NRK Meny
Normal

Neppe politisk enighet om å flytte sykehjemmet tilbake

Forslaget om å ta i bruk igjen det gamle sykehjemmet i Tysfjord har vakt reaksjoner.

Kan det gamle sykehjemmet i Kjøpsvik tas i bruk igjen?

Kan det gamle sykehjemmet TSA i Kjøpsvik tas i bruk igjen?

Foto: Sander Andersen (Arkiv) / NRK

– Det er neppe politisk enighet om dette forslaget.

Det sier formannskapsmedlem Filip Mikkelsen (Felleslista/H) om forslaget til å ta i bruk det gamle Tysfjord syke- og aldershjem (TSA) som sykehjem igjen.

KOSTRA-tall viser at dagens sykehjem i Tysfjord koster årlig seks millioner kroner mer å drifte enn et tilsvarende sykehjem.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Formannskapet i Tysfjord

Formannskapet i Tysfjord

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Dermed var formannskapet i Tysfjord på siste møte på befaring i det gamle TSA for å se på muligheten om å flytte sykehjemsfunksjonen tilbake igjen.

TSA var i bruk til 2005, og ble erstattet av et nytt sykehjem. I dag er TSA-bygget under renovering og ombygging til 24 utleieleiligheter.

Ned med driftsutgiftene

Ordfører Tor Asgeir Johansen ser på dette som en mulighet til å få ned driftskostnadene på sykehjemsdelen.

– Bakgrunnen er at kommunestyret i budsjettvedtaket for 2016 påla rådmannen å komme med innspill som kan få ned driftsnivået på pleie- og omsorgssektoren. Det er ingen ukjent sak at vi driver Prestegårdstunet dyrt. Kan vi strukturere dette på en annen måte? Ergo dukket denne ideen opp.


– Vi har en avtale om å leie ti leiligheter i det nyrenoverte TSA-bygget. Men hvis man tenker å bruke dette som sykehjem igjen, må vi være snar. Det bygges jo leiligheter der. Og fysisk er det mulig å bygge det om i en såpass tidlig fase, sier ordføreren.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Ordfører Tor Asgeir Johansen (tv) ser positivt på rådmann Oddbjørn Nilsen sin idé.

Ordfører Tor Asgeir Johansen (tv) ser positivt på rådmann Oddbjørn Nilsen sin idé.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Deal om Prestegårdstunet

Hva med Prestegårdstunet da når det tømmes?

– Det er fullt mulig å lage leiligheter der. Kanskje vi gjør en deal om det. Det er jo et nytt bygg. Men først må vi ha tall på bordet før vi bestemmer oss, svarer Johansen.

Filip Mikkelsen har lite tro på dette, og mener man må satse på vestsiden av kommunen først:

– Min mening er at beste løsning er å fortsette med å drifte Prestegårdstunet som nå.

Filip Mikkelsen tror ikke på politisk flertall i saken.

Filip Mikkelsen tror ikke på politisk flertall i saken.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Men er det ikke billigere å drifte TSA enn Prestegårdstunet?

– Det har ikke kommet fram noen tall om det. Det er jo noe man tror. Beste løsning er å få et tilbud på Drag, og organisere Prestegårdstunet slike at det blir billigere å drifte.

– Og slik jeg forstår politikerne er det ikke flertall for å flytte sykehjemsdrifta til det tidligere TSA.

Tanken om å ta det gamle sykehjemmet i bruk igjen har vært luftet tidligere. Les mer om det her: Det gamle sykehjemmet likevel godt nok