Kommer til å høre på Sametinget

– Sametinget trenger ikke til å være redd for regjeringens fiskeripolitikk og det er ingen fare for den sjøsamiske kulturen, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Per Sandberg

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) skal ha konsultasjoner med Sametinget om fiskeripolitiske endringer.

Foto: NRK

Det er den politiske plattformen som de tre regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har lagt frem, som gjør at sametingsråd Silje Karine Muotka mener at fiskeripolitikk med kjøp og salg av fiskekvoter, vil ha katastrofale konsekvenser for sjøsamisk kultur. 

jeløya regjering solberg

Den nye regjeringen har lagt frem sin politiske plattform for samarbeidet fremover.

Foto: NRK

– Det er ikke noe nytt i Jeløya-erklæringen i forhold til tidligere erklæringen fra regjeringen, forklarer fiskeriminister Per Sandberg.

Må se på forslagene

Fiskeriminister Per Sandberg jobber nå videre med å legge frem en stortingsmelding om fiskeripolitikken med utgangspunkt i oppfølgingen av Eidesen-utvalget.

– Stortinget vedtok den 11. desember i fjor meg og regjeringen om snarest mulig å legge frem en stortingsmelding om fiskeripolitikken, der omtales også strukturering for båter under 11 meter, sier Sandberg.

Fiskeriministeren mener denne fartøygruppen under 11 meter har ulike driftsmåter og vurderer ulike modeller som kan ivareta denne flåtegruppens behov og deres viktige rolle i kystsamfunnene.

– Ikke ta sorgene på forskudd

Fiskeriministeren har fått med seg at sametingsråd Silje Karine Muotka tror struktureringen vil ha katastrofale konsekvenser for den sjøsamiske kulturen.

Silje Karine Muotka og en fiskebåt utenfor Spildra

Sametingsråd Silje Karine Muotka mener at denne struktureringen vil ha katastrofale konsekvenser for sjøsamisk kultur.

Foto: Nils Henrik Måsø/Dan Robert Larsen / NRK

– Det mener jeg er å ta sorgene på forskudd for vi har ikke kommet inn på hvilke modeller og endringer som må gjøres, derfor blir det min og regjeringens oppgave å følge utviklingen og sørge for at endringer blir til det beste for kystflåten, fiskegruppen og næringen i kystsamfunnene.

Per Sandberg registrerer at det er mange meninger om arbeidet som nå skal settes i gang, men dette arbeidet berører ikke bare sjøsamiske områder- eller kultur, endringer blir gjort på hele kysten.

– Dette er en stor sak som berører mange og derfor må det jobbes grundig med det, forklarer Sandberg.

Nye konsultasjoner

Regjeringen skal bedre konsultasjonsordningene de har med Sametinget, derfor kommer det også til å være samtaler om det videre arbeidet de har med fiskeripolitikken.

– Vi har hatt konsultasjoner med Sametinget og det kommer vi nok til å gjøre i denne saken også, avslutter Sandberg.