Hopp til innhold

Kronprinsessen om rapport: – Vi må vise ydmykhet

Kronprinsessen har store forventninger til Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport som leveres til Stortinget i morgen, 1. juni.

– Jeg tror det blir en rapport som vi alle kan lære mye av, så jeg tror det er viktigst at vi går inn i og ser på rapporten med en lyttende innstilling; lytte til de historiene som kommer fram, lytte til det som blir lagt fram av hovedkonklusjoner og se hva vi kan gjøre for å gjøre dette mye bedre. Det tror jeg er utrolig viktig. At vi går inn med en ydmykhet, rett og slett.

Det sier kronprinsessen under sitt besøk i Kautokeino i dag i forbindelse med kronprinsparets 50-års feiring.

– Jeg har lenge vært interessert i samisk kultur og samisk levesett, men jeg synes personlig at jeg har for lite kunnskap, og det er en av grunnene til at jeg ønsket å komme opp hit og lære mer.

Kronprinsessen forteller at hun leste en rapport for Mental Helse ungdom om unge samers psykiske helse i forkant av sitt besøk i Kautokeino.

– Den går veldig tydelig gjennom de utfordringene unge samer står ovenfor og mye av det handler jo om den strukturelle maktbruken som er blitt gjort mot tidligere generasjoner. Mye av det sitter jo igjen i den nåværende unge generasjonen og det synes jeg vi må gjøre alt vi kan for å motvirke, sier kronprinsessen.

Loga sámegillii.

Kronprinsessen sammen med elever ved Kautokeino skole.
Foto: Ellinor Skartland / NRK

Korte nyheter

 • Helga Pedersen lea ožžon ođđa njunušbarggu

  Ovddeš Bb-njunuš ja Deanu sátnejođiheaddji, Helga Pedersen, lea ožžon ođđa barggu. Son lea Finnmárkku Boanddaidsearvvi ođđa organisašuvdnahoavda, čállá VG.

  – Boanddaidsearvi lea boanddaid deháleamos sáhkaguoddi. Dán jovkui lea mus miella gullat, dadjá Pedersen Boanddaidsearvvi neahttasiidui.

  Pedersen lei Bargiidbellodaga nubbejođiheaddji 2007-2015, ja guolástus- ja riddoministtar 2005-2009.

  Son lei ruovttugieldda Deanu sátnejođiheaddji gitta dán jagi čakčii.

  Les på norsk

  Helga Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen
 • Helga Pedersen har fått ny toppjobb

  Tidligere Ap-topp og Tana-ordfører, Helga Pedersen, har fått ny jobb. Hun er den nye organisasjonssjefen i Finnmark Bondelag, skriver VG.

  – Bondelaget er bøndenes viktigste talerør. Denne gjengen har jeg lyst til å være med i, sier Pedersen i en artikkel på Bondelagets nettsider.

  Pedersen var nestleder i Arbeiderpartiet fra 2007 til 2015, og fiskeri- og kystminister fra 2005 til 2009.

  Hun var ordfører i hjemkommunen Tana frem til i høst.

  Loga sámegillii

  Helga Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • Makkár kulturásahusat Norggas barget sámi dáidagiin ja kultuvrrain

  Dál leat unnán dieđut das man olu ja man láhkái Norgga dáidda- ja kulturásahusat barget sámi dáidagiin ja kultuvrrain.

  Okta čilgehusain lea ahte dát ii vel leat suokkardallon. Dáinna háliidit Sámediggi, Sámiráđđi ja Kulturdirektoráhtta dahkat juoidá.

  Danne sáddejuvvo boahtte vahkus riikkaviidosaš iskkadeapmi dáidda- ja kulturásahusaide.

  Geassit nannii duohtavuođa- ja seanadankommišuvdna, ahte dáruiduhttin lea guhká ja duođalaččat čuohcan sámi kultuvrii ja gillii. Dáruiduhttin bistá ain Norggas.

  – Dan mii iskkadeamis gávnnahuvvo šaddá rápportan. Dalle oaidnit mat kulturásahusat barget sámi dáidda- ja kulturovdánbuktimiin dál. Dasa lassin mat kulturásahusat háliidivčče dáinna bargat, muhto eai áibbas dieđe manne ja mat ásahusat eai vel leat dáinna nu olu bargan.

  Dan čilge Kulturdirektoráhta direktevra, Kristin Danielsen (govas).

  Les på norsk

  Kristin Danielsen
  Foto: Kulturrådet