprinsessen forteller at hun leste en rapport for Mental Helse ungdom om unge samers psykiske helse i forkant av sitt besøk i Kautokeino.

– Den går veldig tydelig gjennom de utfordringene unge samer står ovenfor og mye av det handler jo om den strukturelle maktbruken som er blitt gjort mot tidligere generasjoner. Mye av det sitter jo igjen i den nåværende unge generasjonen og det synes jeg vi må gjøre alt vi kan for å motvirke, sier kronprinsessen.

Loga sámegillii.

Kronprinsessen sammen med elever ved Kautokeino skole.
Foto: Ellinor Skartland / NRK

Korte nyheter

 • Sámegieloahppit gávnnadit stuorra deaivvadeapmái

  Eambbo go 100 sámegieloahppi Romssa fylkka joatkkaskuvllain čoagganit boahtte vahkus giellaovttastallamii Árdnái Davvi-Romssas. Maiddái oahppit geat gáiddusoahpahusa bokte ohppet sámegiela joakkaskuvllas, bohtet gielladeaivvadeapmái.

  Romssa fylkkasuohkan lágida deaivvadeami mii sin dieđu mielde šaddá stuorámus gielladeaivvadeapmin sámegieloahppiide, dieđiha sámegieloahpahusa fylkkakoordináhtor Anne Inger Eira Lilleng.

  Ollu oahppit hálidit oahppat sámegiela Davvi-Romssas, ja oahpaheaddjidilli ge lea buorre.

  – Oahpaheaddjikriisa mii maŋimuš áiggiid lea beaggán medias ii čuoza midjiide nu garrasit, čállá son.

  Anne Inger Eira Lilleng
  Foto: Arne Hauge / Ruijan Kaiku
 • Gonagasa ánsu Rauni Magga Lukkarii

  Ihttin juhkko Gonagasa ánsumedálja sápmelaš girječállái, Rauni Magga Lukkari.

  Son oažžu medálja go máŋga jagi lea áŋgiruššan ovddidit sámi girjjálašvuođa sihke girječállin ja girjegoastideaddjin.

  Medálja geigejuvvo Romssas ávvučájálmasa «80 nuorra poehtalaš jagi», mii čájehuvvo «Mun dajan sámi girječálliidsearvvi» girjjálašvuođariemuid oktavuođas.

  Rauni Magga Lukkari deavdá dán mánus 80 jagi.

  Rauni Magga Lukkari har skrevet "En lykkens mann".
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Riegádahttin-ossodagat sáhttet jávkat

  Ollu riegádahttinfálaldagat sáhttet jávkat Davvi-Norggas. Nu boahtá ovdan čiegus dokumeanttas mas Davvi Dearvvašvuohta lea geahčadeamen buohcciviesuid doaimmaid ja organiserema.

  Girkonjárggas, Álttás, Ráissas, Sáččás-Senjas, Áhkánjárggas- Narviikkas, Lufuohtas ja Brønnøysunddas sáhttet de massit riegádahttin- ossodaga.

  Vuosttas geardde riegádahtti, Ingeborg Holm Ráissas Davv-Tromssas, lohká leat hui dutkkástuhtti gullat ahte boahtte áiggis ii soaitte šat beassat riegádahttit ruovttobáikkis, muhto vuodjit badjel golbma tiimma Tromsii.

  – Addá hui oadjebas dovddu go lea riegádahttinossodat dáppe.