For dyrt å ta i bruk det gamle sykehjemmet

Robek-rammede Tysfjord kommune vurderte å ta i bruk det gamle sykehjemmet igjen for å spare penger, men nå viser det seg at det ikke vil være lønnsomt.

Det blir nok ikke gjenbruk av gamle TSA i Tysfjord. Til det blir det for dyrt.

Det blir nok ikke gjenbruk av gamle TSA i Tysfjord. Til det vil kostnadene bli for store.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Det gamle sykehjemmet er ikke brukbart til sykehjem igjen. Det opplyste rådmann Oddbjørn Nilsen under kommunestyremøtet i Tysfjord tirsdag.

– Vi har fått en avklaring når det gjelder det gamle sykehjemmet. Ett av våre hovedkrav var at samme strukturen skal beholdes slik den er i dag, og vi skal kunne flytte alle beboere fra dagens sykehjem ned dit. Det lar seg ikke realisere. Da måtte man få en utbygging av det gamle sykehjemmet som betyr ekstra fløyer der.

Les også: Neppe politisk enighet om å flytte sykehjemmet tilbake

Dyr i drift

Gamle Tysfjord syke- og aldershjem (TSA) var i bruk til 2005 da ble erstattet av et nytt sykehjem. I dag er TSA-bygget under renovering og ombygging av et privat foretak til 24 utleieleiligheter.

KOSTRA-tall viser at dagens sykehjem i Tysfjord koster årlig seks millioner kroner mer å drifte enn tilsvarende sykehjem.

Rådmann Oddbjørn Nilsen har sett nærmere på ideen om å ruste opp det gamle sykehjemmet i Tysfjord.

Rådmann Oddbjørn Nilsen har sett nærmere på ideen om å ruste opp det gamle sykehjemmet i Tysfjord

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Budsjettvedtaket i kommunestyret før jul går på å undersøke alle muligheter for innsparing for Robek-kommunen Tysfjord. En av ideene var å undersøke muligheten for å ta i bruk det gamle sykehjemmet igjen.

Ikke bedre

Rådmann Oddbjørn Nilsen bedyret imidlertid at kommunen ikke har lagt seg i stabilt sideleie når det gjelder å undersøke alle muligheter for innsparing.

– Det kommer vi fortsatt til å gjøre, og se på eksisterende sykehjem som i dag. Vi kommer ikke til å legge oss i stabilt sideleie. Vi kommer til å se på flere muligheter på innsparing, og dette var ett av dem.

Etter drøftinger med utbygger har rådmannen konstatert at kostnadsmessig og logistikkmessig vil det ikke bli bedre enn dagens situasjon.

– Kostnadsmessig er vi på samme nivå. Det er der vi er i dag. Og vi avslutter den biten. Det var ikke nødvendig å gå inn i dypere økonomiske analyse før vi fikk avklart hovedpremissene. Og det har vi da avklart.